Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voeren we in verschillende jaren uit. Zie het als download bijgevoegde document 'Fasering plan Molenweg'. Fase 1 en 2 zijn afgerond, de 3e fase start in mei 2020.

Nieuwsupdate 18 januari 2021

In de week van 18 januari ontvangen aanwonenden van de werkzaamheden een uitnodiging in de bus. Dit is een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst over het verloop van de werkzaamheden die bij u in de straat worden uitgevoerd. Nog niet alle aanwonenden uit fase 3 ontvangen de uitnodiging deze week al, omdat nog niet overal werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd. 

Nieuwsupdate 12 mei 2020

Door de huidige corona maatregelen is het nog niet mogelijk om de werkzaamheden voor Fase 3 op te starten. Ook de geplande bewonersavond gaat om die reden niet door.
Om u toch zo goed mogelijk te informeren, vindt u in de aan deze pagina toegevoegde downloadtabel een (powerpoint)presentatie. Het document heeft als titel  'Molenweg Fase 3, presentatie werkzaamheden'. In deze presentatie kunt u lezen welke werkzaamheden wij willen uitvoeren en ook waarom.
Alle uw vragen en antwoorden plaatsen we anoniem op deze pagina. Zie de bijgevoegde downloadtabel.

Fase 3, Molenweg en omgeving

De aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een aannemer is begin 2020 in doorlopen en de opdracht is gegund aan H4a infratechniek. Deze aannemer gaat zowel werkzaamheden aan kabels en leidingen voor DNWG uitvoeren, als riool- en bestratingswerkzaamheden voor de gemeente.
Door de werkzaamheden van DNWG en de gemeente door één aannemer te laten uitvoeren, hopen we de totale uitvoeringsduur en de overlast voor u te verkorten.

Planning

De planning van de aannemer was om eerste instantie de werkzaamheden in mei 2020 te starten, maar door de maatregelen rondom het coronavirus is dit nu niet mogelijk.

  • Bij de kabel- en leiding werkzaamheden die eerst gestart moeten worden, moet een groot aantal aansluitingen tot in de woningen worden vernieuwd.
    Momenteel worden er door DNWG geen werkzaamheden in woningen uitgevoerd, als dit niet strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een storing). In dit geval is die noodzaak er niet en is het daarom niet toegestaan om de werkzaamheden te starten;
  • Het uit te voeren werk wordt zo veel mogelijk voorbereid, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden als de maatregelen worden opgeheven of versoepeld.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

  • Toezichthouder de heer W. Proost van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20;
  • Projectleider mevrouw J. Geldof van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail  gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Molenweg_fase_3,_nieuwsbrief_maart_2021 Download Lees voor
Molenweg_fase_3,_nieuwsbrief_november_2020 Download Lees voor
Molenweg_fase_3,_nieuwsbrief_augustus_2020 Download Lees voor
Molenweg_Fase 3,_vraag_en_antwoordlijst Download Lees voor
Molenweg_Fase 3,_presentatie_werkzaamheden Download Lees voor
Molenweg,_ontwerp_deel 1 Download Lees voor
Molenweg,_ontwerp_deel 2 Download Lees voor
Molenweg,_fasering_plan_Molenweg Download Lees voor