Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ravesteynplein

Op 6 juli 2018 ondertekenden burgemeester B. van den Tillaar en directeur van l’escaut woonservice de heer R. de Ridder, de samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering van het complex Ravesteynplein in Vlissingen. Er zijn afspraken gemaakt over de woningbouw, de kwaliteit, de vermindering van het aantal woningen, het openbaar gebied en de planning.  

Sloop en nieuwbouw

In het middengebied in Vlissingen zijn de afgelopen 15 jaar veel investeringen gedaan op het gebied van sloop, nieuwbouw, renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. Nu is het Ravesteynplein aan de beurt. De 183 woningen aan het Ravesteynplein zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen. Na het uitwerken en onderzoeken van verschillende scenario’s is gebleken dat slopen en nieuwbouw de enige en meest verantwoorde optie was.
Bij de nieuw te bouwen woningen wordt rekening gehouden met de huidige stedenbouwkundige structuur, bestaande uit een binnen- en buitenring. De Monumentencommissie heeft hierover een positief advies uitgebracht.

Voorbereidingen voor de bouw

In de periode van 25 mei 2020 tot en met januari 2021 treffen diverse partijen voorbereidingen voor de nieuwbouw. Dit zijn DWNG Infra B.V., KPN en Delta Fiber Nederland B.V. De oude kabels en leidingen worden verwijderd en er worden nieuwe kabels en leidingen gelegd voor water, elektra en glasvezel.
De gemeente laat door De Voogd Grijpskerke B.V. de volgende werkzaamheden uitvoeren.

  • Verwijderen en afvoeren bestrating;
  • Verwijderen en afvoeren van het riool;
  • Uitvoering van diverse grondwerken.

Binnen de bouwhekken

De meeste werkzaamheden vinden binnen de bouwhekken plaats. Afhankelijk van waar de werkzaamheden plaatsvinden en om de overlast te beperken, verplaatsen we de bouwhekwerken regelmatig. Dit doen we om een brede en veilige werkruimte te creëren. Het kan dus zijn dat we (tijdelijk) wegen, stoepen en parkeerplaatsen afzetten.

Bouwroute

De bouwroute is als volgt: Paul Krugerstraat - Bonedijkelaan-  Arbeidstraat - bouwterrein - Bonedijkelaan - Paul Krugerstraat.

Depot voor opslag van materialen

  • Locatie: parkeerplaats Hogeweg aan de zijde van de Schuitvaartgracht;
  • Leveranciers volgen de bouwroute, maar dan via de Hogeweg weer terug Bonedijkelaan - Paul Krugerstraat. Ook zullen er transporten plaatsvinden tussen het depot en het werkterrein. Deze lopen NIET voorlangs de school;
  • Tijdens de 1e periode van de werkzaamheden sluiten wij tijdelijk parkeerplaatsen af aan de Schuitvaartgracht en de Hogeweg.
    Als parkeerplaatsen langer dan enkele uren niet beschikbaar zijn, zullen wij de actuele situatie zo veel mogelijk via deze website aangeven.

Mogelijke overlast

Gelet op de omvang en duur van de werkzaamheden, kunt u mogelijk overlast ervaren. Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken en treffen hiervoor diverse maatregelen. Deze stellen wij daar waar nodig tussentijds bij. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de T. Akkermans, toezichthouder van de gemeente. bereikbaar via e-mail takkermans@vlissingen.nl en telefoonnummer (06) 15 49 34 66.

Downloads

Het bestand in de downloadtabel is weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Ravesteynplein,_locatie_afzettingen_en_depot Download Lees voor