Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Maatregelen voor ondernemers in aanpak coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
Vanaf maandag 11 mei 2020 krijgen we van het kabinet meer ruimte, maar het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

 • We moeten ons blijven houden aan de basisregels;
 • De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht;
 • Het kabinet heeft een stappenplan gemaakt tot en met 1 september 2020.

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen, is er een noodverordening van de provincie Zeeland. (zie de website voor meer informatie). Enkele maatregelen zijn direct van invloed op ondernemers in Vlissingen. Via deze pagina zullen wij deze informatie compact voor u neerzetten en bijhouden zodra er aanpassingen zijn.

Maatregelen noodverordening

De maatregelen vanuit de Noodverordening Zeeland voor wat betreft locaties zoals vakantieparken, gelden tot en met 22 mei 2020. Evenementen zijn tot 1 september 2020 verboden.
Op het niet naleven van de landelijke maatregelen of de Noodverordening Zeeland, wordt handhavend opgetreden. Dit zowel op basis van het bestuursrecht als het strafrecht.


Contact met de gemeente Vlissingen

Heeft u vragen of plannen/ideeën voor (tijdelijke) verandering van uw bedrijfsvoering vanwege COVID-19 (Corona), neemt u dan eerst contact op met één van onderstaande medewerkers van de gemeente Vlissingen.

Horecabedrijven

 • In de ochtend: mevrouw K. van Sabben, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 73;
 • In de middag: mevrouw M. Priem, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 24;
 • Zijn beiden niet bereikbaar, dan kunt u ook een e-mail met uw contactgegevens sturen naar horeca@vlissingen.nl. Wij bellen u dan uiterlijk binnen één werkdag terug.

Detailhandel , toerisme en dienstverlening

 • De heer B. Pouwer, bereikbaar via telefoonnummer (06) 20 49 25 77.

Bedrijven op bedrijventerreinen

 • De heer G. Stevense, bereikbaar via telefoonnummer (06) 22 95 74 12.


Mogelijkheden voor de horeca in de gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen worden tijdelijk extra mogelijkheden gecreëerd voor het verkrijgen van (meer) terras. Zie de pagina Maatregelen voor horeca ondernemers.


Basisregels

 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Bent u ziek?

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis.
Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.


Buiten en binnen

Buiten

Vanaf 1 juni mag u buiten met andere mensen afspreken. U moet wel 1,5 meter afstand houden. Mensen uit één huishouden mogen dichterbij elkaar zijn.

Binnen

Bij bezoek thuis moet u 1,5 meter afstand houden. In huis en in de tuin.

 • In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken. Denk aan een vergadering. Mensen die daar werken tellen niet mee. U moet 1,5 meter afstand houden;
 • Sportscholen blijven tot nader bericht dicht;
 • Samen muziek maken zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten, is misschien nog gevaarlijk. Hier is nog onderzoek naar.


Eet- en drinkgelegenheden

Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur.

 •  Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten);
 • Voor casino’s gelden vanaf 24 maart 2020 dezelfde regels als voor eet- en drinkgelegenheden. Casino’s moeten sluiten vanaf 24 maart 2020;
 • Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten;
 • Hotels zijn, alleen voor daar overnachtende hotelgasten, uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden;
 • Vanaf 1 juni 2020 (vanaf 12.00 uur) mogen restaurants en cafés open, maar onder voorwaarden:
 • - Een maximum van 30 personen (exclusief personeel);
  - Bezoekers moeten reserveren;
  - iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve personen uit hetzelfde huishouden);
  - In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert;
  - Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve personen uit hetzelfde huishouden);
 • Verwachting vanaf 1 juni 2020: musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand;
 • Verwachting per 1 juli 2020: het maximum aantal bezoekers wordt uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen;
 • Verwachting per 1 september 2020: opening van verenigingskantines en casino’s.

