Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Souburg Zuid, nieuwbouw scholen en gymzaal

Update 21 december 2021

Per november 2021 is er gestart met de realisatiefase van de nieuwbouw van de scholen en gymzaal in Souburg zuid. Er is begonnen met asbestsanering en het slopen van de bestaande bebouwing.

Daarna starten we met de bouwwerkzaamheden. Wij willen u graag blijven informeren over de werkzaamheden, daarom kunt u alle informatie onderaan deze pagina terugvinden bij downloads en de bewonersbrief die op 14 december verzonden is, vindt u hier. Indien u nog vragen heeft over betreffende de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen via e-mail gbastiaanssen@vlissingen.nl

Nieuw gebouw voor 2 scholen en een nieuwe gymzaal

De openbare basisschool de Tweemaster/Kameleon is nu gevestigd in de Jan de Priesterstraat (hoofdlocatie) en op het Oranjeplein (nevenvestiging). De christelijke basisschool Burcht-Rietheim is gevestigd in de Van Visvlietstraat (hoofdlocatie) en in de Dongestraat (nevenvestiging).
In 2017 besloot de gemeenteraad dat beide scholen een nieuw gebouw krijgen op de betreffende hoofdlocaties. Ook wordt er een nieuwe gymzaal gebouwd in de Braamstraat, waar nu nog een voormalige kleuterschool staat.

Voorbereiding

 • De Stichting Archipelscholen (Tweemaster/Kameleon) en de Stichting Onze Wijs (Burcht-Rietheim), hebben samen met de gemeente de plannen gemaakt voor de nieuwe scholen;
 • De gemeente heeft het plan voor de gymzaal gemaakt;
 • De gemeente stelt het geld voor de scholen en de gymzaal beschikbaar en treedt op als opdrachtgever voor de plannen. Ook denkt de gemeente mee over zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren.

De schoolbesturen en de gemeente worden bijgestaan door externe adviseurs op het gebied van verkeer, aanbesteding en programmamanagement voor scholenbouw.
De voorbereiding is inmiddels afgerond. Op deze pagina leest u de laatste plannen en kunt u de verleende omgevingsvergunning inzien.
De planning op hoofdlijnen is als volgt:

 • 2e helft 2021: Technisch uitwerken bouwplannen nieuwe scholen en gymzaal;
 • 2022: Bouwen nieuwe scholen en gymzaal Priesterstraat / Visvlietstraat / Braamstraat.

Tijdelijke huisvesting Roerstraat en Dongestraat

Voordat de kinderen naar hun nieuwe schoolgebouwen in de Jan de Priesterstraat en de Van Visvlietstraat kunnen verhuizen, moeten de oude gebouwen worden gesloopt en de nieuwe schoolgebouwen gebouwd.
In die periode gaan de kinderen naar tijdelijke huisvesting op andere locaties. Voor de Tweemaster/Kameleon is dat de Roerstraat en voor de Burcht-Rietheim is dat de Dongestraat. De tijdelijke huisvesting is inmiddels in gebruik genomen. We verwachten dat de kinderen ongeveer 2 jaar in de tijdelijke huisvesting moeten blijven. Daarna verhuizen de scholen naar de nieuwe gebouwen.

Planning 2021-2023

Deze planning op hoofdlijnen geeft een indruk van de verschillende stappen die nog moeten worden gezet. Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren waardoor de planning moet worden aangepast. Als dat zo is, zullen we dat in het overzicht verwerken.

2021

 • Juni - december: uitwerking plannen en voorbereiding uitvoering;
 • Oktober-november: sloop bestaande gebouwen.

2022

 • Januari: (december 2021?) - oktober: bouw scholen en gymzaal;
 • Oktober: verhuizen en start scholen op nieuwe locaties Priesterstraat / Visvlietstraat.

2023

 • Februari: verwijderen tijdelijke scholen Roerstraat / Dongestraat en 'woonrijp' opleveren.

Bewonersbijeenkomsten maart 2021 

Tijdens bewonersbijeenkomsten op 9, 10 en 11 maart 2021 hebben we onze plannen verder toegelicht. Via een online reactieformulier konden bewoners vervolgens een reactie geven of aanvullende vragen stellen. Dit heeft ca 20 reacties opgeleverd die allemaal voorzien zijn van een antwoord. Deze antwoordnotitie is als download op de pagina terug te vinden.
De omgevingsvergunningen voor de 3 locaties zijn inmiddels vastgesteld en op deze pagina (onderaan) terug te vinden. Vanaf het moment van verlenen geldt een bezwaarperiode van 6 weken.

