Als u (als burger, bedrijf of instelling) op de markt in Vlissingen voor 1x een standplaats wilt hebben, dan moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen. Bij vergunningverlening is het belangrijk of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

Aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning voor een eenmalige marktstandplaats aan?

  • Digitaal met uw DigiD.

Voor informatie over het formulier download u de toelichting standplaatsvergunning (pdf, 38 KB) (Lees voor). In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De datum (of periode) waarop u een marktstandplaats wilt hebben;
  • Tijdstip;
  • Standplaats;
  • Bewijs van registratie Ambulante Handel;
  • Legitimatiebewijs;
  • Branche;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een eenmalige marktstandplaats?

  • Voor een niet-vaste standplaats, welke per keer wordt ingenomen voor een kraam of een verkoopwagen ter lengte van maximaal 4 meter en een diepte van maximaal 2 meter, per keer € 33,40 en voor elke strekkende meter meer € 10,10;
  • Voor een niet-vaste standplaats, welke per keer wordt ingenomen voor het uitstallen van goederen met een oppervlakte van ten hoogste 6 m2, per keer € 23,95 en voor elke m2 meer ingenomen standplaats € 6,65.

Heeft deze informatie u geholpen?