Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.

Gebied en fasering werkzaamheden

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voeren we in verschillende jaren uit. Zie het als download bijgevoegde document 'Fasering plan Molenweg'. Fase 1 is afgerond.

Middelburgsestraat (Fase 2)

Op 13 augustus 2018 is aannemersbedrijf Geldof B.V. gestart met de riool- en wegwerkzaamheden in de Middelburgsestraat en een gedeelte van de Molenweg. De aannemer informeert aanwonenden per fase over de exacte planning.
Op 19 augustus gaat de aannemer verder en duren de werkzaamheden nog ca. 5 weken. Delen van de straat moeten tijdelijk worden afgesloten om de resterende riool- en bestratingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. In het najaar van 2019 worden de nieuwe bomen geplant en worden de groenstroken opnieuw ingezaaid.

Nieuwsupdate 25 maart 2019

In de week van 11 maart is aannemingsbedrijf Geldof begonnen met de rioolwerkzaamheden in de Esdoornstraat. Bij het graafwerk vonden zij al snel dikke wortels van de bomen die langs de rijbaan staan. Om de rioolwerkzaamheden verder uit te kunnen voeren moet een aantal van deze wortels afgezaagd worden. Hierdoor worden de bomen mogelijk instabieler, waardoor ze sneller kunnen omwaaien. Om deze risico’s te voorkomen kiezen wij ervoor om het rioolwerk tijdelijk stil te leggen.
Op 1 en 2 april worden de bomen uitgedund, zodat ze minder wind zullen vangen en de kans op omwaaien wordt verkleind. Op 1 april starten ook de werkzaamheden van DNWG voor het vervangen van de waterleiding. Er wordt een nieuwe leiding gelegd aan de andere zijde van de sloot, die de functie van de waterleiding onder de bomen gaat overnemen. Als de nieuwe waterleiding in werking is genomen, gaan we verder met de werkzaamheden aan de riolering in de Esdoornstraat. Deze starten naar verwachting half juni. We hopen dat de riool- en wegwerkzaamheden voor het grootste deel voor de zomervakantie klaar zijn.

Werkzaamheden hoofdtransport waterleiding

DNWG Infra b.v. gaat in opdracht van waterbedrijf Evides een nieuwe waterleiding aanleggen. De werkzaamheden starten op 8 april 2019 en worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Strukton Civiel West uit Middelharnis.
Het gedeelte van de leiding dat wordt vervangen, loopt vanaf het weiland ten zuiden van de Schroeweg tot aan het schoolplein tussen de school en Middelburgsestraat 91. Op het weiland achter de bomen aan de Esdoornstraat richt DNWG een werkplaats in.
De leiding steekt een aantal keer onder de weg door, waardoor wij de weg tijdelijk moeten afsluiten. Dit betreft de volgende locaties:

 • Schroeweg, nieuwe leiding en verwijderen oude leiding;
 • Middelburgsestraat voor huisnummer 101, nieuwe leiding;
 • Middelburgsestraat voor huisnummer 99, verwijderen oude leiding;
 • Middelburgsestraat voor huisnummer 108a, verwijderen oude leiding.

DNWG informeert omwonenden nader over de afsluitingen en planning van de werkzaamheden aan de waterleiding. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de waterleiding half juni 2019 gereed. Daarna gaat aannemingsbedrijf Geldof B.V. verder met de riool- en bestratingswerkzaamheden.

Afsluitingen en omleidingen

 • Om een veilige situatie te realiseren, is het gebied tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Alle woningen blijven wel te voet bereikbaar. Tijdens het werk vinden er tal van bewegingen plaats van en naar het werkterrein. De puinbaan is alleen voor werkverkeer, extra verkeersbewegingen door derden kunnen voor onveilige situaties zorgen!;
 • Als de kruising Esdoornstraat/Middelburgsestraat is afgesloten, wordt het verkeer omgeleid via de Lekstraat en de Burgemeester Stemerdinglaan;
 • De IJsselstraat blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via rijplaten door de berm;
 • Als de kruising Schroeweg/Esdoornstraat is afgesloten, wordt het verkeer omgeleid via de Reijersdwarsweg, Reijersweg en de Torenweg naar de Middelburgsestraat.

Als er een nieuw gedeelte van de weg wordt afgesloten, informeert de aannemer de aanwonenden.

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden in uw straat, kunt u tijdelijk niet voor uw deur parkeren en/of geen gebruik maken van uw oprit. Wij vragen u om uw auto dan ergens anders in de wijk te parkeren;
 • Uw woning is altijd te voet bereikbaar;
 • Het kan zijn dat u door de werkzaamheden iets moet omrijden om uw woning te bereiken.

Afval

 • Wilt u tijdens de werkzaamheden uw huisvuil- en groencontainer buiten het werkgebied neerzetten, waar deze bereikbaar is voor de vuilniswagen?
 • Zodra de weg weer open is, kunt u uw afval weer op de gebruikelijke manier aanbieden;
 • Als u gebruik maakt van de verzamelcontainers, kunt u deze tijdens de werkzaamheden blijven gebruiken.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

 • Toezichthouder de heer W. Proost van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20;
 • Projectopzichter de heer H. de Goffau van DNWG, bereikbaar via telefoonnummer (06) 55 85 42 59;
 • Projectleider mevrouw J. Geldof van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47.

Downloads

Op het 'Reactieschrift Middelburgsestraat en 'Fasering plan Molenweg'' na, zijn alle documenten in de downloadtabel kaarten en zijn weergegeven in PDF-formaat.

 • Op de kaarten kunt u niet navigeren via uw toetsenbord, maar wel inzoomen;
 • De kaarten voldoen niet aan de Webrichtlijnen/WCAG 2.0;
 • Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als de kaart onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.
Downloads
TitelTypeDownload
Ontwerp_Molenweg,_deel 1 Download
Ontwerp_Molenweg,_deel 2 Download
Tekening_werkzaamheden_Middelburgsestraat Download
Tekening_wegversmalling_Middelburgsestraat Download
Planning_werkzaamheden_Middelburgsestraat Download
Fasering_plan_Molenweg Download