Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Meer zorgtaken voor gemeente

Het rijk heeft de afgelopen jaren de taken uit de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet aan de gemeenten overgedragen. Daardoor is er veel veranderd. Inwoners moeten zelfredzaam zijn en hun eigen kracht(en) moeten worden versterkt. Gemeenten moeten de nieuwe taken dicht(er) bij hun inwoners brengen en deze taken goedkoper en doelmatiger uitvoeren.
De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen willen daar nog meer een gezamenlijke lijn in vinden en werken daarom samen in het sociaal domein.

Sociaal Domein

Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering. Porthos en Orionis Walcheren leveren ondersteuning en zorgen voor toegang naar alle organisaties.

Porthos

Op Walcheren werken de 3 gemeenten (Vlissingen, Middelburg en Veere) samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Zij doen dit in Porthos. Als u hulp nodig heeft, zoekt u die in eerste instantie in de eigen omgeving. Porthos is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt.
Porthos is een belangrijke schakel in de nieuwe organisatie van zorg en ondersteuning. Porthos legt de verbindingen tussen iedereen die direct of indirect te maken heeft met welzijn, zorg, opgroeien en opvoeden. Denk aan inwoners, scholen, huisartsen, vrijwilligers, kerken, sportverenigingen, gemeenten, Orionis en (zorg)professionals.

Eigen kracht

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er, om alle inwoners van Nederland zo goed mogelijk mee te laten doen aan onze samenleving. Als dat niet lukt, moet de gemeente de beperkingen die iemand tegenkomt compenseren. Om de zorgeuro's van de gemeente goed te besteden aan mensen die ze echt nodig hebben, willen de gemeenten een goed beeld hebben van elke individuele situatie.

In gesprek

Daarom gaan de gemeenten in gesprek met zorgvragende inwoners. In dit gesprek worden alle mogelijkheden én onmogelijkheden samen met de inwoner in kaart gebracht. Deze aanpak levert maatwerk op en versterkt de eigen kracht van de inwoners. Dit is ook de rode draad die speelt bij het vormgeven van de decentralisaties op Walcheren.