Onderzoeken

Zoals in de bijeenkomsten ook is aangegeven, moesten nog enkele onderzoeken afgerond (verkeersonderzoek) worden. Het verkeersonderzoek is uitgevoerd en hieronder terug te vinden. Het aanvullende onderzoek naar in hoofdzaak vleermuizen loopt nog en zal later dit jaar worden toegevoegd aan deze pagina.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

We houden u op verschillende manieren op de hoogte. Indien nodig via een gerichte mailing (bewonersbrief) die we huis-aan-huis verspreiden, via De Bode, (digitale) bijeenkomsten en gesprekken. Uiteraard houden de schoolbesturen ouders, leerlingen en leerkrachten op de hoogte.
Deze webpagina is bedoeld als verzamelplek voor achtergrondinformatie. U vindt hier alle informatie, actuele ontwikkelingen en contactgegevens.

Veelgestelde vragen

In de bijgevoegde downloadtabel vindt u een overzicht van de antwoorden op vragen over de tijdelijke huisvesting. Zie het document 'Vraag en antwoord tijdelijke huisvesting scholen'.

Laatste nieuws

 • De omgevingsvergunningen zijn verleend en in te zien.
 • De contracten met de aannemers zijn getekend. Zij gaan komende periode aan de slag om de plannen verder technisch uit te werken.
 • Begin 2021 zijn aan diverse huizen vleermuiskasten opgehangen. Dit om een tijdelijk onderkomen te bieden aan vleermuizen die mogelijk in de bestaande bebouwing aanwezig zijn. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan.
  Met deze kasten wordt in elk geval gezorgd dat eventueel aanwezige vleermuizen kunnen wennen aan de nieuwe (tijdelijke) situatie, voordat de oude gebouwen worden gesloopt;
 • Net voor de kerstvakantie van 2020 zijn voor alle 3 de projecten omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze liggen nu ter beoordeling bij de afdeling vergunningen. De verwachting is dat hierop in 2021 april een besluit wordt;
 • De tijdelijke huisvesting aan de Roerstraat en de Dongestraat was in de kerstperiode van 2020 klaar en is daarna in gebruik genomen.

Contact

Voor meer informatie over de plannen voor de nieuwe scholen en gymzaal in Souburg Zuid, kunt u contact opnemen met projectleider ruimtelijke ontwikkeling de heer G. Bastiaanssen. Bereikbaar via e-mail gbastiaanssen@Vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabellen te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Plannen

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Plan_De_Parelburcht Download Lees voor
Plan_Tweemaster-Kameleon Download Lees voor
Plan_gymzaal_Braamstraat Download Lees voor

Algemene bijlagen

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Route bouw- en sloopverkeer Download Lees voor
Verkeersmaatregelen locatie Braamstraat november 2021 Download Lees voor
Verkeersmaatregelen locatie Jan de Priesterstraat november 2021 Download Lees voor
Verkeersmaatregelen locatie Van Visvlietstraat november 2021 Download Lees voor
Basisschool_Parelburcht,_kaart_Kadaster_en_luchtfoto Download Lees voor
Basisschool_Parelburcht,_tekeningen_tijdelijke_huisvesting Download Lees voor
Basisschool_Tweemaster/Kameleon,_kaart_Kadaster_en_luchtfoto Download Lees voor
Basisschool_Tweemaster/Kameleon,_tekeningen_tijdelijke_huisvesting Download Lees voor
Vraag_en_antwoord_tijdelijke_huisvesting_scholen Download Lees voor
Verkeersroutes_De_Burcht-Rietheim Download Lees voor
Verkeersroutes_Tweemaster-Kameleon Download Lees voor
Ruimtelijke_onderbouwing_scholen_Souburg_zuid Download Lees voor
Omgevingsvergunning_Van_Visvlietstraat_7_Oost-Souburg Download Lees voor
Omgevingsvergunning_Jan_de_Priesterstraat_4_Oost-Souburg Download Lees voor
Omgevingsvergunning_gymzaal_Braamstraat_3a_Oost-Souburg Download Lees voor
Ruimtelijke_motivering_IKC_de_Parelburcht_incl._bijlagen.pdf Download Lees voor
Ruimtelijke_motivering_gymzaal_Braamstraat_3a_incl._bijlagen.pdf Download Lees voor
Antwoordnota Download Lees voor