Het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek van het Rijk, om de leegstaande voormalige Marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 te gebruiken als locatie voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Na afloop van de tijdelijke noodopvang levert het COA de locatie weer leeg op.
Met het tijdelijk opvangen van asielzoekers in de voormalige Marinekazerne, draagt de gemeente Vlissingen bij aan het oplossen van de maatschappelijke en humanitaire noodsituatie.

Noodopvang

De gemeente Vlissingen biedt sinds maart 2022 noodopvang aan in de voormalige Marinekazerne voor geregistreerde asielzoekers.
In mei 2022 zijn in de voormalige Marinekazerne 140 extra slaapplekken gecreëerd voor Oekraïense vluchtelingen, naast de noodopvang in de Westerbaan. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de 140 opvangplekken woonklaar gemaakt. Op voorwaarde dat de plekken geleidelijk beschikbaar komen voor asielzoekers, als we geen gebruik zouden maken van de opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.
Omdat dit laatste het geval was, is per 1 juli 2022 het aantal van 350 met 70 plekken verhoogd naar 420 plekken voor asielzoekers.

Crisisnoodopvang

De overige 70 plekken die gereserveerd stonden voor de Oekraïense vluchtelingen, zouden per 1 augustus 2022 ook beschikbaar komen voor de noodopvang van asielzoekers. Maar de doorstroom en opvang van asielzoekers in Nederland kwam nog verder onder druk te staan. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 juni 2022 via de voorzitters van de veiligheidsregio’s gevraagd, tijdelijk op te schalen voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. Dit geldt voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 2022.
Door de spoedopdracht vanuit het Rijk, de doelgroep die al opvangen wordt in de voormalige Marinekazerne en de nog 70 beschikbare bedden die gereserveerd zijn voor Oekraïense vluchtelingen, is in overleg met het COA besloten om deze plekken in te zetten voor de crisisnoodopvang van asielzoekers.

Regionale opdracht opvang

De regionale opdracht was in eerste instantie om 75 crisisnoodopvangplekken te realiseren. In verband met de beschikbare plekken zijn dat er nu 70. De 3 Walcherse gemeenten werken hierin samen. Het aandeel van de gemeente Vlissingen is het beschikbaar stellen van de locatie. De gemeenten Middelburg en Veere zorgen voor begeleiding ter plekke. Voor de crisisnoodopvang is de gemeente zelf verantwoordelijk.
Het COA maakt het mogelijk om voor de crisisnoodopvang ook gebruik te maken van de voorzieningen die voor de noodopvang gelden.

Het COA

De opvang, huisvesting, zorg, begeleiding en bewaking van de asielzoekers waaraan noodopvang wordt geboden, is in handen van het COA.

  • In de openbare ruimte heeft het COA geen zeggenschap, daar handhaaft de politie;
  • Voor de vluchtelingen gelden zowel op locatie als daarbuiten, de landelijke coronarichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
  • De bewoners staan onder medische controle van de eigen gezondheidsdienst van het COA, de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD).