Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Snoeiwerkzaamheden winter 2019-2020

Nu het winterseizoen voor de deur staat, is voor Stadsbeheer de tijd aangebroken om snoei- en dunningswerk uit te voeren. De periode van november tot en met half maart is bij uitstek een geschikte periode om te snoeien en houtopstanden te dunnen. In deze periode is er geen blad aan de meeste struiken en de groei staat stil. Ook het dierenleven staat op een laag pitje.

Programma

De gemeente voert snoeiwerkzaamheden uit op basis van een snoei- en dunningsprogramma. Jaarlijks wordt een deel van de totale oppervlakte beplantingen gesnoeid en/of gedund. Met deze werkwijze worden alle sierheesters binnen de gemeente minimaal 1 keer in de 3 jaar kort gezet, gedund en/of gesnoeid. Voor bosplantsoen (dit is een beplanting die is samengesteld uit grovere inheemse struiken en bomen) is dit 1x in de 6 jaar. Perkrozen worden ieder jaar gesnoeid.

Wat is kortzetten, dunnen, snoeien en omvormen?

We maken gebruik van de volgende methoden.

 • Kortzetten.
  Dit is het afzagen van alle struiken tot op ongeveer 10 centimeter boven de grond. Er blijven stobben achter. Dit zijn de korte stompjes die nog boven de grond uitsteken, die daarna weer uitgroeien tot goede struiken. Deze maatregel wordt meestal toegepast bij beplanting die te ver is uitgegroeid of bij vakken met bloemheesters;
 • Dunnen.
  Struiken kunnen zo dicht op elkaar staan, dat daardoor de verdere groei wordt belemmerd. In dat geval wordt er een aantal struiken tussenuit gezaagd. Door te dunnen, krijgen de overblijvende bomen en heesters meer ruimte om uit te groeien. Dit wordt vooral toegepast bij grove sierheesters en bosplantsoen;
 • Snoeien Het wegnemen van oude takken of takken die hinder veroorzaken in struiken en bomen.

Noodzaak tot snoeien

Snoei is onder andere nodig om:

 • De bloeirijkdom en besvorming van sierheesters in stand te houden;
 • Hinder van overhangende takken te voorkomen;
 • Bodembedekkende heesters voldoende dicht te laten groeien;
 • Meer licht in de beplanting te laten komen, zodat wordt voorkomen dat struiken dood gaan.

Natuurwaarden

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met natuurwaarden. Zo wordt bijvoorbeeld vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden gecontroleerd of er dieren in winterslaap zoals egels aanwezig zijn. Wanneer die worden aangetroffen treffen wij passende maatregelen.
Vooral bosplantsoen biedt beschutting en nestgelegenheid aan kleine zangvogels. In de afgelopen jaren snoeide Stadsbeheer nog alle bosplantsoenvakken in buurten waar het bosplantsoen voor snoei in aanmerking kwam. Nu wordt in alle buurten waar wordt gesnoeid, maar een gedeelte van de bosplantsoenvakken gesnoeid. Zo blijft er toch een deel van de beschutting en nestgelegenheid intact.

Locaties snoeiwerkzaamheden

In de periode november 2019 tot en met half maart 2020 snoeien wij in de volgende buurten.

 • Bonedijkestraat en omgeving;
 • Boulevards Banckert en Evertsen;
 • Buitenhaven;
 • Kennishaven;
 • Lammerenburg;
 • Landelijk gebied Lammerenburg;
 • Papegaaienburg-Hofwijk;
 • Vredehof Noord;
 • Vredehof Zuid;
 • Westerzicht;
 • Zeewijksingel.