Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke. De gemeente is bezig met de voorbereidingen, de verwachte start van de werkzaamheden is zomer 2017.

Nieuws

2 mei 2017: Bouwkundige opnames woningen Molenweg

In mei ontvangen de bewoners in de wijk Molenweg een brief van het bedrijf Quattro Expertise. Dit bedrijf heeft van de gemeente Vlissingen de opdracht gekregen een bouwkundige opname uit te voeren van de woningen in de wijk.
Tijdens de bouwkundige opname worden eventuele bestaande gebreken of schade aan de woning vastgelegd in een rapport, voordat de werkzaamheden starten. Aan de bouwkundige opnames zijn voor de bewoner geen kosten verbonden. Mocht er tijdens de werkzaamheden onverhoopt schade aan de woning ontstaan, dan kan de bewoner dit aantonen met de rapportage van de bouwkundige opname.

Gebied en fasering werkzaamheden

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit. Zie ook de bijgevoegde download 'Tekening fasering'.

  • Fase 1: M.A. van de Puttestraat, Henri Dunantstraat, Leenhoutstraat, Leenhoutdwarsstraat, Wilgenstraat, Irenestraat en Molenweg tot en met kruising Irenestraat;
  • Fase 2: Middelburgsestraat vanaf de Burgemeester Stemerdinglaan tot en met de kruising Esdoornstraat en plaatsen ondergrondse container Dongestraat;
  • Fase 3: Esdoornstraat, Lindenstraat, Ahornstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, Eikenstraat, Iepenstraat, Beukenstraat, Berkenstraat en Platanenstraat;
  • Fase 4: Henri Dunantstraat tussen de Irenestraat en J.D.P. Smitstraat, Molenweg vanaf de Irenestraat tot Middelburgsestraat, van Ginkelstraat en J.D.P. Smitstraat.  

Middelburgsestraat (Fase 2)

Het vernieuwen van de riolering en de bestrating in de Middelburgsestraat is een herinrichting. Dit houdt in dat de gemeente het voornemen heeft de indeling van de openbare ruimte te veranderen. Het overige deel van de wijk Molenweg en omgeving is een renovatie van de openbare ruimte en geen herinrichting. De wijzigingen van de indeling zijn minimaal.
Daarom wil de gemeente voor de Middelburgsestraat graag opmerkingen en ideeën van de bewoners meenemen in het ontwerp. Het ontwerp voor de Middelburgsestraat is nog niet meegenomen in het definitieve ontwerp. In het 2e kwartaal van 2017 organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst, waar opmerkingen en ideeën gedeeld kunnen worden.

Voorbereiding

De gemeente is de voorbereidende werkzaamheden gestart. Naar aanleiding van de inloopmiddag van 3 november 2016 heeft de gemeente een definitief ontwerp opgesteld van het plangebied. De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens deze inloopmiddag, zijn gebundeld in een reactieschrift en verwerkt op tekening (zie de bijgevoegde downloads 'definitief ontwerp gebied 1 en 2').
Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt tot een bestek (een nauwkeurige beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden). Een papieren versie van het definitief ontwerp en het reactieschrift kunt u ook inzien in wijkcentrum 'De Kwikstaart' (
Nagelenburgsingel 2, Oost-Souburg).

Uitvoering

Delta is in september 2016 gestart met het vervangen van kabels en leidingen (Fase 1). Als dit klaar is, start de aannemer met het vervangen van de riolering en het bestraten van de straat en trottoir. De aanbesteding van dit werk zal in april 2017 plaatsvinden. Na gunning is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Aan- en omwonenden ontvangen dan een brief met contactgegevens, planning en andere bijzonderheden zoals bijvoorbeeld verkeersomleidingen.

Bereikbaarheid woningen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de aannemer de verplichting uw woning te allen tijde te voet bereikbaar te houden. Tevens is er een verplichting aan toegevoegd om het werk gefaseerd uit te voeren, zodat de garageboxen aan de Wilgenstraat bereikbaar blijven. Ook de parkeerplaatsen blijven tijdens de uitvoering gedeeltelijk gehandhaafd door het toepassen van deze fasering.
De gemeente gaat na of een tijdelijke weg of parkeervoorziening in de vorm van rijplaten nodig is, ook voor de bereikbaarheid van de begraafplaats.

Informatie hulpdiensten

Zoals gebruikelijk worden de hulpdiensten tijdig geïnformeerd over de duur en fasering van de werkzaamheden. Zij ontvangen tekeningen van de omleidingen per fase. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid van woningen voor deze hulpdiensten.

Inloopmiddag 3 november 2016

Op 3 november 2016 was er een inloopbijeenkomst in De Kwikstaart in Oost-Souburg. Aanwezigen konden tekeningen van de inrichting van de straten inzien. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Inspraakprocedure ondergrondse containers

De gemeente ontving inspraakreacties over de ondergrondse containers die onderdeel zijn van het projectplan Molenweg. Deze reacties zijn ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W van Vlissingen. De locaties van de ondergrondse containers in de bijlagen 'definitief ontwerp gebied 1 en 2' zijn daarom nog onder voorbehoud van goedkeuring.

Contact

Omwonenden ontvangen tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden een brief van de gemeente Vlissingen en de aannemer, met hierin details van de uit te voeren werkzaamheden.
In de brief staan ook de contactpersonen vermeld die dagelijks aanwezig zijn op het werk. Deze kunt u rechtstreeks bellen. De contactpersonen voor dit project zijn:

  • Gemeentelijk projectleider mevrouw J. Geldof, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47;
  • Toezichthouder de heer T. Akkermans, bereikbaar via telefoonnummer (06) 10 45 00 72.
Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 1 PDF3.0 MBDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 2 PDF3.0 MBDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_tekening fasering Afbeelding127 KBDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_reactieschrift PDF172 KBDownload
|