De Vlissingse Kermis vindt van vrijdag 14 tot en met zondag 23 juli 2023 plaats op en rondom het Bellamypark in de Vlissingse binnenstad.
De Vlissingse Kermis is een belangrijk evenement voor onze inwoners, onze ondernemers en bezoekers aan onze gemeente. Vlissingen als evenementen- en festivalstad op de kaart zetten is één van onze ambities.

Opzet Kermis Vlissingen 2023

We willen graag dat dit evenement met de tijd meegaat, veel mensen aanspreekt en dat het ook blijft passen in onze stad. Om die reden is ervoor gekozen om de Kermis dit jaar te organiseren op en rondom het Bellamypark.
De plattegrond van de Kermis Vlissingen is als bijlage bijgevoegd.

Terug naar de Binnenstad

In 2022 vond de Kermis plaats rond de Jan Weugkade in het Scheldekwartier. Dit was een piloteditie die uitgebreid is geëvalueerd, waarna het besluit is genomen om dit prachtige evenement terug te laten keren naar het Bellamypark en omgeving. 

We horen graag uw ervaringen 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen tijdens de kermis! Vanaf vrijdag 14 juli kunt u op de website www.doemee.vlissingen.nl een reactie achterlaten. 
Zo kunnen we Kermis Vlissingen 2023 goed evalueren en leren voor toekomstige edities.

Overlast

Ervaring leert dat evenementen zoals deze kunnen zorgen voor overlast. We zijn ons hiervan bewust en we nemen maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.
Als u tijdens de kermis overlast ervaart, dan kunt u dat op de pagina Melding doen aangeven. U kunt overlast ook melden via:

 • 'MijnGemeente APP' voor de smartphone of tablet (gratis te downloaden);
 • Telefoonnummer 14 0118 tussen 8.30-17.00 uur.

Meldingen van overlast en incidenten kunt u ook bij Politie doen via telefoonnummer (0900) 88 44. In geval van een noodsituatie is dat uiteraard telefoonnummer: 112.

Verkeersmaatregelen

 • Wanneer de kermis is geopend, is de Nieuwendijk gestremd voor verkeer. Boulevard de Ruyter is bereikbaar via het Bellamypark;
 • Tijdens de kermis blijft boulevard de Ruyter voor gemotoriseerd verkeer open tot aan de Coosje Buskenstraat, om zo de doorstroom te versoepelen. 

Praktische informatie

 • Woensdag 12 juli vanaf 13.00 uur: de opbouw van de Kermis begint;
 • Vrijdag 14 juli om 13.00 uur: start van de Kermis;
 • Woensdag 19 juli tussen 12.00-16.00 uur: Prikkelarme Kermis;
 • Donderdag 20 juli vanaf 22.30 uur: vuurwerk vanaf de Westerschelde, te zien vanuit de hele binnenstad; 
 • Zondag 23 juli vanaf 22.00 uur: afbreken van de kermis.

Openingstijden

 • Vrijdag 14 juli tot en met zaterdag 23 juli van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Donderdag 20 juli van 13.00 tot 1.00 uur; 
 • Zondag 23 juli van 14.00 tot 22.00 uur.