Toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur

De bevolking veroudert, veel jonge mensen trekken weg uit Zeeland. Dat geldt ook voor de populatie die in de zorg werkt. Radicale, innovatieve oplossingen zijn nodig om te voorkomen dat de Zeeuwse zorginfrastructuur vastloopt. 
Met het Fiche 'Zorg' uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen zetten we in op het verbeteren en toekomstbestendig maken van de zorginfrastructuur in Zeeland. Hiermee verbeteren we de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor onze inwoners, juist ook op langere termijn. Een toekomstbestendige zorginfrastructuur levert daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. 

Onderdelen Fiche 'Zorg'

Het Fiche 'Zorg' kent 3 onderdelen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken.

  1. Het werken aan een Toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur;
  2. Het realiseren van drie gezondheidscentra in Vlissingen;
  3. Het opleiden van huisartsen en physician assistants in Zeeland.

Werken aan een Toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor innovatieve oplossingen. Het belang van Zeeland staat voorop!