Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Implementatieplan toekomstbestendig Werkleerbedrijf

Gepubliceerd op 18 juli 2022
Logo Orionis Walcheren

De afgelopen jaren heeft Orionis Walcheren de eerste stappen gezet om het Werkleerbedrijf toekomstbestendig te maken. De focus lag hierbij op het inzetten van het Werkleerbedrijf als re-integratie instrument en op realisatie van rendementsverbetering door middel van werksoortanalyses.

Redenen voor fundamentele stappen

De verdere krimp van de SW-doelgroep*) en de achterblijvende financiële resultaten waren belangrijke redenen tot fundamentele stappen. De hoofdlijn hierbij is: het Werkleerbedrijf is toekomstbestendig als er structureel aantoonbaar maatschappelijk rendement is, voor inwoners die (nog) niet bij een reguliere werkgever kunnen werken.

*) 'SW' staat voor Sociale Werkvoorziening. Dit betreft de inwoners met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze indicatie is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. In de sociale werkvoorziening (SW) wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden.

Onderzoek naar verbetermogelijkheden   

Daarnaast heeft het bedrijf KplusV in 2021 een onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden voor de rentabiliteit van het Werkleerbedrijf. KplusV heeft in het hele land inzichten opgedaan, waardoor hun advies dan ook aanvullend inzicht geeft in de landelijke trends en cijfers. Het advies is om die reden zeer waardevol voor Walcheren en richtinggevend voor de plannen van Orionis Walcheren.

Implementatieplan

De Walcherse gemeenten hebben Orionis Walcheren gevraagd in lijn met het KplusV-advies een implementatieplan te schrijven. Dit implementatieplan is eind 2021 aan de gemeenteraden voorgelegd en vastgesteld.

Verbetermaatregelen Werkleerbedrijf

Orionis Walcheren richt zich overeenkomstig het implementatieplan, de komende jaren op verbeteracties voor het Werkleerbedrijf. De verbeteracties richten zich in hoofdlijnen op 4 sporen:

 1. Medewerkers SW en beschut werk ontwikkelen.
  Rekening houdend met terugval is het doel dat de komende jaren 75 SW-medewerkers een ontwikkelstap maken;
   
 2. Planmatige rendementsverbetering van de werksoorten.
  Er zijn verschillende stappen tot verbetering aan de opbrengstenkant in gang gezet. Het afspreken van betere tarieven met huidige opdrachtgevers, doorbelasten van magazijnkosten en deels nieuwe opdrachtgevers met een betere prijsstelling binnenhalen. Tevens worden de kosten teruggebracht. Dit gebeurt onder meer door opdrachten efficiënter uit te voeren, rendabele klantbediening, verlieslatende werksoorten rendabel te maken of anders af te stoten en de samenwerking met gemeenten te intensiveren.
   
 3. Doorontwikkeling re-integratie. 
  Realisatie van een toename van het aantal arbeidsontwikkeltrajecten, waarmee de bijstandspopulatie naar werk wordt bemiddeld. Dit betekent enerzijds een groei van het aantal trajecten binnen het Werkleerbedrijf en anderzijds een sterke groei van externe werkleertrajecten.
   
 4. Werkgeversdienstverlening.
  Om ook de doelgroep(en) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (bijstand en SW) succesvol en duurzaam te kunnen plaatsen op werk, heeft Orionis Walcheren een aanvullende aanpak samengesteld, genaamd ‘Werken naar vermogen’. Onderdeel hiervan is tevens een aanvullende werkgeversdienstverlening met arrangementen.

Financieel perspectief implementatieplan

Orionis Walcheren gaat uit van een forse rendementsverbetering de komende jaren van het Werkleerbedrijf door implementatie van de verbetermaatregelen.
Dit heeft in de meerjarenbegroting 2022 van Orionis Walcheren geleid tot verbetering van de financiële resultaten van het Werkleerbedrijf: van € 556.000,- in 2021 via € 1,2 miljoen in 2022, oplopend tot € 1,9 miljoen in 2025.