Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Molenweg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.

Gebied en fasering werkzaamheden

Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voeren we in verschillende jaren uit. Zie het als download bijgevoegde document 'Fasering plan Molenweg'. Fase 1 is afgerond.

Middelburgsestraat (Fase 2)

Op 13 augustus 2018 is aannemersbedrijf Geldof B.V. gestart met de riool- en wegwerkzaamheden in de Middelburgsestraat en een gedeelte van de Molenweg. De aannemer informeert aanwonenden per fase over de exacte planning.
Op 11 maart 2019 zijn wij gestart met de voorbereiding voor het leggen van de riolering in de Esdoornstraat, tussen de Middelburgsestraat en de Schroeweg. Vanaf woensdag 13 maart wordt hiervoor de kruising met de Schroeweg afgesloten voor alle verkeer.

 • Het doorgaand (fiets)verkeer van de Middelburgsestraat wordt omgeleid via de Burgemeester Stemerdinglaan en de Lekstraat;
 • Het (fiets)verkeer op de Schroeweg wordt omgeleid via de Reijersdwarsweg en de Reijersweg.

Zie de bijgevoegde download 'Omleidingsplan Esdoornstraat maart 2019'.

Werkzaamheden hoofdtransport waterleiding

Aansluitend op de rioolwerkzaamheden, start DNWG op 1 april 2019 met de werkzaamheden aan de waterleiding. Deze worden voornamelijk buiten de rijbaan uitgevoerd. Het gedeelte van de leiding dat wordt vervangen, loopt vanaf het weiland ten zuiden van de Schroeweg tot aan het schoolplein tussen de school en Middelburgsestraat 91.
De leiding steekt een aantal keer onder de weg door, waardoor wij de weg tijdelijk moeten afsluiten om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit betreft de volgende locaties:

 • Schroeweg, nieuwe leiding en verwijderen oude leiding;
 • Middelburgsestraat voor huisnummer 101, nieuwe leiding;
 • Middelburgsestraat voor huisnummer 99, verwijderen oude leiding;
 • Middelburgsestraat voor huisnummer 108a, verwijderen oude leiding.

DNWG informeert omwonenden nader over de afsluitingen en planning van de werkzaamheden aan de waterleiding. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de waterleiding half juni 2019 gereed. Daarna gaat aannemingsbedrijf Geldof B.V. verder met de riool- en bestratingswerkzaamheden.

Afsluitingen en omleidingen

 • Zolang de kruising Esdoornstraat/Middelburgsestraat niet is opgebroken, wordt het verkeer op de Middelburgsestraat omgeleid via de Esdoornstraat en de Ahornstraat naar de Molenweg;
 • Als de kruising Esdoornstraat/Middelburgsestraat is afgesloten, wordt het verkeer omgeleid via de Lekstraat en de Burgemeester Stemerdinglaan;
 • De IJsselstraat blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via rijplaten door de berm;
 • Als de kruising Schroeweg/Esdoornstraat is afgesloten, wordt het verkeer omgeleid via de Reijersdwarsweg, Reijersweg en de Torenweg naar de Middelburgsestraat.

Als er een nieuw gedeelte van de weg wordt afgesloten, informeert de aannemer de aanwonenden.

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden in uw straat, kunt u tijdelijk niet voor uw deur parkeren en/of geen gebruik maken van uw oprit. Wij vragen u om uw auto dan ergens anders in de wijk te parkeren;
 • Uw woning is altijd te voet bereikbaar;
 • Het kan zijn dat u door de werkzaamheden iets moet omrijden om uw woning te bereiken.

Afval

 • Wilt u tijdens de werkzaamheden uw huisvuil- en groencontainer buiten het werkgebied neerzetten, waar deze bereikbaar is voor de vuilniswagen?
 • Zodra de weg weer open is, kunt u uw afval weer op de gebruikelijke manier aanbieden;
 • Als u gebruik maakt van de verzamelcontainers, kunt u deze tijdens de werkzaamheden blijven gebruiken.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met toezichthouder de heer W. Proost, dagelijks bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider mevrouw J. Geldof, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 47.

Downloads

Op het 'Reactieschrift Middelburgsestraat en 'Fasering plan Molenweg'' na, zijn alle documenten in de downloadtabel kaarten en zijn weergegeven in PDF-formaat.

 • Op de kaarten kunt u niet navigeren via uw toetsenbord, maar wel inzoomen;
 • De kaarten voldoen niet aan de Webrichtlijnen/WCAG 2.0;
 • Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als de kaart onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.
Downloads
TitelTypeDownload
Ontwerp_Molenweg,_deel 1 Download
Ontwerp_Molenweg,_deel 2 Download
Tekening_werkzaamheden_Middelburgsestraat Download
Tekening_wegversmalling_Middelburgsestraat Download
Planning_werkzaamheden_Middelburgsestraat Download
Fasering_plan_Molenweg Download
Omleidingsplan_Esdoornstraat,_maart 2019 Download