Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vernieuwen fietspad Gerbrandystraat

De bestrating van het fietspad en het voetpad aan de westzijde van de Gerbrandystraat is niet meer in goede staat. Ook de riolering in uw buurt is verouderd en moet in de komende periode worden vervangen. Daarnaast is ook het openbaar groen naast het fietspad niet overal meer in goede staat. Daarom maken wij een plan om de riolering te vervangen en het fietspad, het trottoir en het openbaar groen waar nodig te vernieuwen/reconstrueren.

Op de tekening in deze brief kunt u zien in welke straten wij werkzaamheden uit gaan voeren. De blauwe lijn vormt de globale afbakening van het gebied.

Wilt u met ons meedenken?

Eerder ontvingen de bewoners van de wijk Paauwenburg NO (ten westen van de Gerbrandystraat) al een brief van ons met het verzoek om mee te denken over vernieuwing/reconstructie van bestrating, riolering en groen in deze wijk. Hierop heeft u wellicht al gereageerd.

Het gebied waar deze brief over gaat valt echter buiten het project Paauwenburg NO en we maakten bewust de keuze om dit project apart op te pakken.

De uit te voeren werkzaamheden zijn beperkt. Als bewoner van een van de aangrenzende percelen weet u echter precies wat er leeft in uw buurt. Daarom vragen wij u toch aan te geven of er, binnen dit projectgebied, aandachtspunten zijn waar bij rekening mee kunnen houden bij het maken van onze plannen. Wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten via:

  • Dit reactieformulier;
  • E-mail: gemeente@vlissingen.nl (t.a.v. team leefbaarheid);
  • Brief: gemeente Vlissingen, t.a.v. team leefbaarheid, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

U kunt reageren tot uiterlijk 30 september 2021. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw inbreng.

Wat doen wij met de informatie die u ons geeft?

Waar mogelijk verwerken we uw ideeën en wensen in het plan. Wel moet u er rekening mee houden dat dit niet altijd kan. Praktische zaken en het beschikbare geld zijn immers ook bepalend voor wat mogelijk is. Ook ideeën/aandachtspunten die eerder zijn aangeleverd voor het project Paauwenburg NO en die betrekking hebben op het projectgebied in deze brief nemen we mee in dit projectplan.

Zo kunnen we, zo veel als mogelijk, met uw inbreng een ontwerp maken. Zodra dit voorlopig ontwerp klaar is, bieden we u de gelegenheid om het plan te bekijken, vragen te stellen en reacties te geven. Pas daarna werken we het plan definitief uit. In verband met het coronavirus kunnen wij pas in een later stadium bepalen in welke vorm we u op de hoogte brengen. Uiteraard hoort u dit nog van ons.

Wanneer voeren we het plan uit?

Onze verwachting is dat de uitvoering van het plan begin 2022 kan starten. De planning is echter afhankelijk van meerdere factoren. De definitieve uitvoeringsperiode kunnen we dan ook pas definitief bepalen nadat we alle benodigde informatie hebben verzameld en beoordeeld. Voordat de uitvoering start ontvangt u van ons alle benodigde informatie.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Tekening_Gerbrandystraat.png Download Lees voor