Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Molenweg

Begin 2016 is de Gemeente Vlissingen begonnen om bij werkzaamheden in de openbare ruimte te werken met een zogeheten 'integrale wijkaanpak'. Dit houdt in, dat in een periode van een aantal jaar een gehele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
In het 2e kwartaal 2016 is de gemeente begonnen met de voorbereidingen voor werkzaamheden in de Molenweg en omgeving.

Gebied

Het gebied waar aan gewerkt wordt, ligt ten oosten van de Burgemeester Stemerdinglaan vanaf de Middelburgsestraat tot en met de M.A. van de Puttestraat. Inclusief de zijtakken tot aan de begraafplaats. Zie de bijgevoegde kaart.  

Fasering werkzaamheden

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.   

  • Fase 1: M.A. van de Puttestraat, Henri Dunantstraat, Leenhoutstraat, Leenhoutdwarsstraat, Wilgenstraat, Irenestraat en Molenweg tot en met kruising Irenestraat;
  • Fase 2: Middelburgsestraat vanaf de Burgemeester Stemerdinglaan tot en met de kruising Esdoornstraat en plaatsen ondergrondse container Dongestraat;
  • Fase 3: Esdoornstraat, Lindenstraat, Ahornstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, Eikenstraat, Iepenstraat, Beukenstraat, Berkenstraat en Platanenstraat;
  • Fase 4: Henri Dunantstraat tussen de Irenestraat en J.D.P. Smitstraat, Molenweg vanaf de Irenestraat tot Middelburgsestraat, van Ginkelstraat en J.D.P. Smitstraat.  

Voorbereiding

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp opgesteld voor de ondergrondse inrichting (riolering) en bovengrondse inrichting (verharding, groen, openbare verlichting en ondergrondse afvalcontainers). Dit ontwerp is voorgelegd aan de Nutsbedrijven. Delta heeft aangegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om in een groot deel van dit gebied de elektrakabels en water- en gasleidingen te vernieuwen.
Ook zijn er in de wijk proefsleuven zijn gegraven. Dit was nodig om te kijken of het op deze locaties mogelijk is om een ondergrondse afvalcontainer te plaatsen.  

Inloopmiddag en inspraak plaatsing ondergrondse containers

Op 3 november 2016 was er een inloopbijeenkomst in De Kwikstaart in Oost-Souburg. Aanwezigen konden tekeningen van de inrichting van de straten inzien. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook werd u bijgepraat over de inspraakprocedure ondergrondse containers.

Uitvoering 

Delta zal naar verwachting in september 2016 willen starten met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen (Fase 1). Delta zal u daarover zelf informeren. Zodra Delta klaar is, zullen rond februari 2017 de overige werkzaamheden in Fase 1 worden uitgevoerd. Delta kan dan aan de slag in Fase 2, De Middelburgsestraat. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met gemeentelijk projectleider mevr. J. Geldof, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Werkzaamheden_Molenweg,_fasering PDF520 KBDownload
Brief_Molenweg_oktober_2016.pdf PDF519 KBDownload
Tekening_1.pdf PDF3.1 MBDownload
Tekening_2.pdf PDF2.6 MBDownload
Inspraakprocedure PDF145 KBDownload
Veel_gestelde_vragen PDF160 KBDownload
|