Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Schubertlaan

De riolering in de Schubertlaan en omgeving is verouderd en moet in de komende periode worden vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen is niet overal meer in goede staat. Daarom maken wij een plan om de riolering te vervangen en de stoepen, straten en het openbaar groen op plekken waar dat nodig is te vernieuwen. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

  • Debussylaan;
  • Schubertlaan.

Reacties op het ontwerp

In maart 2020 informeerden wij inwoners en omwonenden over de voorgenomen werkzaamheden in de Schubertlaan en omgeving. Inwoners kregen vervolgens de mogelijkheid om te reageren op een 1e ontwerp. Hierna is de mogelijkheid geboden om te reageren op het definitieve ontwerp.
Het ontwerp is inmiddels vastgesteld.

Stand van zaken oktober 2021

Planning werkzaamheden nutsvoorzieningen

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn reeds gestart. MVOI is in opdracht van DNWG de water- en gasleiding en een deel van de elektriciteitskabels in uw straat aan het vernieuwen. Ook zal in een aantal gevallen de huisaansluiting naar uw meterkast worden vervangen.

Deltafiber en KPN gaan werkzaamheden uitvoeren aan de datakabels binnen het projectgebied. Zo wordt onder andere glasvezel aangelegd. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Er wordt gestart aan de noordzijde van de Schubertlaan (t.h.v. Schubertlaan 47), en gewerkt richting de Chopinlaan. Tijdens de uitvoering zorgt de aannemer dat uw woning toegankelijk blijft. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen in de Schubertlaan eind december 2021 klaar.

Voor meer informatie over de nutswerken kunt u ook kijken op de projectpagina van DNWG:

&nbs

Planning werkzaamheden herinrichting

Het civiele werk (aanbrengen riolering en nieuwe verharding) voor de herinrichting van de straat voor de gemeente is aanbesteed en gegund aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Onze aannemer is reeds gestart met de voorbereidingswerkzaamheden aan de straat. Hier starten we ook aan de noordzijde van de Schubertlaan (t.h.v. Schubertlaan 47), waarna richting de Chopinlaan gewerkt wordt. De opbreek- en herinrichtingswerkzaamheden starten half oktober 2021. Tijdens de uitvoering zorgt de aannemer ervoor dat u bij uw woning kunt komen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin april 2021. De planning en fasering in grote lijnen is hieronder te downloaden. Tevens verwijzen we u naar de bewonersbrief en fasering van onze aannemer Van Gelder welke hieronder is te downloaden.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Bewonersbrief 24-03-2021 en reactieschrift Download Lees voor
Bewonersbrief fase 1&2 Schubertlaan Vlissingen 5-11-2021 Download Lees voor
Schubertlaan,_definitief_ontwerp Download Lees voor
Faseringstekening Schubertlaan Vlissingen Download Lees voor
Schubertlaan,_planning_uitvoering_werkzaamheden Download Lees voor
Schubertlaan,_presentatie_werkzaamheden_22-02-2021 Download Lees voor
Bewonersbrief start werk Download Lees voor
Bewonersbrief fase 3 Schubertlaan Download Lees voor