Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Europese subsidies voor inspelen op klimaatverandering

Gepubliceerd op 9 april 2019
Logo Interreg 2 Zeeën

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deel te nemen aan 2 Interreg 2 Zeeën partnerschappen. De gemeente kan hierdoor aanspraak maken op circa € 1 miljoen aan Europese subsidie.
De partnerschappen 'Co Adapt' en 'SARCC' zijn gericht op het ontwikkelen van kennisrealisatie van oplossingen rondom het thema 'klimaatadaptatie'.

Interreg 2 Zeeën subsidie

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het fonds is gericht op het gebied rondom de zuidelijke Noordzee en de omgeving van het Kanaal.
Een van de primaire doelstellingen van het Interreg 2 Zeeën programma is het inspelen op klimaatverandering en specifiek de gevolgen door heftigere neerslag, langere periodes van droogte en langere periodes van neerslag.

Co Adapt partnerschap

Het Co-Adapt partnerschap ('Climate adaptation through co-creation') is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om het adaptieve vermogen voor klimaatverandering te verbeteren.

Claverveld

De gemeente Vlissingen past met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van de nieuwe wijk Claverveld. Zoals het realiseren van karresporen en een speelbos. De gemeente kan rekenen op een maximale bijdrage aan cofinanciering van € 562.459,-. Deze financiering is opgenomen in de bestaande budgetten in de grondexploitatie van Claverveld.

SARCC partnerschap

Het SARCC partnerschap ('Sustainable and Resilient Coastal Cities') is een verzameling van overheden, semi-overheden en kennisinstellingen met een ligging aan óf nauwe verbondenheid met de zee. De partners zien uitdagingen op zich afkomen op het gebied van klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. In het bijzonder wordt gekeken naar de uitdagingen en duurzame oplossingen in stedelijke gebieden.

Coosje Buskenstraat en omgeving

De subsidietoekenning aan de gemeente is gericht op de cofinanciering van de aanpak van de openbare ruimte van de Coosje Buskenstraat en omgeving. Daarnaast is er financiering voor het herijken van de Boulevardvisie en de Visie voor de Spuikom. De gemeente kan aanspraak maken op maximaal € 475.493,- cofinanciering. De gemeentelijke cofinanciering is beschikbaar vanuit het geld voor de herinrichting van de Coosje Buskenstraat (oprit boulevards) en personele kosten. We werken samen met de TU Delft, de HZ University of Applied Sciences en enkele Vlaamse kustgemeenten.

Cofinanciering biedt kansen

Het college van B&W is blij met het krijgen van aanvullende externe financiering, voor het vervullen van haar ambities in tijden van financiële krapte. Hiermee ontstaan mogelijkheden om duurzame investeringen te doen in de leefomgeving van de gemeente Vlissingen.