Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voeren we in verschillende jaren uit. Zie het als download bijgevoegde document 'Fasering plan Molenweg'. Fase 1 en 2 zijn afgerond, de 3e fase start in mei 2020.

Nieuwsupdate 12 mei 2020

Door de huidige corona maatregelen is het nog niet mogelijk om de werkzaamheden voor Fase 3  op te starten. Ook de geplande bewonersavond gaat om die reden niet door.
Om u toch zo goed mogelijk te informeren. vindt u in de aan deze pagina toegevoegde downloadtabel een (powerpoint)presentatie. Het document heeft als titel  'Molenweg, presentatie werkzaamheden Fase 3'. In deze presentatie kunt u lezen welke werkzaamheden wij willen uitvoeren en ook waarom.

  • Heeft u na het lezen van bekijken/lezen van de presentatie nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze invullen op het contactformulier;
  • Op het formulier kunt u ook aangeven of u teruggebeld wilt worden of een e-mail wenst te ontvangen met een reactie;
  • Alle vragen en antwoorden plaatsen we anoniem op deze pagina. Zie de bijgevoegde downloadtabel. Kijkt u daar eerst naar? Misschien is uw vraag al eerder gesteld en beantwoord;
  • Heeft u geen toegang tot het internet? Neem dan contact op met de gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118 en laat een terugbelverzoek achter voor projectleider mevrouw J. Geldof. Zij zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Fase 3, Molenweg en omgeving

De aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een aannemer is begin 2020 in doorlopen en de opdracht is gegund aan H4a infratechniek. Deze aannemer gaat zowel werkzaamheden aan kabels en leidingen voor DNWG uitvoeren, als riool- en bestratingswerkzaamheden voor de gemeente.
Door de werkzaamheden van DNWG en de gemeente door één aannemer te laten uitvoeren, hopen we de totale uitvoeringsduur en de overlast voor u te verkorten.

Planning

De planning van de aannemer was om eerste instantie de werkzaamheden in mei 2020 te starten, maar door de maatregelen rondom het coronavirus is dit nu niet mogelijk.

  • Bij de kabel- en leiding werkzaamheden die eerst gestart moeten worden, moet een groot aantal aansluitingen tot in de woningen worden vernieuwd.
    Momenteel worden er door DNWG geen werkzaamheden in woningen uitgevoerd, als dit niet strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een storing). In dit geval is die noodzaak er niet en is het daarom niet toegestaan om de werkzaamheden te starten;
  • Het uit te voeren werk wordt zo veel mogelijk voorbereid, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden als de maatregelen worden opgeheven of versoepeld.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

  • Toezichthouder de heer W. Proost van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20;
  • Projectleider mevrouw J. Geldof van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47.

Downloads

De documenten in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen, neem dan contact op met de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Molenweg_Fase_3_vraag_en_antwoord_versie_13-5-2020.pdf  Download
Presentatie_bewoners_Molenweg__werkzaamheden_Fase_3.pdf  Download
DEFINITIEF_VO-2015-020_K-PLOT-NS_Verhardingen_501.pdf  Download
DEFINITIEF_VO-2015-020_L-PLOT-NS_Verhardingen_502.pdf  Download
Fasering_plan_Molenweg.JPG  Download