Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Timmerplein sluit 9 juli 2020

Gepubliceerd op 28 mei 2020
Voorblad presentatie Timmerplein

De ontwikkeling van het Scheldekwartier bestaat uit 3 deelgebieden:

  1. Scheldestad;
  2. Scheldewerf;
  3. Scheldewijk.

Het Timmerplein maakt deel uit van de Scheldewerf en bestaat uit de Timmerfabriek, de Zeelandtoren en enkele andere appartementengebouwen. Het voornemen is om maximaal 160 woningen, verblijfsrecreatieve en commerciële functies te bouwen. Ook bieden we mogelijkheden voor een hotel, recreatieappartementen, horeca met bijbehorende dienstverlening en kantoren. Om dit te realiseren op deze locatie is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Geen inloopbijeenkomst maar een digitale presentatie

Het voorontwerp ligt in de periode 28 mei tot en met 8 juli 2020 ter inzage. In deze periode kunt u ook een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, is het helaas niet mogelijk om een inloopbijeenkomst te organiseren. De inhoud van het project laten we daarom in een korte presentatie aan u zien op de pagina Voorontwerp bestemmingsplan.

Contact

Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Dan kunt u deze op de volgende manier stellen.

  • Via een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl, ter attentie van de heer W. Kuijper;
  • Telefonisch contact met de heer W. Kuijper via (0118) 48 71 15.