Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Souburg Noord

Gemeente Vlissingen ontwikkelt in 3 fases de woonwijk Souburg Noord. Om de wijk vorm te geven, geven wij belangstellenden en omwonenden de kans om mee te denken bij de verschillende stappen in het proces.

 • De 1e fase is enkele jaren geleden al grotendeels gebouwd en is inmiddels afgerond;
 • De 2e fase is in aanbouw waarbij de meeste woning al zijn gerealiseerd. Er wordt nu gestart met het woonrijp maken, met onder andere de aanleg van de definitieve bestrating, verlichting en beplanting;
 • Voor de 3e fase werken we aan een stedenbouwkundig plan, dat naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023 gereed zal zijn.

Werkzaamheden Souburg Noord fase 2

Op 1 maart 2023 starten we met de werkzaamheden voor het woonrijp maken van fase 2. Deze zijn als volgt.

 • Het in fasen vervangen van de tijdelijke asfaltverharding door klinkers, op de locaties Bogaert en Hof Engelenburg;
 • Het inrichten van 3 parkeerplaatsen bij Bogaert;
 • Het reinigen van de kolken bij Bogaert;
 • Het aanbrengen van grond en wandelpaden voor het park bij Bogaert;
 • Het aanbrengen van de definitieve lichtmasten.

Fases

We werken in fases en starten in de Bogaert en daarna wordt Hof Engelenburg aangelegd. De volgorde van de fases ziet u in de faseringstekening in de bijgevoegde downloadtabel. Als er wijzigingen in de planning of fasering plaatsvinden, zal de aannemer u hiervan op de hoogte stellen. 

Tekeningen

Ook de definitieve ontwerptekeningen vindt u in de bijgevoegde downloadtabel. De tekening was te groot om leesbaar in 1 bestand op te nemen en is daarom in 3 gedeelten geknipt ('nieuwe situatie blad 1-3').

Hoogtes

We krijgen regelmatig vragen van kopers over de hoogtes in het gebied. Dit in verband met de aanleg van oprit en tuinen. In de downloadtabel treft u de hoogtetekening aan.

 • De paarse hoogtes geven de hoogte aan waarop uw tuin moet worden aangelegd, zodat de afwatering goed geregeld is;
 • De rode hoogtes zijn de aansluitingen van de percelen van de kopers met de toekomstige straat;
 • De zwarte hoogtes zijn de hoogtes van de huidige asfaltweg;
 • Aan het verschil tussen de rode en de zwarte hoogtes kunt u afleiden, hoeveel hoger u uw tuin/oprit kunt aanleggen ten opzichte van de huidige weg.

Verkoop vrije kavels Souburg Noord fase 2

Op 21 november 2020 is de verkoop van de vrije kavels voor particulier vrijstaande woningen in Souburg Noord fase 2 gestart. In fase 2 komen 16 vrije kavels met een kavelgrootte van 548 tot 850 vierkante meter. Er zijn nog 2 vrije kavels beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail lkok@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Bestemmingsplan Souburg Noord fase 2 en 3

In het bestemmingsplan is ruimte voor de ontwikkeling van maximaal 150 woningen, onderverdeeld in 135 'grondgebonden woningen' en 15 'gestapelde woningen' (appartementen) in een groene omgeving. Grondgebonden woningen zijn:

 • Rijwoningen;
 • Twee-onder-één-kap-woningen;
 • Levensloopbestendige woningen;
 • Waterwoningen;
 • Vrije kavels.

Het bestemmingsplan en bijbehorende regels woongebied vindt u op de website Ruimtelijke Plannen.
Naar aanleiding van het stedenbouwkundig plan van fase 3, zal het bestemmingsplan worden aangepast. Zodra daar meer informatie over bekend is, delen we dat op deze projectpagina.

Kaders en voorwaarden

Het bestemmingsplan beschrijft de kaders en voorwaarden waarin de inrichting van het gebied en de bebouwing juridisch moet voldoen. Het is tevens de basis om in een later moment omgevingsvergunningen aan te toetsen.
Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze ontwikkelingen en is gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Contact

 • Contactpersoon voor de ontwikkeling van Souburg Noord is mevrouw M. Verlinde, projectleider ruimtelijke ontwikkeling. Bereikbaar via e-mail mverlinde@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118;
 • Voor de verkoop van vrije kavels in Souburg Noord kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail lkok@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Souburg Noord, fasering woonrijp maken Download Lees voor
Souburg Noord, bewonersbrief februari 2023 Download Lees voor
Souburg Noord, nieuwe situatie blad 1 Download Lees voor
Souburg Noord, nieuwe situatie blad 2 Download Lees voor
Souburg Noord, nieuwe situatie blad 3 Download Lees voor
Souburg Noord, profielen Download Lees voor
Souburg Noord, hoogtetekening Download Lees voor
Souburg Noord, Beeldkwaliteitsplan Download Lees voor