Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gesprekken Nollebos/Westduingebied leveren veel input op

Gepubliceerd op 17 januari 2020
Nollebos/Westduingebied

In 2019 heeft het college van B&W de opdracht van de gemeenteraad opgepakt om te komen tot een gedragen integraal streefbeeld voor het Nollebos/Westduingebied.
In de laatste werksessie op 30 september 2019 werd duidelijk dat er meer gesprekken nodig waren. Dit om de verschillende thema’s (‘bouwstenen’) beargumenteerd verder uit te werken. De gesprekken met individuen en (belangen)organisaties verlopen goed, maar er is meer tijd nodig om tot een afronding te komen. De volgende werksessie vindt daarom niet in januari 2020 plaats, maar in maart 2020.

In gesprek

In het laatste kwartaal van 2019 heeft de projectgroep veel gesprekken gevoerd met inwoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties. Zoals onder andere Stichting Bunkerbehoud, Sportraad, Wmo adviesraad, kustvisiepartners, Provincie Zeeland, hengelsportvereniging, Zeeuwse Milieu Federatie en Stichting Behoud en Beheer Nollebos.
De meeste gesprekken riepen nieuwe vragen op, waardoor er met veel partijen meerdere keren is gesproken. Er zijn veel bruikbare inzichten en ideeën naar voren gekomen, die in de werksessie van maart 2020 gepresenteerd zullen worden.

Afronding vervolggesprekken

De komende weken rondt de projectgroep de vervolggesprekken af, waarna de vertaling naar een concept-streefbeeld voor het Nollebos/Westduingebied kan plaatsvinden.

Datum werksessie maart 2020

Op korte termijn leggen wij de datum voor de laatste werksessie in maart vast. De gemeenteraad en de deelnemers aan de werksessies informeren wij tussentijds over de gesprekken die in de afgelopen maanden zijn gevoerd.