Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Porthos wijst de weg naar hulp

Porthos combineert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dus geen aparte loketten meer voor allerlei zaken, maar één loket waar iedereen terecht kan voor welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

Wmo-adviesraad

In Vlissingen is de burgerparticipatie bij de invoering van de Wmo een lange weg geweest van overleg met belangenorganisaties, zorgverleners en de gemeente. Het resultaat is een samenwerkingsovereenkomst tussen het college van B&W en de Wmo-adviesraad, die geheel onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het college van B&W.
U kunt contact opnemen met de Wmo-adviesraad door een e-mail te sturen naar: wmoadviesraad@vlissingen.nl.