Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.

Fases 1, 2 en 3

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voeren we in verschillende jaren uit. Zie het als download bijgevoegde document 'Fasering werkzaamheden'.
Fase 1, 2 en 3 zijn afgerond.

Fases 4 en 5, Molenweg en omgeving

Net als in fase 3 wordt de riolering en bestrating vernieuwd en de kabels en leidingen vervangen. Om overlast te beperken en de uitvoering te versnellen, is door de gemeente en DNWG gezamenlijk gekozen voor 1 aannemer, H4a Infratechniek.
De werkzaamheden in uw straat zullen enige overlast veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Inloopavond 22 maart 2022

Tijdens de inloopavond in de Kwikstaart konden bewoners de werktekeningen inzien en vragen stellen aan mensen van DNWG, H4a Infratechniek en de gemeente.

Planning

  • De werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn op 21 maart 2022 in de Esdoornstraat gestart. Naar verwachting duurt dit tot juni 2023;
  • In het najaar van 2023 worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd;
  • Aannemer H4a Infratechniek informeert u periodiek via een nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden. De nieuwsbrieven vindt u als bijlage ook terug op deze projectpagina.

Bouwkundige vooropname

Begin 2022 hebben aanwonenden een brief ontvangen van Quattro Expertise voor een bouwkundige vooropname van uw woning. Dit wordt uitgevoerd om de huidige staat van uw woning in beeld te brengen.
Als er schade ontstaat door de werkzaamheden (wat wij uiteraard niet hopen), dan kunt u hiermee aantonen dat deze er voordien nog niet was. Mogelijk heeft u deze vooropname al in een eerdere fase laten uitvoeren. Aan u de keus dit nog een keer te laten doen.

Afval aanbieden

We vragen u om tijdens de werkzaamheden het huisvuil- en groencontainer buiten het werkgebied neer te zetten, op een plek die bereikbaar is voor de vuilniswagen. Zodra de weg weer open is, kunt u uw afval weer op de gebruikelijke manier aanbieden.
Als u gebruik maakt van de verzamelcontainers, kunt u deze tijdens de werkzaamheden blijven gebruiken.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met aannemer H4a Infratechniek.
Voor overige vragen over de riool- en bestratingswerkzaamheden kunt u contact opnemen met:

  • Toezichthouder de heer W. Proost van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20;
  • Projectleider mevrouw J. Geldof van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail  gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Molenweg fase 4 en 5, nieuwsbrief maart 2022 Download Lees voor
Molenweg, faseringstekening fase 4 Download Lees voor
Molenweg, ontwerp Download Lees voor
Molenweg, ontwerp verharding Download Lees voor
Molenweg, fasering werkzaamheden Download Lees voor