Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Zeewijksingel

De gemeente Vlissingen is bezig met de voorbereiding van de vervanging van de bestaande riolering en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de wijk Zeewijksingel. Ook worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat en ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd in een periode van meerdere jaren. De start was in september 2016 in de Iersezeestraat en de Zwartezeestraat.

Nieuwsupdate april 2017

Verzakking straatwerk

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert in de periode 8 tot en met 11 mei 2017 op 2 locaties reparaties uit wegens een verzakking van het straatwerk. Op beide locaties wordt de halve rijbaan opgebroken en opnieuw aangebracht. De werkzaamheden vinden tussen 7.00 en 16.00 uur plaats, doorgaand verkeer is dan niet mogelijk. Locaties:

 1. Zuiderzeestraat 25 tot en met 31. Periode: 8 en 9 mei 2017;
 2. Zuiderzeestraat 53 tot en met 59. Periode: 10 en 11 mei 2017.    

Inwoners is gevraagd om tijdens de werkzaamheden de auto niet op de rijbaan te parkeren.

Contact

Voor vragen of dringende zaken kunt u contact opnemen met:

 • De heer W. Otte van Aannemingsmaatschappij van Gelder. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 53 94 14 96 of e-mail wotte@vangelder.com;
 • De heer T. Akkermans, toezichthouder namens de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 10 45 00 72.

Fase 2 (2016-2017)

 • Ierse Zeestraat;
 • Zwarte Zeestraat;
 • Oostzeestraat;
 • Padweg;
 • S. Makkerstraat;
 • Zuiderzeestraat (gedeeltelijk);
 • Witte Zeestraat (van Padweg tot Iersezeestraat);
 • J.I. Sandersestraat (gedeeltelijk);
 • P. Louwersestraat (gedeeltelijk).

Verkeer

In de bijlage kunt u de verkeeromleidingen per uitvoeringsfase op tekening bekijken.

Veiligheid

De gemeente heeft meldingen ontvangen van gevaarlijke situaties op het werkterrein van de aannemer. Kinderen spelen met materiaal dat opgeslagen ligt in de openbare ruimte en bij de voertuigen van de aannemer die op dat moment in gebruik zijn. Dit levert risico’s voor de kinderen op. Daarnaast wordt hierdoor het werk voor de aannemer bemoeilijkt. Maar ook op tijden dat er niet wordt gewerkt, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als het werkterrein toch betreden wordt.

Verantwoording

De aannemer heeft de plicht mensen te waarschuwen en hen te verzoeken het werkterrein te verlaten wanneer er een gevaarlijke situatie dreigt. 
Wij vragen u zo min mogelijk het werkterrein te betreden en uw kinderen te verbieden op het werkterrein te spelen. Zo zorgen we er samen voor dat de aannemer het werk zo veilig en goed mogelijk kan uitvoeren. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Parkje Bermweg

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de werkzaamheden afgerond in het parkje aan de Bermweg. De schelpenpaden zijn deels verplaatst naar de hoger gelegen delen van het parkje. Ook zijn de laagtes in het parkje aangepast, zodat het water zich hier kan verzamelen. Onder de laagtes is een drainage aangelegd waardoor het regenwater wordt afgevoerd naar de dichtstbijzijnde sloot. Doordat er een natte periode aanbreekt wordt er tot het voorjaar 2017 niets met deze grond gedaan. De grond kan hierdoor inklinken. In het voorjaar van 2017 wordt de grond geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid met gras.

Contact

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer W. Proost van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20. Hij is dagelijks op het werk aanwezig.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider de heer R. Versloot, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 73 95.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Definitief_Ontwerp_Zeewijksingel.pdf PDF1.9 MBDownload
bewonersbrief_start_werkzaamheden_9_augustus.pdf PDF17.2 KBDownload
Bijlage_bewonersbrief-faseringen.pdf PDF537 KBDownload
Bestrating_Oostzeestraat_Witte_Zeestraat_Padweg_Stuart_Makkerstraat.pdf PDF2.1 MBDownload
Bestrating_Witte_Zeestraat_Iersezeestraat.pdf PDF1.6 MBDownload
Bestrating_Zwarte_Zeestraat_Pieter_Louwersestraat_Zuiderzeestraat.pdf PDF1.7 MBDownload
Nieuwe_bestrating_Iersezeestraat_Zwarte_Zeestraat.pdf PDF2.8 MBDownload
Nieuwe_bestrating_Padweg_Stuart_Makkerstraat_Oostzeestraat.pdf PDF3.3 MBDownload
Nieuwe_bestrating_Pieter_Louwersestraat_Zwarte_Zeestraat_Zuiderzeestraat.pdf PDF2.8 MBDownload
Riolering_Padweg_Oostzeestraat_Stuart_Makkerstraat.pdf PDF1.4 MBDownload
Riolering_Witte_Zeestraat_Iersezeestraat_Zwarte_Zeestraat.pdf PDF1.3 MBDownload
Riolering_Zwarte_Zeestraat_Pieter_Louwersestraat.pdf PDF1.3 MBDownload
|