Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Souburg zuid, nieuwbouw scholen en gymzaal

Nieuw gebouw voor 2 scholen en een nieuwe gymzaal

De openbare basisschool de Tweemaster/Kameleon is nu gevestigd in de Jan de Priesterstraat (hoofdlocatie) en op het Oranjeplein (nevenvestiging). De christelijke basisschool Burcht-Rietheim is gevestigd in de Van Visvlietstraat (hoofdlocatie) en in de Dongestraat (nevenvestiging).
In 2017 besloot de gemeenteraad dat beide scholen een nieuw gebouw krijgen op de betreffende hoofdlocaties. Ook wordt er een nieuwe gymzaal gebouwd in de Braamstraat, waar nu nog een voormalige kleuterschool staat.

Voorbereiding

De Stichting Archipelscholen (Tweemaster/Kameleon) en de Stichting Onze Wijs (Burcht-Rietheim) maken de plannen voor de nieuwe scholen en de gemeente maakt het plan voor de gymzaal. De gemeente stelt het geld voor de scholen en de gymzaal hiervoor beschikbaar. Ook denkt de gemeente mee over zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren.
De schoolbesturen en de gemeente worden bijgestaan door externe adviseurs op het gebied van verkeer, aanbesteding en programmamanagement voor scholenbouw.

Planning

 • 2020: Aanbestedingsprocedure nieuwe scholen Priesterstraat/Visvlietstraat;
 • 2021: Uitwerken bouwplannen nieuwe scholen en gymzaal;
 • 2022: Bouwen nieuwe scholen en gymzaal Priesterstraat / Visvlietstraat / Braamstraat.

Tijdelijke huisvesting Roerstraat en Dongestraat

Voordat de kinderen naar hun nieuwe schoolgebouwen in de Jan de Priesterstraat en de Van Visvlietstraat kunnen verhuizen, moeten de oude gebouwen worden gesloopt en de nieuwe schoolgebouwen gebouwd.
In die periode gaan de kinderen naar tijdelijke huisvesting op andere locaties. Voor de Tweemaster/Kameleon is dat de Roerstraat en voor de Burcht-Rietheim is dat de Dongestraat. We verwachten dat de kinderen ongeveer 2 jaar in de tijdelijke huisvesting moeten blijven. Daarna verhuizen de scholen naar de nieuwe gebouwen.

Planning

2020

 • Mei: Afronding Europese Aanbesteding tijdelijke huisvesting Roerstraat / Dongestraat;
 • Juni: Digitale informatie tijdelijke huisvesting Roerstraat / Dongestraat;
 • Juni: Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke scholen Roerstraat / Dongestraat;
 • Oktober: Voorbereiden op locaties Roerstraat en Dongestraat.

2021

 • Januari: Verhuizen en start scholen op tijdelijke locaties Roerstraat / Dongestraat;

2023

 • Januari: Verhuizen en start scholen op nieuwe locaties Priesterstraat / Visvlietstraat;
 • Februari: Verwijderen tijdelijke scholen Roerstraat / Dongestraat en 'woonrijp' opleveren.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

We houden u op verschillende manieren op de hoogte. Via een gerichte mailing (bewonersbrief) die we huis-aan-huis verspreiden, via De Faam, (digitale) bijeenkomsten en gesprekken. Uiteraard houden de schoolbesturen ouders, leerlingen en leerkrachten op de hoogte.
Deze webpagina is bedoeld als verzamelplek voor achtergrondinformatie. U vindt hier alle informatie, actuele ontwikkelingen en contactgegevens.

Reageren op het de plannen voor tijdelijke huisvesting

De plannen voor de tijdelijke huisvesting in de Roerstraat en de Dongestraat zijn bekend. De aanvraag omgevingsvergunning vragen wij in juni 2020 aan. Wij hebben de direct omwonenden hierover geïnformeerd en een presentatiefilmpje gemaakt met als titel '‘Tijdelijke scholen Souburg zuid’. De uitgeschreven tekst van dit filmpje vindt u in de downloadtabel.

Reactieformulier

Wij zijn benieuwd naar uw opmerkingen, tips en suggesties. U kunt ons dat laten weten via het reactieformulier.

Veelgestelde vragen

In de bijgevoegde downloadtabel vindt u een overzicht van de antwoorden op vragen over de tijdelijke huisvesting. Zie het document 'Vraag en antwoord tijdelijke huisvesting scholen'.

Laatste nieuws

 • 28 juli 2020: Omgevingsvergunningen tijdelijke huisvesting verleend. Zie downloadtabel '20200729 vergunning Roerstraat' en '20200729 vergunning Dongestraat'.
 • 29 april 2020: Voortgang planning tijdelijke huisvesting en nieuwbouw scholen. Zie downloadtabel 'Raadsinformatiebrief 29-04-2020, voortgang planning';
 • 15 januari 2020: Intrekken aanbesteding tijdelijke huisvesting. Zie downloadtabel 'Raadsinformatiebrief 15-01-2020, intrekken aanbesteding tijdelijke huisvesting'.

Contact

Voor meer informatie over de plannen voor de nieuwe scholen en gymzaal in Souburg zuid, kunt u contact opnemen met de heer H. van Pelt, projectleider onderwijshuisvesting. Bereikbaar via e-mail hvanpelt@Vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Downloads
TitelTypeDownload
Q19-00539-B-Parelburcht_-_Kadastrale_kaart_met_luchtfoto.pdf  Download
Q19-00539-B-Parelburcht_-_Sheet_-_Q19-00539-B-001_-_Tijdelijk_schoolgebo....pdf  Download
Q19-00539-B-Kameleon_-_Kadastrale_kaart_met_luchtfoto.pdf  Download
Q19-00539-B-Kameleon_-_Sheet_-_Q19-00539-B-002_-_Situatie_en_impressies.pdf  Download
Q_A_Vraag_en_antwoord_tijdelijke_huisvesting_scholen_Roerstraat_en_Dongestraat_06-07-2020.pdf  Download
20200508_Kaart_verkeer_tijdelijke_locaties_scholen_Roerstraat_en_Dongestraat.pdf  Download
Ruimtelijke_onderbouwing_scholen_Souburg_11-06.pdf  Download
Juni_2020_film__Tijdelijke_scholen_Souburg_zuid___uitgeschreven_tekst.pdf  Download
20200429_RIB_voortgang_1200004.pdf  Download
20200115_RIB_resultaat_TH_1163442_Brondocument__2_.pdf  Download
20200728_vergunning_Roerstraat_27_1228453_Brondocument.pdf  Download
20200728_vergunning_Dongestraat_109_1228451_Brondocument.pdf  Download