Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Van der Helstlaan, Fase 1

De gemeente Vlissingen voert in 2019 een reconstructie van de Van der Helstlaan en omgeving uit. De werkzaamheden hebben wij verwerkt in een schetsontwerp. Deze is als bijlage toegevoegd aan deze pagina.

Werkzaamheden

 • Verwijderen van de verharding;
 • Verwijderen van de bestaande riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de funderingen;
 • Aanbrengen van de verhardingen;
 • Aanbrengen van de inrichtingselementen.

Uitvoering in fases

De werkzaamheden vinden in 8 fases plaats. De indeling is als volgt.

 1. Fase 1. H. Vroomlaan (gedeelte van de Helstlaan/Langeleenweg), periode 27 mei - 21 juni 2019;
 2. Fase 2. Bosweg, periode 12 mei - 14 juni 2019;
 3. Fase 3. Irislaan (sportpark VC Vlissingen) / J. van de Capellelaan, periode 3 juni - 16 augustus 2019;
 4. Fase 4. W. van de Veldelaan, periode 1 juli - 13 september 2019;
 5. Fase 5. S. de Vliegerlaan, periode 21 - 25 oktober 2019;
 6. Fase 6. Van der Helstlaan, periode 23 september - 18 oktober 2019;
 7. Fase 7. M. Hobbemalaan, periode 6 - 31 januari 2020;
 8. Fase 8. H. Vroomlaan, periode 20 januari - 28 februari 2020.

In de verschillende fases wordt steeds een gedeelte van de Van der Helstlaan meegenomen tussen de diverse woonstraten. Uiterlijk 2 dagen voor de start van de werkzaamheden in de straat stellen wij de omwonenden hiervan schriftelijk op de hoogte. Wilt u uw voertuig tijdig uit het wegvak/garage halen, zodat wij het wegvak kunnen opbreken.

Groenwerkzaamheden

Na de werkzaamheden aan het riool en de kabels en leidingen, staat de groenvoorziening op de planning. Zie voor meer informatie de pagina Groenwerkzaamheden.

Bereikbaarheid

 • Als de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering in uw straat worden uitgevoerd, is uw woning slechts per voet bereikbaar. Deze kunt u wel via de achterzijde bereiken;
 • De werkzaamheden en toegankelijkheid melden wij bij de hulpdiensten. Bij calamiteiten houden zij hier rekening mee in verband met aanrijtijden naar de betreffende locatie;
 • Voor de afvalinzameling vragen wij u gebruik te maken van de op dat moment beschikbare containers.

Contact

 • Vanuit de gemeente Vlissingen wordt het werk begeleid door de heer R. van Liere. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 27 24 16 en e-mail rvanliere@vlissingen.nl;
 • De heer H. Guiljam van EVS Infrabouw verzorgt de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Overdag bereikbaar via telefoonnummer (06) 27 25 65 46 en e-mail h.guiljam@evsbv.nl.

Inloopavond 22 oktober 2018

De gemeente organiseerde op 22 oktober van 17.00-19.00 uur een inloopbijeenkomst in het stadhuis. Aanwezigen zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en het schetsontwerp. 

Downloads

Op de uitnodiging voor de inloopavond na, zijn alle documenten in de downloadtabel kaarten of tekeningen die zijn weergegeven in PDF-formaat.

 • Op de kaarten kunt u niet navigeren via uw toetsenbord, maar wel inzoomen;
 • De kaarten voldoen op een aantal onderdelen niet aan de Webrichtlijnen/WCAG;
 • Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als de kaart onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.
Downloads
TitelTypeDownload
Van_der_Helstlaan,_reactieschrift_gemeente_22-10-2019  Download
Van_der_Helstlaan,_uitnodiging_inloopavond_22-10-2019  Download
Van_der_Helstlaan,_voorontwerp  Download
Van_der_Helstlaan,_dwarsprofielen  Download
Van-der_Helstlaan,_fases_herinrichting  Download
Van_der_Helstlaan,_nieuwe_situatie_verharding_1  Download
Van_der_Helstlaan,_nieuwe_situatie_verharding_2  Download
Van_der_Helstlaan,_nieuwe_situatie_verharding_3  Download