We gaan de openbare ruimte van en rondom het Marnixplein opknappen vanwege een onderhoudsachterstand. De riolering is op sommige plaatsen meer dan 60 jaar oud en de stoepen en bestrating kunnen ook wel een opknapbeurt gebruiken. Ook gaan we het openbaar groen verbeteren.

Voorlopig ontwerp en uw idee

Bewoners kunnen tot en met 30 juni 2024 via de website www.doemeevlissingen.nl het voorlopig ontwerp van het Marnixplein bekijken en een reactie achterlaten.

Inloopbijeenkomst 19 juni 2024

Op woensdag 19 juni 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst in de Marnixkerk, Marnixplein 41 in Vlissingen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u het voorlopige ontwerp bekijken en reageren via een reactieformulier. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. 
U bent welkom vanaf 16.30 uur. De inloopbijeenkomst is om 19.30 uur afgelopen.

Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp wordt uiteindelijk verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Waar dit kan, nemen we de ontvangen reacties mee in het definitieve ontwerp.