Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Toekomstvisie Stationsgebied

Gemeente Vlissingen heeft in maart 2020 het traject in gang gezet om te komen tot een toekomstvisie voor het stationsgebied. Dit proces is mede-begeleidt door het Vlissingse projectbureau AddVision. 
Als onderdeel van het pakket Wind in de Zeilen komt € 5 miljoen beschikbaar om het Vlissingse Stationsgebied aan te pakken. In het rapport ‘Wind in de Zeilen’ onder het fiche ‘Bereikbaarheid’, is de opwaardering van het stationsgebied en Slimme Mobiliteit opgenomen. Deze plannen zijn meegenomen in de toekomstvisie voor het stationsgebied.

Visiedocument

Eind september 2020 gaf het college van B&W van de gemeente Vlissingen haar akkoord over het visiedocument. Maar wat staat er precies in dit visiedocument en hoe is het tot stand gekomen? De heer B. Pouwer van de gemeente Vlissingen en mevrouw N. Goedhart van AddVision beantwoorden deze vraag. 
De heer Pouwer: “Vanuit de gemeente zien we heel veel gebeuren rondom het station: ontwikkelingen in de binnen- en buitenhaven, de Kenniswerf en de bouw van het Scheldekwartier waardoor de stad richting het station groeit. Het stationsgebied heeft weinig aandacht gekregen en daarom is gewerkt aan een toekomstvisie om te kijken wat je met het gebied kan.” 

In gesprek met stakeholders

“We zijn gestart met gesprekken met alle stakeholders, partijen die in het gebied gevestigd zijn of met mobiliteit te maken hebben maar ook bedrijven op de Kenniswerf en de onderwijsinstellingen. Dit om bij iedereen input op te halen over hoe ze richting de toekomst kijken en ze betrokken te maken en houden bij het proces. We hebben ongeveer 50 stakeholders gesproken en dat leverde leuke gesprekken op!” - N. Goedhart.

Thema’s

In het visiedocument is alle input gebundeld en samengevat in 5 thema’s.

  1. Duurzame Mobiliteitshub;
  2. Beleving voor de gast;
  3. Participatie van bedrijven in het gebied;
  4. Experimenteerzone voor creatieve en nieuwe concepten;
  5. Synergie met omliggende gebieden. 

Het Stationsgebied in 2025

“Het Stationsgebied Vlissingen in 2025 is een aantrekkelijke, duurzame en hippe omgeving, waar alle bezoekers, zowel student, toerist, inwoner als forens, graag verblijven. De duurzame mobiliteitshub is volop in gebruik, er wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe duurzame mobiliteitsvormen en het vormt al jaren een voorbeeld voor heel Zeeland.
Het Stationsplein is door de unieke ligging en beschikbare ruimte, een aantrekkelijk plein vol met voorzieningen en faciliteiten voor de bezoeker. Regelmatig vinden er gezellige evenementen plaats. Toeristen voelen zich gastvrij ontvangen en worden digitaal geïnformeerd over alles wat Vlissingen en omgeving te bieden heeft.” - Visiedocument Stationsgebied Vlissingen 2025

Hoe nu verder?

De gemeente Vlissingen gaat in gesprek met reizigers: studenten, inwoners en forenzen die gebruik maken van het stationsgebied. Ook spreken we opnieuw met de stakeholders, om invulling te geven aan de thema’s uit het visiedocument. 
Vanaf 2021 gaan we nadenken over de uitvoering.