Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Toeristische visie 2020-2024

De gemeenteraad van Vlissingen stelt begin 2020 de gemeentelijke Toeristische visie vast. Een belangrijk onderdeel van deze visie is een beschrijving van de huidige situatie. Dit is de basis om een gewenste situatie te formuleren en vervolgens te bepalen hoe we deze gewenste situatie willen bereiken.

Inventarisatie huidige situatie

Onderdeel van deze inventarisatie is een sterkte-zwakte analyse, die samen met belanghebbenden (de zogenaamde 'stakeholders')  tot stand is gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2019 het resultaat van deze analyse vastgesteld. Daarnaast hebben wij 2 onderzoeken uitgevoerd:

  1. Een inventarisatie van de kansen op het gebied van verblijfsaccommodaties;
  2. Een inventarisatie over de omvang en het economisch belang van toerisme in Vlissingen.

De rapportages van deze onderzoeken vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Ambitiedocument tot 2030

Dit document bestaat uit een algemene visie, die we hebben vertaald naar de onderdelen 'Dag- en verblijfstoerisme' en 'Positionering van het Vlissings toeristisch product'.

  • Dit document zal in de 1e helft van 2020 aangeboden worden aan de gemeenteraad.

Uitvoeringsagenda 2020-2024

In de Uitvoeringsagenda beschrijven we, wat we in de periode 2020-2024 gaan doen om de gewenste situatie te bereiken.

  • Deze agenda stellen wij op nadat de gemeenteraad de Toeristische visie heeft vastgesteld;
  • Het college van burgemeester en wethouders stelt de Uitvoeringsagenda vast.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Rapportage_Toerisme_Vlissingen_2019,_huidige_situatie  Download
Rapportage_Toerisme_in_Vlissingen,_Omvang_en_economisch_belang_2018  Download
Visie_verblijfsaccommodaties_Vlissingen,_Februari_2019  Download