Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ravesteynplein

Op 6 juli 2018 ondertekenden burgemeester B. van den Tillaar en directeur van l’escaut woonservice de heer R. de Ridder, de samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering van het complex Ravesteynplein in Vlissingen. Er zijn afspraken gemaakt over de woningbouw, de kwaliteit, de vermindering van het aantal woningen, het openbaar gebied en de planning.  

Sloop en nieuwbouw

In het middengebied in Vlissingen zijn de afgelopen 15 jaar veel investeringen gedaan op het gebied van sloop, nieuwbouw, renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. Nu is het Ravesteynplein aan de beurt. De 183 woningen aan het Ravesteynplein zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen. Na het uitwerken en onderzoeken van verschillende scenario’s is gebleken dat slopen en nieuwbouw de enige en meest verantwoorde optie was.
Bij de nieuw te bouwen woningen wordt rekening gehouden met de huidige stedenbouwkundige structuur, bestaande uit een binnen- en buitenring. De Monumentencommissie heeft hierover een positief advies uitgebracht.

Sloopvergunning

De Vlissingse gemeenteraad heeft ingestemd met de stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze worden later als toetsingskader gebruikt bij de aanvraag omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders kan de gevraagde sloopvergunning voor het complex Ravesteynplein verlenen.
Bewoners van het Ravesteynplein zijn al begonnen met verhuizen. Dit gebeurt in 4 fases, met na elke fase een onderbreking van 3 maanden. Ook het slopen gebeurt in gefaseerd.

Nieuwbouw

Er komen in totaal 125 toekomstbestendige en energiezuinige woningen (gasloos). Hiervan zijn 105 eengezinswoningen en appartementen (met lift) voor de sociale verhuur, op de overige 20 kavels komen koopwoningen. Eind 2018 wordt duidelijk hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.
Zie voor meer informatie de website van l'escaut woonservice.