Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Marinierskazerne Vlissingen

Provincie Zeeland en gemeente Vlissingen onderhouden samen de website over de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Zie voor alle informatie de website www.marinierskazernevlissingen.nl.

Ondertekening locatie-overdracht 22 juni 2016

De afspraken over de locatie-overdracht tussen Provincie Zeeland, het Ministerie van Defensie, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen zijn rond. De partijen tekenden op 22 juni 2016 de laatste overeenkomst.
Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, zet Defensie de volgende stap: de aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De kazerne zal ruimte bieden aan zo’n 1.800 mariniers en zo'n 70 hectare (140 voetbalvelden) groot zijn.

Onderzoeken afgerond

In juni 2015 sloten de partijen de erfpachtovereenkomst om de bouw van de kazerne in Vlissingen te bevestigen. Er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar archeologie, bodemgesteldheid, geurhinder en niet-gesprongen explosieven op de bouwlocatie. Deze onderzoeken zijn afgerond en de betrokken partijen hebben duidelijke afspraken over de verdeling van de kosten en risico’s gemaakt.

Planning

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat na de zomer van 2016 op zoek naar een samenwerkingsverband van ondernemingen die de kazerne (in opdracht van Defensie) kan ontwerpen, bouwen en onderhouden.
Naar verwachting start de bouw eind 2018. Voorafgaand wordt de infrastructuur rondom het terrein aangepast, worden aansluitingen voor nutsvoorzieningen aangelegd en worden maatregelen genomen om geurhinder van de in de omgeving gelegen rioolwaterzuivering te beperken. De eerste gebruikers zullen eind december 2020 hun intrek in de kazerne nemen.
De voltooiing is gepland in de tweede helft van 2021.

'Ontmoet anders' op 6 september 2015

Op 6 september vond in Vlissingen de kennismakingsbijeenkomst 'Ontmoet anders'! plaats. Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen organiseerden een feestelijk welkom voor zeker 200 (oud) mariniers en alle Zeeuwen die het leuk vinden om de mariniers te leren kennen. Tientallen (oud)mariniers van de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) kwamen op 6 september in Vlissingen aan tijdens hun roeitocht met 9 sloepen van Rotterdam naar Londen. De mannen roeiden de 350 kilometer vanwege het 350-jarige bestaan van het Korps Mariniers. Met de tocht zamelden ze geld in voor collega's in problemen of familie van omgekomen collega's.

Andere berichtgeving

|