Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
De werkzaamheden in de Molenweg en omgeving starten op 21 augustus 2017. Het ontwerp is als download toegevoegd aan deze pagina en is opgedeeld in 2 deelgebieden.

Gebied en fasering werkzaamheden

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.

 • Fase 1: M.A. van de Puttestraat, Henri Dunantstraat, Leenhoutstraat, Leenhoutdwarsstraat, Wilgenstraat, Irenestraat en Molenweg tot en met kruising Irenestraat;
 • Fase 2: Middelburgsestraat vanaf de Burgemeester Stemerdinglaan tot en met de kruising Esdoornstraat en plaatsen ondergrondse container Dongestraat;
 • Fase 3: Esdoornstraat, Lindenstraat, Ahornstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, Eikenstraat, Iepenstraat, Beukenstraat, Berkenstraat en Platanenstraat;
 • Fase 4: Henri Dunantstraat tussen de Irenestraat en J.D.P. Smitstraat, Molenweg vanaf de Irenestraat tot Middelburgsestraat, van Ginkelstraat en J.D.P. Smitstraat.  

Molenweg en omgeving (Fase 1)

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf de Voogd uit Grijpskerke.

Planning

De aannemer begint op 21 augustus 2017 aan de rijbaan in de Wilgenstraat, aan de voorkant van de flat. Aan de achterkant komt een tijdelijke toegangsroute. Hierdoor kunnen omwonenden hun garage en (een deel van) de parkeerplaatsen waar niet wordt gewerkt, op enkele dagen na 'gewoon' bereiken. De planning is als volgt:

 • Fase 1, 21 augustus tot en met 8 september: Wilgenstraat (rijbaan);
 • Fase 2, 21 augustus tot en met 18 september: Wilgenstraat (parkeerterrein);
 • Fase 3, 4 september tot en met 6 oktober: M. A. van de Puttestraat, tussen Molenweg en Henri Dunantstraat;
 • Fase 4, 7 september tot en met 24 oktober: Henri Dunantstraat inclusief brandgangen;
 • Fase 5, 25 september tot en met 15 november: Leenhoutstraat inclusief brandgangen;
 • Fase 6, 2 november tot en met 21 november: Molenweg;
 • Fase 7, 24 oktober tot en met 19 december: Irenestraat.

Tijdens de kerstvakantie voert de aannemer geen werkzaamheden uit en zijn er ook geen afsluitingen.

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden niet voor de deur parkeren en geen gebruik maken van hun oprit;
 • Elke woning is altijd te voet bereikbaar;
 • Het kan zijn dat omwonenden moet omrijden om de woning te bereiken.

Afval aanbieden

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hun huisvuil- en groencontainer buiten het werkgebied neerzetten, maar wel op een plek die bereikbaar is voor de vuilniswagen. Ondergrondse containers blijven tijdens de werkzaamheden open en bereikbaar.

Middelburgsestraat (Fase 2)

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting ziet er als volgt uit.

 • In het gedeelte tussen de Burgemeester Stemerdinglaan en de Molenweg komt het trottoir op één niveau te liggen met de rijbaan. Deze worden van elkaar gescheiden door een goot. De bestaande bomen in dit gedeelte worden gekapt;
 • Langs de rijbaan komen nieuwe bomen in lijn met de parkeervakken te staan;
 • In het gedeelte tussen de Molenweg en de Esdoornstraat blijft de inrichting nagenoeg hetzelfde. Ook in dit deel van de straat worden de bomen gekapt wegens een beperkte rest levensduur en de invloed van de werkzaamheden op de bomen. Nieuwe bomen worden geplant;
 • De rijbaan krijgt nieuwe straatbakstenen en tussen de groenstrook en de rijbaan komt een verhoogde stoeprand;
 • In het noordelijke gedeelte van de Molenweg vervalt de groenstrook met bomen en komen parkeervakken. U kunt het voorlopig ontwerp als download op deze bekijken.

Bewonersavond 3 oktober 2017

Dinsdag 3 oktober organiseerde de gemeente een inloopavond over de Middelburgsestraat. We kregen veel reacties op het ontwerp en ook via deze website ontvingen we de nodige reacties. Bedankt hiervoor. Alle reacties worden doorgenomen en we kijken welke opmerkingen we kunnen verwerken in het definitieve ontwerp. Helaas kunnen we dit niet met alle reacties en opmerkingen doen, maar we proberen op deze manier tot een zo goed mogelijk ontwerp te komen. Voor u als bewoner en ons als gemeente.
Alle reacties worden verwerkt en beantwoord in een zogenaamd 'reactieschrift', dat samen met het definitieve ontwerp op de website wordt geplaatst. Inwoners en direct omwonenden informeren wij ook per brief.

Bouwkundige vooropname woningen

De woningen binnen fase 1 zijn vooruitlopend op de werkzaamheden bouwkundig opgenomen door Quattro Expertise. Bewoners van de woningen aan de JDP de Smitstraat en de Molenweg (tussen de Irenestraat en de JDP de Smitstraat), ontvingen in september ook een brief om een afspraak te maken voor een bouwkundige vooropname. Omdat de Irenestraat te smal is voor vrachtverkeer, maakt bouwverkeer ook gebruik van deze route voor aan- en afvoer van materiaal. Dit kan mogelijk trillingen veroorzaken.

Informatie hulpdiensten

Hulpdiensten tijdig geïnformeerd over de duur en fasering van de werkzaamheden. Zij ontvangen per fase tekeningen van de omleidingen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid van woningen.

Contact

Omwonenden ontvangen tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden een brief van de gemeente Vlissingen en de aannemer. In de brief staan ook de contactpersonen vermeld die dagelijks aanwezig zijn op het werk. Deze kunt u rechtstreeks bellen. De contactpersonen voor dit project zijn:

 • Gemeentelijk projectleider mevrouw J. Geldof, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47;
 • Toezichthouder de heer T. Akkermans, bereikbaar via telefoonnummer (06) 15 49 34 66.
Downloads
TitelTypeDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 1 Download
Werkzaamheden_Molenweg,_definitief_ontwerp_gebied 2 Download
Fasering_werkzaamheden_Molenweg,_ Fase 1 Download
Tekening_ontwerp_herinrichting_oostdeel.pdf Download
Tekening_ontwerp_herinrichting_westdeel.pdf Download