Op de website van Informatiepunt Leefomgeving(externe link) vindt u een korte film, waarin de nieuwe Omgevingswet kort wordt uitgelegd. Dit filmpje vindt u ook in de aan deze pagina toegevoegde downloadtabel.
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. Het Informatiepunt ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet. Het is onderdeel van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet(externe link)', waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.