Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kerngezond: wijkbeelden Positieve Gezondheid

Gepubliceerd op 21 oktober 2021
Logo Kerngezond

Binnen de Kerngezond-centra ontwikkelen de participanten gezamenlijk meerjarenbeleid. Om per wijk gericht keuzes te kunnen maken en prioriteiten te stellen wordt gebruik gemaakt van data. Per wijk is een wijkbeeld opgesteld waarin de zes dimensies van positieve gezondheid geladen zijn met data.

Na een gezamenlijke sessie waarin per centrum de wijkbeelden gepresenteerd zijn, zijn alle participanten aan de slag gegaan met het verdiepen van de wijkbeelden met de eigen medewerkers. Doel hiervan:

  • nagaan of het wijkbeeld ook herkend wordt;
  • toevoegen van inzichten en data van organisaties die werken in de wijken;
  • specifieke problematiek van buurten (binnen de wijken) benoemen;
  • in beeld brengen van aandachtspunten voor de betreffende wijk.

Vanuit de gemeente is de verdiepingsslag breed ingestoken: met professionals in een werkatelier Buurtteams, met beleidsmedewerkers en met vrijwilligers en professionals in verschillende wijknetwerkoverleggen. Deze verdiepingsslag brengen we samen met die van de andere participanten zodat gezamenlijk bepaald kan worden welke integrale programma’s voor preventie, zorg en ondersteuning ingezet worden: passend bij de wijk!

Kerngezond-centra

Een Kerngezond-centrum staat voor een hecht samenwerkingsverband van waaruit met een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid) zorg en ondersteuning geboden wordt. In Vlissingen worden drie Kerngezond-centra ontwikkeld vanuit het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Deze centra vormen de uitvalsbasis van onze Buurtteams en ook onze Integrale Toegang zal nauw verbonden zijn met de centra. In deze centra werken we samen met onder andere huisartsen (en hun team), thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, apothekers, paramedici en zorgaanbieders.