Noodverordening Zeeland

 • Het is tot 1 juni 2020 12.00 uur verboden om een eet- en drinkgelegenheid geopend te houden, tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van eten of drinken voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie). Tenzij:
  - De exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen; en
  - De duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • Het is tot naar verwachting 1 september 2020 verboden om een inrichting geopend te houden, waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld.


Culturele instellingen

 • Vanaf 1 juni 2020 12:00 uur mogen film, theater- en concertzalen open, onder voorwaarden:
  - Een maximum van 30 personen in het publiek;
  - Bezoekers moeten reserveren;
  - In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert;
  - Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Vanaf 1 juni 2020 12:00 uur mogen musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen en een checkgesprek voeren.
  - Het maximale aantal bezoekers is afhankelijk van het gebouw;
  - Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten mogen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.


Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops

Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 19 mei 2020.

 • Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald kunnen worden;
 • Verwachting per 1 september 2020: opening van fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, coffeeshops en sekswerkers. Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek (inclusief betaald voetbal).

Noodverordening Zeeland

 • Het is verboden een coffeeshop geopend te houden, tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie). Tenzij:
  - De exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen; en
  - De duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.


Sport

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden);
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen;
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan;
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten, als zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches;
 • Verwachting per 1 september 2020: alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek (inclusief betaald voetbal).

Noodverordening Zeeland

Het is niet verboden om de volgende inrichtingen voor publiek geopend te de houden.

 • Inrichtingen waar buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f  en g, mogelijk wordt gemaakt. Op voorwaarde dat de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
 • Instellingen voor topsport. Op voorwaarde dat de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
 • Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water. Op voorwaarde dat de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen gesloten houdt.


Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 september 2020, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.

 • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 september 2020;
 • Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
  a. Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van de gemeenteraad en de Staten-Generaal (maximaal 100 personen);
  b. Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (maximaal 100 personen);
  c. Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen);
  d. Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (maximaal 30 personen).
 • Verwachting per 1 juli 2020: het maximum aantal bezoekers wordt uitgebreid naar 100 personen voor georganiseerde samenkomsten. Zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten;
 • Verwachting per 1 september 2020: sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek (inclusief betaald voetbal). Over evenementen met veel publiek zoals festivals en grote concerten, wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen en personen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Noodverordening Zeeland

De volgende samenkomsten zijn toegestaan, op voorwaarde dat de aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.

 • Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden. Op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn;
 • Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
 • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
 • Samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden (zoals bedoeld in artikel 6 van de Grondwet) wordt uitgeoefend. Op voorwaarde dat daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
 • Samenkomsten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, tweede lid;
 • Door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar;
 • Buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder;
 • Bezoek aan winkels en bibliotheken, op voorwaarde dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
 • Bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken. Mits naar het oordeel van de voorzitter uit een door de beheerder overlegd plan blijkt, dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de belasting van het mobiliteitssysteem (in het bijzonder het openbaar vervoer) acceptabel blijft;
 • Door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar.  

Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen.


Winkels en openbaar vervoer

Winkels en openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Bijvoorbeeld via een deurbeleid.

 • Winkels en markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd, als er geen (of te weinig) gevolg wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand;
 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen;
 • In trein, (water)bus en metro is vanaf 1 juni 2020 voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht.
  Iedereen houd hier 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Reizigers die na 1 juni 2020 geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95,- krijgen.

 

Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen in uiterlijke verzorging

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk vanaf 11 mei 2020. Het gaat hierbij om:
  - Rij-instructeurs;
  - (Para)medische beroepen: diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus en dergelijke;
  - Medewerkers in uiterlijke verzorging: kapper, schoonheidsspecialist, pedicure en dergelijke;
  - Alternatieve geneeswijzen: acupuncturist, homeopaat en dergelijke.
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd;
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Noodverordening Zeeland

 • Beoefenaren van contactberoepen of de beheerders van inrichtingen.waar contactberoepen worden uitgeoefend, dienen maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling;
 • Het is sekswerkers verboden om hun beroep uit te oefenen.

