Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vernieuwing Strandpaviljoen Kon-Tiki

Bij het college van burgemeester en wethouders is een verzoek ingekomen van de eigenaren van Strandpaviljoen Kon-Tiki op het Westduinstrand. Het plan omvat het slopen van het bestaande paviljoen en de bouw van een nieuw paviljoen op dezelfde locatie met een verdieping. Op deze verdieping komen 8 eenheden voor nachtverblijf, gekoppeld aan de bedrijfsmatige exploitatie van het strandpaviljoen.

Hotelkamers

Over de uitgangspunten van dit plan is met een aantal leden van de Strandvereniging Westduin overleg gevoerd. Op verzoek is een bezonningstekening gemaakt, die inzicht geeft in de mogelijke effecten van de voorgestelde bebouwing op de bestaande slaaphuisjes.
Op grond van het geldende bestemmingsplan Westduin kan het college een vergunning verlenen voor de bouw van één extra bouwlaag op een paviljoen, met de mogelijkheid om 4 verblijfsrecreatieve eenheden (hotelkamers) bedrijfsmatig te exploiteren(totale oppervlakte 160 m2). Het ingediende plan met 8 eenheden en een oppervlakte van 320 m2 voldoet niet aan de uitgangspunten in artikel 7.5 van het bestemmingsplan Westduin.

Bestemmingsplan

Het college heeft het voornemen om in afwijking van het bestemmingsplan Westduin, medewerking te verlenen aan het plan en daarbij te onderzoeken of de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken mogelijk onevenredig worden aangetast.

Downloads
TitelTypeDownload
Impressie_Kon-Tiki_Beach_Paviljoen Download
Kon-Tiki_Beach_Paviljoen,_zon-schaduw  Download
Kon-Tiki_Beach_Paviljoen,_zon-schaduw_07-01-2016  Download