Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Sloeweg-Weyevlietweg

Vanaf 14 juni tot en met 2 juli 2021 voeren we in fasen onderhoud uit aan het asfalt op de Sloeweg en de Weyevlietweg. Dit onderhoud is noodzakelijk, omdat:

 • de rijbaan onderhoud nodig heeft;
 • de geluidsoverlast voor de aanliggende wijken minder kan. Hiervoor maken we voor delen gebruik van geluidsreducerend asfalt (zie bijlage 1);
 • de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit doen we door:
  - aangepaste wegmarkeringen;
  - een verhoogde middengeleider (zie afbeelding 1) te plaatsen in de as van de weg, ter hoogte van de tankstations;
  - een verkeersplateau (zie bijlage 2) te maken in de Weyevlietweg.

Werkzaamheden

 • We nemen per fase verkeersmaatregelen;
 • Verwijderen bestaande asfalt deklaag en wegmarkeringen;
 • Aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag, met delen geluidsreducerend asfalt (zie bijgevoegde tekening);
 • Verhoogde middengeleider om het oversteken bij tankstations tegen te gaan;
 • Aanbrengen van een verkeersplateau op de Weyevlietweg, ter hoogte van het Weyevlietplein en Westerzicht;
 • Aanbrengen nieuwe wegmarkering;
 • Gedeeltelijk vernieuwen borden.

Locaties

De werkzaamheden vinden in fasen plaats.

 • Fase 1: Sloeweg, tussen de kruising met de Koudekerkseweg en de rotonde Bossenburghweg - Hercules Segherslaan;
 • Fase 2: Rotonde en aansluitingen omliggende wegen Sloeweg, Bossenburghweg en Hercules Segherslaan;
 • Fase 3: Sloeweg, tussen de rotonde Bossenburghweg - Hercules Segherslaan en de kruising met de Weyevlietweg;
 • Fase 4: kruising Weyevlietweg en aansluitingen omliggende wegen en Sloeweg tot aan de afritten Sloeweg naar de Nieuwe Vlissingseweg;
 • Fase 5: afritten Sloeweg naar de Nieuwe Vlissingseweg en gedeelte Sloeweg tussen spoorlijn Vlissingen-Roosendaal en afritten naar de Nieuwe Vlissingesweg.
  Inclusief werkzaamheden aan de afwateringsgoot tussen de Sloebrug en spoorlijn Vlissingen - Roosendaal;
 • Fase 6: Weyevlietweg, tussen de kruising met de Sloeweg en de kruising met de Nieuwe Zuidbeekseweg.

Zie de in de downloadtabel bijgevoegde tekening van de fasen, bijlage 3.

Uitvoering

Sloeweg

De werkzaamheden aan de Sloeweg vinden plaats in 2 weken.

 • De 1e week is vanaf maandagavond 14 juni 2021 tot en met zaterdagmorgen 19 juni 2021, tussen 19.00 uur en 6.00 uur; 
 • De 2e week is vanaf maandagavond 21 juni 2021 tot en met zaterdagmorgen 26 juni 2021, tussen 19.00 uur en 6.00 uur. 

Reden avond/nachtwerk: de bestaande omleidingsmogelijkheden kunnen de verkeersdrukte overdag en in het weekend onvoldoende aan. Daarnaast zorgen deze omleidingen voor te veel overlast. 

Weyevlietweg

 • De werkzaamheden aan de Weyevlietweg worden vanaf 28 juni tot en met 2 juli 2021 overdag uitgevoerd.

We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bereikbaarheid

De opdracht is gegund aan Dura Vermeer infra Regionale projecten B.V. Deze heeft een plan voor de verkeersmaatregelen en verschillende fasen opgesteld. De aannemer gaat de fasen 1, 2 en 3 gelijktijdig in 1 week uitvoeren. De week daarna volgen fase 4 en 5 en fase 6 als laatste in 1 week. Dat heeft het voordeel dat er minder lang overlast is voor de omgeving en het doorgaande verkeer.
De omleidingsroutes en verkeersmaatregelen zijn bijgevoegd als bijlage 4, 5 en 6.

 • Per locatie informeert de aannemer minimaal 10 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, schriftelijk de gebruikers en bewoners van de aangrenzende panden. Ook over de omleidingsroutes;
 • De hulpdiensten lichten wij tijdig in over de werkzaamheden en toegankelijkheid. Bij calamiteiten houden zij hier rekening mee in de aanrijtijden.

Zie ook de in de downloadtabel bijgevoegde tekening 'Bijlage 3 overzicht fasen en omleidingen'.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Sloeweg vinden plaats in 2 weken.

 • De 1e week is vanaf maandagavond 14 juni 2021 tot en met zaterdagmorgen 19 juni 2021, tussen 19.00 uur en 6.00 uur; 
 • De 2e week is vanaf maandagavond 21 juni 2021 tot en met zaterdagmorgen 26 juni 2021, tussen 19.00 uur en 6.00 uur. 

De werkzaamheden aan de Weyevlietweg worden vanf 28 juni tot en met 2 juli 2021 overdag uitgevoerd.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

 • Toezichthouder de heer W. Proost van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20;
 • Projectleider de heer M.C. de Kraker van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 70 90.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Bijlage_1,_tekening_projectgebied_Sloeweg-Weyevlietweg Download Lees voor
Bijlage_2,_verkeersplateau Download Lees voor
Bijlage_3,_overzicht_fasen_en_omleidingen Download Lees voor
Bijlage_4,_1e_deel_afsluiting_en_omleidingen_Sloeweg Download Lees voor
Bijlage_5,_2e_deel_afsluiting_en_omleidingen_Sloeweg Download Lees voor
Bijlage_6,_afsluiting_en_omleiding_Weyevlietweg Download Lees voor
Afbeelding_middengeleideband Download Lees voor