 

Locaties zoals vakantieparken

Op locaties zoals vakantieparken (en campings) geldt, dat zij maatregelen moet treffen om mensen minimaal 1,5 meter afstand te laten houden. Lukt dit niet dan mag de gemeente deze locatie sluiten.

 • Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen (of te weinig) gevolg wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Of als dit dreigt te gebeuren;
 • Verwachting per 1 juli 2020: de campings gaan weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn dan weer open.

Noodverordening Zeeland

 1. Recreatief nachtverblijf is toegestaan mits er gebruik wordt gemaakt van individuele sanitaire voorzieningen, onverminderd het bepaalde in het 2e lid.
   
 2. Het is verboden bedrijfsmatig recreatief nachtverblijf aan te bieden, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  a. Het volledig in acht nemen van de geldende landelijke maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), onder meer ten aanzien van hygiëne en social distancing;
  b. Per verhuurlocatie gebruik wordt van individuele sanitaire voorzieningen;
  c. In totaal niet meer dan 50 % van de netto aanwezige slaapplaatsen per verblijfslocatie voor recreatief nachtverblijf per nacht wordt aangeboden;
  d. De ondernemer zich heeft aangemeld bij het onafhankelijk loket van de sector recreatie en toerisme in Zeeland;
  e. Uitsluitend in aanmerking komen ondernemers in de sector recreatie en toerisme die zich (kosteloos) hebben geregistreerd bij het onder sub d. genoemde loket en ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor het aanbieden van recreatief nachtverblijf;
  f. De ondernemer een sluitende, transparante en controleerbare registratie bijhoudt van de beschikbare en in gebruik zijnde slaapplaatsen voor recreatief nachtverblijf.
   
 3. Het verbod in lid 2 geldt niet voor:
  a. Hotels, pensions, bed & breakfast en het niet bedrijfsmatig aanbieden van recreatief nachtverblijf (particuliere verhuur);
  b. Locaties en gebieden waar bedrijfsmatig recreatief nachtverblijf wordt aangeboden, voor zover dat aangewend wordt voor verblijf van seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten;
  c. Tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf;
   
 4. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een strandhuisje op of aan een strand te gebruiken of te laten gebruiken.
   
 5. Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen geopend te houden. Dit geldt  zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden.


Markten

Markten zijn toegestaan als zij een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en de marktmeester kijken, hoe de afstand voldoende nageleefd wordt  (zie de alinea ‘Afstand houden en hoeveelheid personen bij elkaar’).

 • Markten moeten gesloten worden, als er geen (of te weinig) gevolg wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.


Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei 2020 hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand;
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent;
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open;
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten;
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen, zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. De manier waarop wordt nader uitgewerkt;
 • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren. De organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nader uitgewerkt;
 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni 2020 open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn;
 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat op 2 juni 2020 open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn;
 • Op 8 juni 2020 gaat het basisonderwijs voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  - De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni 2020 weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract;
  - Vanaf 8 juni 20202 is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli 2020) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend);
 • Op 15 juni 2020 gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Noodverordening Zeeland

Onderwijsinstellingen

 1. Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen;
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  a. Scholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties voor basisonderwijs verbonden aan asielzoekerscentra en locaties voor basisonderwijs uitsluitend voor nieuwkomers;
  b. Scholen voor basisonderwijs waarbij leerlingen voor ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school kunnen gaan;
  c. De organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal) medium onderwijs krijgen in de thuissituatie;
  d. De opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
  e. De organisatie van toetsing en examens mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om het risico van besmetting te beperken;
  f.   Kleinschalig georganiseerde opvang of begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is; en
  g.  Scholen bij een open of gesloten residentiële instelling.
 3. Onderwijsinstellingen werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang of begeleiding als bedoeld in het tweede lid, onderdelen d en f.

