Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Visie Stationsgebied Vlissingen 2025

In de Kadernota 2020 van de gemeente Vlissingen is het toekomstbeeld voor het Stationsgebied Vlissingen als volgt beschreven.
“Vlissingen is het einde! En het begin, en het midden. Of je nu reist per trein, ferry of auto, in Vlissingen begint het. En het mooie is, het komt er ook samen. De plek waar vervoersstromen, mensen en innovatie samenkomen is de Vlissingse stationsomgeving; nu al een echte mobiliteit en innovatie hub.
Ondernemers en instellingen hebben de potentie van het gebied al ontdekt. En het gebied is ook in trek bij nieuwe vestigers. Ze vestigen zich er niet zomaar, maar juist vanwege de goede bereikbaarheid en de beschikbare ruimte. Niet alleen de directe omgeving heeft hier baat bij. Ook toeristen, scholieren en werknemers met een herkomst of bestemming buiten Vlissingen profiteren.”

Uitdaging

Om dit toekomstbeeld te realiseren, staan we gezamenlijk voor een uitdaging. Het Stationsgebied is op dit moment onaantrekkelijk en de mobiliteitsverbinding met de binnenstad en de rest van Vlissingen is onduidelijk en beperkt.
Het gebied is onherkenbaar en heeft geen uitstraling . Het nodigt bezoekers niet uit om er te komen en te verblijven. Het gebied lijkt apart te liggen, omdat er onvoldoende functies zijn.  

Opzet visiedocument

Het visiedocument is een inventarisatie en vertaling van de datgene wat de stakeholders op en rondom het Stationsgebied hebben aangegeven. We schetsen in dit visiedocument de mogelijkheden voor verbetering aan de hand van 5 thema’s, waarbij mobiliteit de rode draad vormt.

Input

De input is opgehaald door afzonderlijke (online) gesprekken met de stakeholders. Door de coronamaatregelen in de periode van het onderzoek, was het niet mogelijk een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. Ook het uitvoeren van een gebruikersonderzoek heeft om die reden nog niet plaatsgevonden.

Onderdeel gebiedsinrichting

De visie voor het Stationsgebied gaat onderdeel uitmaken van een grotere gebiedsinrichting in deze omgeving (Kenniswerf, binnen- en buitenhavens). Door de beschikbaar gestelde financiële middelen uit het compensatiepakket Marinierskazerne, gaat dit gebied de komende jaren flink op de schop.
De concept-visie Stationsgebied Vlissingen 2025 lag tot en met 17 november 2020 ter inspraak.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Concept-visie_Stationsgebied_2025 Download
Knooppunt_ontwikkeling:_groei_van_vormen_vervoer_bij_Station Download
Knooppunt_reizen Download
Knooppunt_parkeren Download