Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwikkelagenda Sociaal Domein naar de volgende fase

Gepubliceerd op 14 juli 2020
Tekening van poppetjes voor een huis

De gemeenteraad van Vlissingen heeft op 8 juli 2020 de Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld tot en met de doelstellingen. In deze Ontwikkelagenda beschrijven wij wat de gewenste situatie in het sociaal domein is.
Het college van burgemeester en wethouders gaat de gewenste situatie verder uitwerken en daarbij concrete doelen stellen. Een beperkt aantal doelen wordt als vliegwiel ingezet om veranderingen in het sociaal domein te realiseren.

Reden ontwikkelen Ontwikkelagenda Sociaal Domein

Het doel van de gemeente is ondersteuning te blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit nodig hebben. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en niet langer betaalbaar. Met de toenemende vraag, de stijgende kosten en de krapte op de arbeidsmarkt ligt er een enorme uitdaging. Er moeten andere keuzes gemaakt worden. Met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein stelt de gemeenteraad de kaders voor deze keuzes vast.

Betrokkenheid

De Ontwikkelagenda is mede tot stand gekomen door de inbreng van vele betrokkenen in het sociaal domein en aanverwante domeinen. Deze zogenaamde ‘stakeholders’ hebben tijdens verschillende bijeenkomsten hun kennis gedeeld. We willen hen dan ook bedanken voor alle input en hopen ook na de zomer weer op hun enthousiaste inzet.

Uitvoeringsprogramma

Vanaf nu gaan we werken aan het uitvoeringsprogramma, waarin we opnemen hoe de doelstellingen bereikt worden.
Een aantal stakeholders kan in september 2020 een uitnodiging verwachten om opnieuw mee te denken. Een maand later start een nieuwe inspraakronde voor alle inwoners en betrokkenen in het sociaal domein.

Contact

Wilt u al eerder in het belang van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein uw kennis delen met de gemeente Vlissingen? Neem dan contact met ons op via e-mailadres ontwikkelagendasociaaldomein@vlissingen.nl of schriftelijk via Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

De Ontwikkelagenda is als download toevoegd, u vindt deze ook op de pagina met beleidsstukken.