Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.

Gebied en fasering werkzaamheden

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.

 • Fase 1: M.A. van de Puttestraat, Henri Dunantstraat, Leenhoutstraat, Leenhoutdwarsstraat, Wilgenstraat, Irenestraat en Molenweg tot en met kruising Irenestraat;
 • Fase 2: Middelburgsestraat vanaf de Burgemeester Stemerdinglaan tot en met de kruising Esdoornstraat en plaatsen ondergrondse container Dongestraat;
 • Fase 3: Esdoornstraat, Lindenstraat, Ahornstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, Eikenstraat, Iepenstraat, Beukenstraat, Berkenstraat en Platanenstraat;
 • Fase 4: Henri Dunantstraat tussen de Irenestraat en J.D.P. Smitstraat, Molenweg vanaf de Irenestraat tot Middelburgsestraat, van Ginkelstraat en J.D.P. Smitstraat.  

Molenweg en omgeving (Fase 1)

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf de Voogd uit Grijpskerke. Begin januari 2018 starten de werkzaamheden in de F. Leenhoutstraat en de Molenweg. De aannemer werkt van zuid naar noord. Als er ter plaatse van de aansluiting met de Wilgenstraat wordt gewerkt, is deze straat via het parkeerterrein bereikbaar.

Planning

De planning is als volgt:

 • 8 januari - 26 februari: F. Leenhoutstraat en F. Leenhoutdwarsstraat;
 • 8-30 januari: Molenweg tot Irenestraat;
 • 30 januari - 16 maart: kruising Molenweg / Platanenstraat / Irenestraat en Irenestraat;
 • 26 februari - 16 maart: Molenweg tussen de F. Leenhoutdwarsstraat en Irenestaat;
 • 19 maart - 18 april: Fiets/voetpad Molenweg en het parkeergedeelte achter Molenweg 42-64;
 • 18 april - 4 juni: overig terrein voor de begraafplaats;
 • 20 mei - 16 juli: zijpoot M.A. van de Puttestraat en M.A. van de Puttestraat tot de Burgemeester Stemerdinglaan.

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden niet voor de deur parkeren en geen gebruik maken van hun oprit;
 • Elke woning is altijd te voet bereikbaar;
 • Het kan zijn dat omwonenden moet omrijden om de woning te bereiken;
 • De begraafplaats blijft te allen tijde bereikbaar. Vanaf 18 april 2018 wordt dit verkeer omgeleid via de J.D.P de Smitstraat, Molenweg en fietsvoet/pad Molenweg.

Afval aanbieden

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hun huisvuil- en groencontainer buiten het werkgebied neerzetten, maar wel op een plek die bereikbaar is voor de vuilniswagen. Ondergrondse containers blijven tijdens de werkzaamheden open en bereikbaar.

Middelburgsestraat (Fase 2)

Bouwkundige vooropname

Bewoners ontvingen in februari 2018 een brief van Quattro expertise voor het maken van een afspraak. Dit bedrijf voert in opdracht van de gemeente de bouwkundige vooropnamen van woningen uit. Deze inventarisatie is nodig om de huidige staat van de woning in beeld te brengen, voordat de werkzaamheden in de straat starten.

Wegversmalling Middelburgsestraat

Op verzoek van diverse bewoners van de Middelburgsestraat, is in het ontwerp van de Middelburgsestraat een wegversmalling toegevoegd. De huidige versmalling komt te vervallen. Met het oog op de bereikbaarheid van de parkeervakken, is de versmalling een aantal meters richting de Molenweg verplaatst. De versmalling komt ter hoogte van huisnummer 54/56.

Bomen rooien Middelburgsestraat

Op 7 maart start de gemeente met het rooien van de bomen in de Middelburgsestraat. Dit betreft het stuk tussen de Burgemeester Stemerdinglaan en de Esdoornstraat en aan de oneven zijde van de Molenweg, tussen de Middelburgsestraat en de J.D.P. de Smitstraat. Aanwonenden worden hierover door de aannemer nader geïnformeerd. In de week van 26 februari worden de te rooien bomen gemarkeerd.
De werkzaamheden aan kabels en leidingen worden vanaf 26 maart uitgevoerd. Delta informeert de aanwonenden hierover en organiseert ook een bewonersavond.

Inloopavond 10 oktober 2017

Op 10 oktober organiseerde de gemeente een inloopavond. Geïnteresseerden konden het ontwerp voor de Middelburgsestraat en een aangepast ontwerp voor het gedeelte Molenweg tussen de Middelburgsestaat en de J.D.P. de Smitstraat inzien.
Tijdens de inloopavond (en ook enkele weken daarna) konden de bewoners hun reactie op het ontwerp kenbaar maken. Deze reacties zijn verzameld en beantwoord in een reactieschrift. Deze is als download bij deze pagina gevoegd.

Aanpassingen ontwerp

 • Aan het begin van Middelburgsestraat zijn parkeervakken op de rijbaan aangegeven. Deze dienen ook gelijk om het verkeer af te remmen;
 • Op de kruising met de Molenweg en de Esdoornstraat en de Ijsselstraat komen drempelplateaus om het verkeer af te remmen;
 • De rijbaan van de Molenweg tussen de Middelburgsestraat en de J.D.P. de Smitstraat is versmald, zodat de groenstrook voor de woningen in de nieuwe situatie terug kan komen en er daarnaast parkeervakken gerealiseerd kunnen worden;
 • Er zijn diverse kleine aanpassingen in de locaties van de parkeervakken, inritten en locatie van bomen in het 'stenen' deel van de Middelburgsestraat.

Vervolg

 • Het vergunningsproces voor het rooien van de bomen is in gang gezet. De bomen worden gerooid voordat Delta aan start met werkzaamheden aan kabels en leidingen. Dit zal naar verwachting in het einde van het 1e kwartaal 2018 zijn;
 • Na de zomervakantie 2018 starten de civiele werkzaamheden aan het riool- en de bestrating. Deze zullen naar verwachting (net als de werkzaamheden aan kabels en leidingen) starten in het gedeelte Molenweg, tussen de Middelburgsestraat en de J.D.P. de Smitstraat. En vervolgens vanaf deze kruising richting de Burgemeester Stemerdinglaan.
  Daarna vanaf de kruising Molenweg richting de Esdoornstraat. Hierbij wordt ook het gedeelte Esdoornstraat tot aan de Schroeweg vernieuwd, omdat hier het hemelwaterriool uitkomt op de sloot;
 • De verwachting is dat alle werkzaamheden aan het einde van het 1e kwartaal 2019 gereed zijn.

Informatie hulpdiensten

Hulpdiensten tijdig geïnformeerd over de duur en fasering van de werkzaamheden. Zij ontvangen per fase tekeningen van de omleidingen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid van woningen.

Contact

Omwonenden ontvangen tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden een brief van de gemeente Vlissingen en de aannemer. In de brief staan ook de contactpersonen vermeld die dagelijks aanwezig zijn op het werk. Deze kunt u rechtstreeks bellen. De contactpersonen voor dit project zijn:

 • Gemeentelijk projectleider mevrouw J. Geldof, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47;
 • Toezichthouder de heer T. Akkermans, bereikbaar via telefoonnummer (06) 15 49 34 66.
Downloads
TitelTypeDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 1 Download
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 2 Download
Tekening_planning_2018_Molenweg Download
Reactieschrift_Middelburgsestraat Download
Tekening_werkzaamheden_Middelburgsestraat Download
Tekening_wegversmalling_Middelburgsestraat Download