Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Souburg-Noord

Gemeente Vlissingen ontwikkelt in 3 fases de woonwijk Souburg-Noord. Om de wijk vorm te geven, geven wij belangstellenden en omwonenden de kans om mee te denken bij de verschillende stappen in het proces.

 • De 1e fase is enkele jaren geleden al grotendeels gebouwd. Momenteel worden de laatste 9 woningen aan het Valkhof in deze fase gebouwd.
  In het najaar van 2020 starten we met de definitieve inrichting van de straten Kroonjuweel en Palts en het graven van de waterpartij;
 • De 2e fase van deze woonwijk met volop ruimte voor groen is in voorbereiding;
 • Voor de 3e fase is in 2018 een structuurschets vastgesteld. Eind 2020 starten we met de verdere uitwerkingen hiervan.

Voorontwerp bestemmingsplan Souburg-Noord fase 2 en 3

In het voorontwerp bestemmingsplan is ruimte voor de ontwikkeling van maximaal 150 woningen, onderverdeeld in 135 'grondgebonden woningen' en 15 'gestapelde woningen' (appartementen) in een groene omgeving. Grondgebonden woningen zijn:

 • Rijwoningen;
 • Twee-onder-één-kap-woningen;
 • Levensloopbestendige woningen;
 • Waterwoningen;
 • Vrije kavels.

Kaders en voorwaarden

Het voorontwerp bestemmingsplan beschrijft de kaders en voorwaarden waarin de inrichting van het gebied en de bebouwing juridisch moet voldoen. Het is tevens de basis om in een later moment omgevingsvergunningen aan te toetsen.
Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Film

We maakten op locatie een filmpje over de ontwikkelingen in Souburg-Noord, Fase 2 en 3.

Ter inzage en mogelijkheid van inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 25 juni tot 6 augustus 2020 ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. In deze periode kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen. Dit kan op de volgende manieren

 • Stuur een e-mail naar gemeente@Vlissingen.nl. Onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Souburg-Noord fase 2 en 3’;
 • Schriftelijk via Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Souburg-Noord fase 2 en 3’;
 • Vul het online reactieformulier in.

Contact

Contactpersoon voor de ontwikkeling van Souburg-Noord is mevrouw M. Verlinde, projectleider B ruimtelijke ontwikkeling. Bereikbaar via e-mail mverlinde@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Algemeen

Downloads
TitelTypeDownload
Bestemmingsplan_Souburg-Noord,_verbeelding  Download
Bestemmingsplan_Souburg-Noord,_toelichting_en_regels  Download

Film

Downloads
TitelTypeDownload
Juni 2020_film_'Souburg-Noord_fase_2_en_3',_audiobestand  Download
Juni 2020_film_'Souburg-Noord_fase_2_en_3',_uitgeschreven_tekst  Download