Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Maatregelen voor ondernemers in aanpak coronavirus

Op 15, 16 en 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Naar aanleiding van de laatste landelijke maatregelen is de noodverordening van de provincie Zeeland aangepast. Enkele maatregelen zijn direct van invloed op ondernemers in Vlissingen. Via deze pagina zullen wij deze informatie compact voor u neerzetten en bijhouden zodra er aanpassingen zijn.
Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020 (besluit 31 maart 2020). De maatregelen vanuit de Noodverordening Zeeland voor wat betreft locaties zoals vakantieparken, gelden tot en met 10 mei 2020. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden. Op het niet naleven van de landelijke maatregelen of de Noodverordening Zeeland wordt handhavend opgetreden. Dit zowel op basis van het bestuursrecht als het strafrecht.

 

Eet- en drinkgelegenheden

Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 28 april 2020.

 •  Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).
 • Voor casino’s gelden vanaf 24 maart 2020 dezelfde regels als voor eet- en drinkgelegenheden. Casino’s moeten sluiten vanaf 24 maart 2020.
 • Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten.

Noodverordening Zeeland, 27 maart 2020

 • Het is verboden om een eet- en drinkgelegenheid geopend te houden, tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van eten of drinken voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie);
 • Als er sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking voor gebruik anders dan ter plaatse, dient de duur van het verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden in een eet- en drinkgelegenheid;
 • Het is verboden om een inrichting geopend te houden, waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld.


Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops

Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 28 april 2020.

 • Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald kunnen worden.

Noodverordening Zeeland, 27 maart 2020

 • Het is verboden om coffeeshops geopend te houden, tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie);
 • Als er sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking voor gebruik anders dan ter plaatse, dient de duur van het verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden in de coffeeshop.


Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.

 • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020;
 • Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
  a. Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van de gemeenteraad en de Staten-Generaal (maximaal 100 personen);
  b. Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (maximaal 100 personen);
  c. Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen);
  d. Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (maximaal 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen en personen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Noodverordening Zeeland, 27 maart 2020

De volgende samenkomsten zijn toegestaan, op voorwaarde dat de aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.

 • Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden. Op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn. Alsook vergaderingen van de Staten-Generaal;
 • Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn;
 • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
 • Samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden (zoals bedoeld in artikel 6 van de Grondwet) wordt uitgeoefend. Op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
 • Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.


Winkels en openbaar vervoer

Winkels en openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Bijvoorbeeld via een deurbeleid.

 • Winkels en markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd, als er geen (of te weinig) gevolg wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.


Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen in uiterlijke verzorging

Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in 'contactberoepen' op het gebied van uiterlijke verzorging, geldt tot en met 28 april 2020 een verbod om hun vak uit te oefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

 • Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, moeten hun deuren sluiten. Denk hierbij aan kapperszaken en nagelsalons.
 • Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs.
  Er is een uitzondering voor (para)medische beroepen, op voorwaarde dat daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

Noodverordening Zeeland, 27 maart 2020

Dit verbod geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen. Op voorwaarde dat voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.


Locaties zoals vakantieparken

Op locaties zoals vakantieparken (en campings) geldt, dat zij maatregelen moet treffen om mensen minimaal 1,5 meter afstand te laten houden. Lukt dit niet dan mag de gemeente deze locatie sluiten.

 • Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen (of te weinig) gevolg wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Of als dit dreigt te gebeuren.

Noodverordening Zeeland, 27 maart 2020

 • Het is verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden en zich te bevinden op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt. Dit verbod geldt niet voor:
  a. Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders;
  b. Tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf.
 • Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen (zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden), geopend te houden;
 • Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een slaaphuisje of strandhuisje op of aan een strand te bouwen. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard, zoals hiervoor aangegeven, te gebruiken of te laten gebruiken.

Deze maatregelen vanuit de Noodverordening Zeeland gelden tot en met 10 mei 2020.


Markten

Markten zijn toegestaan als zij een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en de marktmeester kijken, hoe de afstand voldoende nageleefd wordt  (zie de alinea ‘Afstand houden en hoeveelheid personen bij elkaar’).

 • Winkels en markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd, als er geen (of te weinig) gevolg wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.


Openstelling kinderopvang, Noodverordening 27 maart 2020

Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang, tenzij sprake is van de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Deze staan beschreven op de website van de Rijksoverheid.
Organisaties voor kinderopvang zijn verplicht om mee te werken aan openstelling ten behoeve van (nood)opvang.


Afstand houden en hoeveelheid personen bij elkaar

Noodverordening Zeeland, 27 maart 2020

Het is verboden zich in een groep van 3 of meer personen op te houden, zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. Personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
b. kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden, die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.


Contact met de gemeente

Ondernemersloket WALCHEREN

Alle Walcherse ondernemers met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Bijvoorbeeld voor:

 • Informatie over de hoofdlijnen van de verschillende maatregelen, zoals:
  a. Uitstel van betaling van belastingen;
  b. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  c. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
 • Hoe en bij welke instantie deze regelingen kunnen worden aangevraagd;
 • Waar nodig zorgen voor goede doorverwijzingen naar andere instanties;
 • Vragen rondom het opschalen van personeel voor ondernemers die nu extra medewerkers nodig hebben.

Bereikbaarheid

Het loket wordt bemenst door medewerkers van de 4 organisaties en is alleen telefonisch bereikbaar. Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur) op telefoonnummer (0118) 43 39 90.

Contact met de gemeente Vlissingen

Bij vragen kunt u contact opnemen met de volgende medewerkers van de gemeente Vlissingen.

Horecabedrijven

 • In de ochtend: mevrouw K. van Sabben, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 73;
 • In de middag: mevrouw M. Priem, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 24;
 • Zijn beiden niet bereikbaar, dan kunt u ook een e-mail met uw contactgevens sturen naar horeca@vlissingen.nl. Wij bellen u dan uiterlijk binnen één werkdag terug.

Detailhandel , toerisme en dienstverlening

 • De heer B. Pouwer, bereikbaar via telefoonnummer (06) 20 49 25 77.

Bedrijven op bedrijventerreinen

 • De heer G. Stevense, bereikbaar via telefoonnummer (06) 22 95 74 12.


Maatregelen gemeente Vlissingen voor ondernemers en verenigingen

20 maart 2020, gemeentelijke belastingsmaatregelen voor ondernemers

De gemeenten Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten.
Lees het volledige bericht.


Uitvoering uitkeringen zelfstandige ondernemers via Orionis Walcheren

Het kabinet heeft besloten om vanwege het Coronavirus, economische maatregelen te nemen.
Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Informatie hierover of het aanvragen van deze uitkering kan via de website van Orionis Walcheren.


Maatregelen kabinet voor ondernemers in problemen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.
Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.
Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel of nalezen op de volgende websites:

Ook kunt u contact opnemen met  '155 Help een bedrijf' via de website www.155.nl. Deze organisatie kan eerstelijns hulp bieden bij vragen over uw bedrijf.
Wilt u informatie willen lezen over de maatregelen zelf of waar u als ondernemer terecht kunt, kijkt u dan op de website van de Rijksoverheid.


Lees meer over berichtgeving coronavirus

Op de pagina Corona nieuwsoverzicht vindt u alle berichtgeving van de gemeente Vlissingen over het coronavirus. In de alinea 'Nieuws' ziet u ook welke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.
 

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_maatregelenpakket_kabinet_voor_ondernemers  Download
Verklaring_recreatief_of_niet-recreatief_gebruik  Download
Poster_Rijksoverheid_'Corona, wat moet u doen'  Download
Poster Rijksoverheid_over_maatregelen_ondernemers  Download