Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Toeristische visie 2030

De gemeenteraad van Vlissingen stelt eind 2020 de Toeristische visie van de gemeente Vlissingen 2030 vast. Voor die tijd mag iedereen reageren.
Meedenken hoe toeristisch Vlissingen er in 2030 uit kan zien? U kontot en met 21 september 2020 reageren op het voorstel: ‘Toeristische visie van de gemeente Vlissingen 2030: Stedelijk toerisme op de grens van land en water’.

Visie

Nu wordt Zeeland bezocht door bezoekers die sterk georiënteerd zijn op strandbeleving. In de nieuwe visie stellen wij voor om nieuwe groepen bezoekers te benaderen; mensen die geïnteresseerd zijn in de stedelijke uitstraling van Vlissingen als een stad van contrasten.
Hierdoor ontstaan kansen voor structureel meer verblijfsaccommodaties met kwaliteit, die een positieve impact hebben op de lokale economie. Vlissingen wordt voor deze nieuwe doelgroep uitvalsbasis voor een bezoek aan de rest van Zeeland. Met het stationsgebied is als het verkeersknooppunt van deze nieuwe doelgroep. Voor de toeristen die nu al Zeeland bezoeken en die naar Vlissingen komen als het slecht weer is, is de Spuikom de plaats voor vertier en ontspanning.

Coronacrisis

Deze toeristische visie is geschreven voor de coronacrisis. De visie gaat daarmee niet in op de mogelijke gevolgen van deze crisis op het toerisme in Vlissingen. De toeristische visie is gericht op de lange termijn en behoudt haar geldigheid. In het uitvoeringsprogramma zullen eventuele gevolgen van de coronacrisis wel mee worden genomen.

Toeristische visie in beeld

In een video van 9 minuten neemt wethouder Sem Stroosnijder u mee naar toeristisch Vlissingen anno 2030.
De Toeristische visie 2030 vindt u in de aan deze pagina toegevoegde downloadtabel.

Inventarisatie huidige situatie

Deze concept visie is tot stand gekomen na onderzoek van het huidige toerisme in Vlissingen. Voor deze analyse is samen met belanghebbenden (de zogenaamde 'stakeholders') een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Wat zijn de sterke en zwakke punten van toeristisch Vlissingen en waar liggen kansen en bedreigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2019 het resultaat van deze analyse vastgesteld.
Daarnaast zijn er nog 2 onderzoeken uitgevoerd:

  1. Een inventarisatie van de kansen op het gebied van verblijfsaccommodaties;
  2. Een inventarisatie over de omvang en het economisch belang van toerisme in Vlissingen.

De rapportages van beide onderzoeken vindt u terug in de bijgevoegde downloadtabel.

Uitvoeringsagenda 2021-2024

Als de gemeenteraad de visie eind 2020 vastgesteld heeft, zal er voor de komende 4 jaar een plan van aanpak worden gemaakt. Hierin staat wat het gemeentebestuur gaat doen.
In de Toeristische visie geven we aan, waar we in 2030 als Vlissingen willen zijn en welke keuzes we ervoor gaan maken. Wat we er voor gaan doen, wordt concreet benoemd in de Uitvoeringsagenda. Als u suggesties heeft voor de Uitvoeringsagenda, kunt u dat ook via het inspraakformulier doen.

  • De Uitvoeringsagenda stellen wij op nadat de Vlissingse gemeenteraad de Toeristische visie 2030 heeft vastgesteld;
  • Het college van burgemeester en wethouders stelt de Uitvoeringsagenda 2021-2024 officieel vast.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Toeristische_visie_Vlissingen_2030 Download Lees voor
Toeristische_visie_Vlissingen_2030,_inspraakschrift Download Lees voor
Toerisme_Vlissingen_2019 Download Lees voor
Visie_en_ambitie_op_verblijfsaccommodaties_Vlissingen Download Lees voor