Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Souburg Noord

Gemeente Vlissingen ontwikkelt in 3 fases de woonwijk Souburg Noord. Om de wijk vorm te geven, geven wij belangstellenden en omwonenden de kans om mee te denken bij de verschillende stappen in het proces.

 • De 1e fase is enkele jaren geleden al grotendeels gebouwd. Begin 2021 starten we met de definitieve inrichting van de straten Kroonjuweel en Palts en het graven van de waterpartij;
 • De woningen en vrije kavels van de 2e fase zijn sinds 21 november 2021 in verkoop. Meer informatie hierover vindt u op de website www.souburgnoord.nl;
 • Begin 2021 starten we met het bouwrijp maken van fase 2, zodat na de zomer met de bouw kan worden gestart;
 • Voor de 3e fase is in 2018 een structuurschets vastgesteld. In 2021 starten we met de verdere uitwerkingen.

Definitieve inrichting Kroonjuweel, Palts, Karel de Grote

In februari 2021 starten we met de definitieve inrichting van de straten Kroonjuweel, Palts en Karel de Grote. De definitieve inrichting kunt u zien op de tekening in bijgevoegde downloadtabel.

Planning

 • Inrichten werkterrein: week 5, 1-5 februari;
 • Fase 1: week 6-8, 8-26 februari.
  Palts 24 tot Palts 10: aanpassing aansluiting in de Middelburgsestraat en verplaatsing ondergrondse containers tijdens de voorjaarsvakantie;
 • Fase 2: week 9-13, 1 maart-2 april.
  Palts 10 tot Kroonjuweel 24;
 • Fase 3: week 14-16, 6-23 april.
  Palts 32-24;
 • Fase 4a: week 17-19, 26 april-14 mei.
  Rijbaan Kroonjuweel (voor de school) en Karel de Grote (in de meivakantie en week van Hemelvaartsdag);
 • Fase 4b: week 20-22, 17 mei-4 juni.
  Afwerken rabatstroken (loopstrook).

De fasering vindt u als tekening in de bijgevoegde downloadtabel.

Bestemmingsplan Souburg Noord fase 2 en 3

In het bestemmingsplan is ruimte voor de ontwikkeling van maximaal 150 woningen, onderverdeeld in 135 'grondgebonden woningen' en 15 'gestapelde woningen' (appartementen) in een groene omgeving. Grondgebonden woningen zijn:

 • Rijwoningen;
 • Twee-onder-één-kap-woningen;
 • Levensloopbestendige woningen;
 • Waterwoningen;
 • Vrije kavels.

Het bestemmingsplan en bijbehorende regels woongebied vindt u op de website Ruimtelijke Plannen.

Kaders en voorwaarden

Het bestemmingsplan beschrijft de kaders en voorwaarden waarin de inrichting van het gebied en de bebouwing juridisch moet voldoen. Het is tevens de basis om in een later moment omgevingsvergunningen aan te toetsen.
Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Verkoop vrije kavels Souburg Noord fase 2

Op 21 november 2020 is de verkoop van de vrije kavels voor particulier vrijstaande woningen in Souburg Noord gestart. Belangstellenden hiervoor kunnen via de website www.souburgnoord.nl of bij Schinkel de Weerd Makelaardij aangeven dat zij belangstelling hebben.
In fase 2 komen 16 vrije kavels met een kavelgrootte van 548 tot 850 vierkante meter.

Contact

 • Contactpersoon voor de ontwikkeling van Souburg Noord is mevrouw M. Verlinde, projectleider B ruimtelijke ontwikkeling. Bereikbaar via e-mail mverlinde@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118;
 • Voor de verkoop van vrije kavels in Souburg Noord kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail lkok@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Bewonersbrief_12-2-2021,_woonrijp_maken_Kroonjuweel_en_omgeving Download Lees voor
Inschrijfformulier_vrije_kavels Download Lees voor
Lotingsreglement Download Lees voor
Situatietekening Download Lees voor
Beeldkwaliteitsplan Download Lees voor
Fase_1_Inrichtingsplan Download Lees voor
Fasering_woonrijp_maken_Kroonjuweel_en_omgeving Download Lees voor