Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Toekomstvisie Vlissingen 2040 vastgesteld door college van B&W

Gepubliceerd op 28 juli 2021
Voorblad rapportage 'Toekomstvisie Vlissingen 2040'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft de Toekomstvisie Vlissingen 2040 vastgesteld. 
Tijdens 2 participatierondes zijn gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden om input op te halen en strategische keuzes te toetsen.

Toekomstvisie

De toekomstvisie bestaat uit 6 thema’s.

  1. Vlissingen is een hotspot voor delta-innovatie;
  2. Vlissingen in verbinding;
  3. Vlissingen is duurzaam;
  4. Vlissingen is gezond en vitaal;
  5. Vlissingen is in balans;
  6. Vlissingen in samenwerking.

In deze 6 thema’s worden de strategische keuzes in samenhang gepresenteerd, zodat de keuzes na besluitvorming door de gemeenteraad goed in visies en beleidsdocumenten kunnen worden uitgewerkt.

Thema’s

Vlissingen is een hotspot voor delta-innovatie

Een belangrijk thema in de toekomstvisie is ‘Vlissingen is een hotspot voor delta-innovatie’. In 2040 hebben we als Vlissingen onze bijzondere locatie in de delta zo goed benut, dat we naast Schiphol, Rotterdam en Eindhoven de 4e mainport van Nederland zijn.
Een mainport die staat voor onderzoek, innovatie, onderwijs en ondernemerschap op het gebied van water, maritiem, veiligheid, energie en voedsel. Hierdoor vinden studenten mbo, hbo en wo in Vlissingen hun opleiding, vervolgopleiding, afstudeerproject en aansluitend hun baan. Ook trekken steeds meer ‘delta-innovatie’-bedrijven naar Vlissingen. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid en groei van de werkende bevolking.
Jonge gezinnen vinden in Vlissingen dan ook een fijne plek om te werken en te wonen met een gebalanceerde bevolking tot gevolg.

Duurzaamheid en gezondheid

Andere belangrijke thema’s zijn ‘duurzaamheid’ en ‘gezondheid’.
Net als iedere gemeente in Nederland staat Vlissingen voor de uitdaging het hoofd te bieden aan de klimaatverandering. In Vlissingen doen we dat niet zomaar, maar door gebruik te maken van alle typisch Vlissingse deltabronnen: van zon, wind en water tot de nieuwste kennis. 
Bij gezondheid kijken we naar het bevorderen van gezond gedrag en minder naar het bestrijden van ziekten. Vanuit de gemeente benaderen we kwaliteit van leven vanuit wat iemand nog wel kan. We leggen de focus op positieve gezondheid en vitaliteit. 

Alle thema’s en opgaven vragen om goede samenwerking met inwoners, bedrijfsleven en andere overheden. Samenwerking is dan ook niet voor niets een apart thema in de visie.

Kenniswerf

Kenniswerf is dé thuishaven vol innovatie, kennis en talent en speelt een belangrijke rol in de Toekomstvisie Vlissingen 2040.
Niet alleen voor Vlissingen maar voor heel Zeeland faciliteert Kenniswerf innovatiekracht. Centraal in Zeeland, voorzien van onder andere een kennislab, onderwijsinstellingen, een incubator en een veelzijdig achterland aan innovatieve organisaties en bedrijven. En met het nog op te richten Delta Kenniscentrum op de Kenniswerf, is dit dé hotspot waar de Vlissingse ambitie voor delta-innovatie mogelijk wordt gemaakt.