Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Vredehoflaan

In de Vredehoflaan en omgeving vinden er tot begin 2017 gefaseerd riool- en wegwerkzaamheden plaats. Op 30 mei 2016 zijn de riool- en wegwerkzaamheden van de 2e en 3e fase in de Willem Klooslaan gestart. Dit sluit aan op de al eerder uitgevoerde werkzaamheden.

Uitvoering fase 2 en 3

In plaats van fase 2 (Vredehoflaan, uit te voeren in 2016) en fase 3 (Tobagolaan, St. Eustatiuslaan, St. Kruislaan en gedeelte Willem Klooslaan, uit te voeren in 2017), heeft de gemeente besloten om deze fases als één werk uit te voeren in de periode 2016-2017. De aannemer heeft gekozen om hierbij de Vredehoflaan als laatste uit te voeren. Dit heeft als voordeel dat de overige straten waarbij de kwaliteit van de wegen slechter is dan die van de Vredehoflaan, als 1e worden aangepakt.
Net als in fase 1 worden alle straten voorzien van nieuwe riolering en verharding. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf van Gelder uit Zierikzee.

Aanvullende werkzaamheden

De gemeente heeft besloten om de riolering in het fietspad aan de noordzijde van de President Rooseveltlaan ook te vervangen. Dit betreft het stuk tussen de Vredehoflaan en de Willem Klooslaan. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 6 februari tot en met 17 maart 2017.

Planning werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden op de kruising Vredehoflaan - President Rooseveltlaan is deze afgesloten voor verkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Sloeweg en het fietsverkeer via de Vondellaan.
Tijdens de werkzaamheden fietspad President Roosevellaan wordt gewerkt met een halve rijbaanafzetting voor het autoverkeer. Het fietsverkeer wordt omgeleid via Vredehoflaan - St. Eustatiuslaan - Willem Klooslaan.
De planning is als volgt:

  • 6 januari tot en met 10 februari 2017, Vredehoflaan tussen Tobachlaan en President Rooseveltlaan;
  • 6 februari tot en met 17 februari 2017, kruising Vredehoflaan - President Rooseveltlaan (kruising is afgesloten);
  • 20 februari tot en met 17 maart 2017, riolering in fietspad President Rooseveltlaan.

Bomen rooien

Vanaf 12 september 2016 worden de bomen in de St. Kruislaan en de Vredehoflaan gerooid. In de Vredehoflaan zijn dit de 'oudere' bomen aan de oostzijde van de straat, tussen de Zaaihoekweg en de President Rooseveltlaan. De bomen worden vooraf gecontroleerd op eventueel aanwezige vogelnesten. In het komende plantseizoen (voorjaar 2017) worden er weer nieuwe bomen geplant, zoals dit ook bij het ontwerpproces is aangegeven.

Bomen President Rooseveltlaan

De President Rooseveltlaan wordt aan beide zijden begeleid door een rij essen. De oorspronkelijke bomen zijn ongeveer 50 jaar geleden geplant en de conditie gaat achteruit. Een aantal jaren geleden is begonnen met een geleidelijke vervanging van de bomen. Wegreconstructies of stadsvernieuwsprojecten worden aangegrepen om de bomen binnen de projectgrenzen te vervangen door nieuwe aanplant.
De noodzakelijke rioolrenovatie is de aanleiding om 9 bomen te vervangen. De huidige bomen staan boven op het te vervangen riool en kunnen niet gespaard worden. In de nieuwe situatie wordt het riool verlegd en kunnen de nieuwe bomen in een optimale groeiplaats worden geplant. Ze worden vooraf gecontroleerd op eventueel aanwezige vogelnesten. Ook hier worden er in het voorjaar van 2017 weer nieuwe bomen geplant.

Bereikbaarheid

  • Voor de bereikbaarheid van het gemeentelijk opslagterrein (Vredehoflaan 950), wordt tijdelijk de oude ingang aan de Zaaihoekweg in gebruik genomen. Zodra de ingang aan de Vredehoflaan weer bereikbaar is, wordt de ingang aan de Zaaihoekweg weer afgesloten;
  • Als er in het gedeelte bij u in de straat wordt gewerkt, kunt u tijdelijk geen gebruik maken van uw oprit en dient u de auto ergens anders in de wijk te parkeren. Uw woning blijft te voet bereikbaar. Het kan in sommige gevallen zo zijn, dat u door de werkzaamheden moet omrijden om uw woning te bereiken.

Afval

Tijdens de werkzaamheden vragen wij u om uw huisvuil- en groencontainer buiten het werkgebied aan te bieden. Op een plek die bereikbaar is voor de vuilniswagen. Zodra de weg weer open is, kunt u uw afval weer op de gebruikelijke manier aanbieden.

Snoeien overhangend groen

Op een paar locaties is gebleken dat de stoepen niet vernieuwd kunnen worden, omdat beplanting uit de tuinen tot ver over de erfgrens groeit. Het niet meer terugbrengen van de bestrating is zeer onwenselijk, omdat de stoep voldoende breed moet blijven zodat mindervaliden daarvan gebruik kunnen (blijven) maken.

Helpt u een handje mee?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek en de APV is een ieder verplicht om zijn over de perceelgrenzen groeiende beplanting te verwijderen. Wij willen u daarom vriendelijk maar toch dringend vragen, te snoeien voordat de werkzaamheden bij u in de straat starten en de stoepen neergelegd worden. We willen u hier graag mee helpen:

  • Als de beplanting een haag betreft en deze niet zonder schade te snoeien is, dan kan de aannemer als u dat wenst, de haag kosteloos verwijderen. Eventuele nieuwe beplanting kunt u dan op tenminste 50 centimeter afstand vanaf de erfgrens planten;
  • Is voor u niet duidelijk of het ook om uw beplanting gaat? Dan komen we graag langs om dit samen met u te beoordelen.

Voor het kosteloos verwijderen van uw haag of een beoordeling van de beplanting kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder van de werkzaamheden, de heer T. Akkermans. Hij is bereikbaar via (06) 10 45 00 72.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder de heer T. Akkermans via telefoonnummer (06) 10 45 00 72. Hij is dagelijks op het werk aanwezig.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider de heer S. Jacobse via telefoonnummer (0118) 48 74 15.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Herinrichting_Vredehoflaan,_definitief_ontwerp PDF1.0 MBDownload
Riolering,_overzicht PDF326 KBDownload
Riolering,_planning Afbeelding145 KBDownload
Riolering,_verkeersmaatregelen PDF1.1 MBDownload
Afsluiten_kruising_Vredehoflaan-Pres. Rooseveltlaan PDF4.3 MBDownload
|