Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
De werkzaamheden in de Molenweg en omgeving starten op 21 augustus 2017. Het ontwerp is als download toegevoegd aan deze pagina en is opgedeeld in 2 deelgebieden.

Gebied en fasering werkzaamheden

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.

 • Fase 1: M.A. van de Puttestraat, Henri Dunantstraat, Leenhoutstraat, Leenhoutdwarsstraat, Wilgenstraat, Irenestraat en Molenweg tot en met kruising Irenestraat;
 • Fase 2: Middelburgsestraat vanaf de Burgemeester Stemerdinglaan tot en met de kruising Esdoornstraat en plaatsen ondergrondse container Dongestraat;
 • Fase 3: Esdoornstraat, Lindenstraat, Ahornstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, Eikenstraat, Iepenstraat, Beukenstraat, Berkenstraat en Platanenstraat;
 • Fase 4: Henri Dunantstraat tussen de Irenestraat en J.D.P. Smitstraat, Molenweg vanaf de Irenestraat tot Middelburgsestraat, van Ginkelstraat en J.D.P. Smitstraat.  

Molenweg en omgeving (Fase 1)

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf de Voogd uit Grijpskerke.

Planning

De aannemer begint op 21 augustus 2017 aan de rijbaan in de Wilgenstraat, aan de voorkant van de flat. Aan de achterkant komt een tijdelijke toegangsroute. Hierdoor kunnen omwonenden hun garage en (een deel van) de parkeerplaatsen waar niet wordt gewerkt, op enkele dagen na 'gewoon' bereiken. De planning van de werkzaamheden is als volgt:

 • Fase 1, 21 augustus tot en met 8 september: Wilgenstraat (rijbaan);
 • Fase 2, 21 augustus tot en met 18 september: Wilgenstraat (parkeerterrein);
 • Fase 3, 4 september tot en met 6 oktober: M. A. van de Puttestraat, tussen Molenweg en Henri Dunantstraat;
 • Fase 4, 7 september tot en met 24 oktober: Henri Dunantstraat inclusief brandgangen;
 • Fase 5, 25 september tot en met 15 november: Leenhoutstraat inclusief brandgangen;
 • Fase 6, 2 november tot en met 21 november: Molenweg;
 • Fase 7, 24 oktober tot en met 19 december: Irenestraat.

Tijdens de kerstvakantie voert de aannemer geen werkzaamheden uit en zijn er ook geen afsluitingen.

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden niet voor de deur parkeren en geen gebruik maken van hun oprit;
 • Elke woning is altijd te voet bereikbaar;
 • Het kan zijn dat omwonenden moet omrijden om de woning te bereiken.

Afval aanbieden

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hun huisvuil- en groencontainer buiten het werkgebied neerzetten, maar wel op een plek die bereikbaar is voor de vuilniswagen. Ondergrondse containers blijven tijdens de werkzaamheden open en bereikbaar.

Middelburgsestraat (Fase 2)

Het vernieuwen van de riolering en de bestrating in de Middelburgsestraat is een herinrichting. Dit houdt in dat de gemeente het voornemen heeft de indeling van de openbare ruimte te veranderen. Het overige deel van de wijk Molenweg en omgeving is een renovatie van de openbare ruimte en geen herinrichting. De wijzigingen van de indeling zijn minimaal.
Daarom wil de gemeente voor de Middelburgsestraat graag opmerkingen en ideeën van de bewoners meenemen in het ontwerp. Het ontwerp voor de Middelburgsestraat is nog niet meegenomen in het definitieve ontwerp. In het 3e kwartaal van 2017 organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst, waar opmerkingen en ideeën gedeeld kunnen worden.

Informatie hulpdiensten

Zoals gebruikelijk worden de hulpdiensten tijdig geïnformeerd over de duur en fasering van de werkzaamheden. Zij ontvangen tekeningen van de omleidingen per fase. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid van woningen voor deze hulpdiensten.

Contact

Omwonenden ontvangen tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden een brief van de gemeente Vlissingen en de aannemer, met hierin details van de uit te voeren werkzaamheden. In de brief staan ook de contactpersonen vermeld die dagelijks aanwezig zijn op het werk. Deze kunt u rechtstreeks bellen. De contactpersonen voor dit project zijn:

 • Gemeentelijk projectleider mevrouw J. Geldof, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47;
 • Toezichthouder de heer T. Akkermans, bereikbaar via telefoonnummer (06) 15 49 34 66.
Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 1 PDF3.0 MBDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 2 PDF3.0 MBDownload
Fasering_werkzaamheden_Molenweg,_ Fase 1 Afbeelding109 KBDownload
|