Kerngezond: het realiseren van multidisciplinaire gezondheidscentra in de gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen realiseren we 3 Kerngezond-centra: gezondheidscentra waar door hechte samenwerkingsverbanden en met een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid), zorg en ondersteuning geboden wordt. Dichtbij de inwoners.

Het concept 'Kerngezond' gaat uit van samenwerking, waarbij digitalisering en huisvesting ondersteunend hieraan ontwikkeld worden.

Zorg en ondersteuning

De participanten in de centra nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het bieden van zorg en ondersteuning aan individuele inwoners én voor de wijken die zij bedienen.
De 3 centra in de gemeente Vlissingen bedienen de volgende wijken:

  1. Paauwenburg-Westduin en Groot-Lammerenburg;
  2. Middengebied en Binnenstad;
  3. Oost-Souburg en Ritthem.

Op basis van data (wijkbeelden) wordt per centrum beleid gemaakt.

Samenwerking

In de 3 centra werken onder andere huisartsen (en hun team), Buurtteams Vlissingen, Team Wmo & Jeugd van de gemeente, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis en zorgaanbieders nauw samen. Want niet elke lichamelijke klacht heeft een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen een rol. Daarom werken alle partners in Kerngezond Vlissingen heel nauw samen, bijvoorbeeld via de methode ‘welzijn op recept’ en specifiek voor het thema jeugd en gezin. 

Gemeente Vlissingen en zorgverzekeraar CZ zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van dit fiche en werken hierbij samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Filmpje

CZ heeft een filmpje gemaakt over de Kerngezond-centra in de gemeente Vlissingen.