Het beleid op het gebied van wonen staat in de woonvisie 'Vlissingen stad aan zee…, een zee aan woonkwaliteit'. De gemeente Vlissingen zet met haar woonbeleid in op kwaliteit boven kwantiteit. In mei 2013 is de geactualiseerde structuur- en woonvisie vastgesteld door de Vlissingse gemeenteraad.

Focus

De focus van het beleid ligt op de bestaande woningvoorraad en de woonomgeving. Kwalitatief goede huisvesting voor de verschillende doelgroepen is hierbij onmisbaar. De nieuwbouw die Vlissingen ontwikkelt, is aanvullend aan bestaande woningtypen en woonmilieus. Binnen de regio zoekt Vlissingen actief naar samenwerking en aanvulling om de Vlissingse en regionale woningmarkt optimaal te ontwikkelen.