Kinderopvang

 1. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang of als gastouder.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  a. De opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
  b. De opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
  c. De opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in verblijven voor kinderopvang en voor opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar bij een gastouder;
  d.  De opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar in verblijven voor kinderopvang, die op dezelfde dag ook naar school mogen volgens artikel 2.7, tweede lid, onder a of b.
 3. Organisaties voor kinderopvang werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang als bedoeld in het tweede lid.
  Medewerking hoeft niet te worden verleend als de beroepskracht-kindratio in de zin van de Wet kinderopvang wordt overschreden, doordat opvang geboden moet worden aan kinderen waarvoor de kinderopvang geen gecontracteerde opvang behoeft te leveren.


Afstand houden en hoeveelheid personen bij elkaar

Noodverordening Zeeland

Het is verboden zich in een groep van 3 of meer personen op te houden, zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Dit verbod is niet van toepassing op:

 • Personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
 • Kinderen tot en met 12 jaar die:
  - samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden, die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;
  - georganiseerd buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f;
  - georganiseerde activiteiten bijwonen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel j.


Ondernemersloket WALCHEREN

Alle Walcherse ondernemers met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Bijvoorbeeld voor:

 • Informatie over de hoofdlijnen van de verschillende maatregelen, zoals:
  a. Uitstel van betaling van belastingen;
  b. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  c. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
 • Hoe en bij welke instantie deze regelingen kunnen worden aangevraagd;
 • Waar nodig zorgen voor goede doorverwijzingen naar andere instanties;
 • Vragen rondom het opschalen van personeel voor ondernemers die nu extra medewerkers nodig hebben.

Bereikbaarheid

Het loket is alleen telefonisch bereikbaar. Vanaf maandag 4 mei 2020 worden de vragen weer beantwoordt via Orionis Walcheren. Het loket blijft gewoon bereikbaar op telefoonnummer (0118) 43 39 90. U wordt dan automatisch doorverbonden.

 

Maatregelen gemeente Vlissingen voor ondernemers en verenigingen

20 maart 2020, gemeentelijke belastingmaatregelen voor ondernemers

De gemeenten Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten.
Lees het volledige bericht.


24 april 2020, beoordeling steunverzoeken naar aanleiding van corona-maatregelen

De gemeente Vlissingen krijgt uiteenlopende verzoeken om steun binnen. De meeste verzoeken hebben betrekking op financiële steun. Op 21 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit genomen. Zij hebben een algemeen beoordelingskader vastgesteld op basis waarvan zulke steunverzoeken kunnen worden afgewikkeld.
Lees het volledige bericht.


Uitvoering uitkeringen zelfstandige ondernemers via Orionis Walcheren

Het kabinet heeft besloten om vanwege het Coronavirus, economische maatregelen te nemen.
Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Informatie hierover of het aanvragen van deze uitkering kan via de website van Orionis Walcheren.


Maatregelen kabinet voor ondernemers in problemen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.
Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.
Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel of nalezen op de volgende websites:

Ook kunt u contact opnemen met  '155 Help een bedrijf' via de website www.155.nl. Deze organisatie kan eerstelijns hulp bieden bij vragen over uw bedrijf.
Wilt u informatie willen lezen over de maatregelen zelf of waar u als ondernemer terecht kunt, kijkt u dan op de website van de Rijksoverheid.


Lees meer over berichtgeving coronavirus

Op de pagina Corona nieuwsoverzicht vindt u alle berichtgeving van de gemeente Vlissingen over het coronavirus. In de alinea 'Nieuws' ziet u ook welke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.
 

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_maatregelenpakket_kabinet_voor_ondernemers  Download
Verklaring_recreatief_of_niet-recreatief_gebruik  Download
Declaration_of_recreational_or_nonrecreational_use  Download
Poster_Rijksoverheid_'Corona, wat moet u doen'  Download
Poster Rijksoverheid_over_maatregelen_ondernemers  Download