Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inkoop en aanbesteding

Inkoop- en aanbestedingsbeleid  

Op 20 december 2016 is het Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017 vastgesteld. De gemeente Vlissingen wil voor leveranciers, dienstverleners en aannemers een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn. Om dit te (kunnen) blijven realiseren is het inkoop-en aanbestedingsbeleid vernieuwd.
Het actuele Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Kernwoorden zijn 'doelmatig', 'rechtmatig', 'integer', 'open' en 'objectief'. Het vernieuwde beleid helpt de gemeente bij het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van haar inkooptaken. Juridische en financiële risico’s worden zoveel mogelijk voorkomen. Actuele thema’s als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijke betrokkenheid' krijgen de aandacht.

Procedure Werken Diensten Leveringen
Enkelvoudig (1 offerte) Tot € 50.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig onderhands aanbesteden (minimaal 3 offertes en maximaal 5 offertes) € 50.000,- tot € 3.000.000,- € 50.000,- tot € 214.000,-. Europees drempelbedrag € 50.000,- tot € 214.000,-. Europees drempelbedrag
Nationaal aanbesteden € 3.000.000,- tot € 5.350.000,-. Europees drempelbedrag    
Europees aanbesteden Vanaf € 5.350.000,-. Europees drempelbedrag Vanaf € 214.000,-. Europees drempelbedrag Vanaf € 214.000,-. Europees drempelbedrag

Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten

De gemeente hanteert voor het inkopen van levering en diensten de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Vlissingen. Voor een aantal zeer specifieke ICT zaken maken we gebruik van de GIBIT voorwaarden.

Klachtenafhandeling aanbesteden

Heeft u een aanbestedingsklacht? Goede communicatie tussen alle partijen in een aanbestedingsprocedure is essentieel om tot een goed resultaat te komen. Wanneer partijen van mening verschillen is het belangrijk snel en laagdrempelig tot een oplossing te komen. Daarvoor is snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten belangrijk. De gemeente Vlissingen handelt conform de Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden en heeft een klachtenmeldpunt ingericht.  

Procedure

Het heeft de voorkeur van de gemeente Vlissingen om deze volgorde aan te houden bij een verschil van mening over een aanbesteding:

  1. Overleg tussen marktpartijen betrokken ambtenaar en Inkoopadviseur; 
  2. Klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente Vlissingen;
  3. Landelijke klachtencommissie (Commissie van Aanbestedingsexperts);
  4. De gang naar de rechter. 

Voor het indienen van een klacht over aanbestedingen van de gemeente kunt u:

  • Een e-mail sturen naar gemeente@vlissingen.nl, ter attentie van de klachtencoördinator;
  • Telefonisch een afspraak maken met de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 0118;
  • Schriftelijk een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de klachtencoördinator.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownload
Algemene_inkoopvoorwaarden_levering_en_diensten_Vlissingen  Download
Algemene_inkoopvoorwaarden_levering_en_diensten_Vlissingen,_toelichting  Download
Inkoop-_en_aanbestedingsbeleid_2017  Download