Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg realiseert de gemeente Vlissingen de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn circa 160 woningen gebouwd worden. Groen, rust en ruimte staan centraal in deze nieuwe woonwijk. De slogan ‘buitengewoon, groen wonen’ is geen loze kreet.
Nieuwe bewoners, omwonenden en belangstellenden worden actief betrokken bij de planvorming. Claverveld wordt ontwikkeld in samenwerking met AM Zeeland en Zeeland Wonen en in 2 deelfases ontwikkeld en gebouwd. Zie voor meer informatie de website www.claverveld.nl.

Ontwikkeling Claverveld fase 1

In de 1e fase  zijn de meeste woningen inmiddels opgeleverd.
Begin 2021 beginnen we met het woonrijp maken van de 1e fase. Met werkzaamheden als het het aanleggen van groen, openbare verlichting en bestrating. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomervakantie van 2021 gereed zijn en fase 1 in woonrijpe staat opgeleverd kan worden. 

Ontwikkeling Claverveld fase 2

De 2e fase van Claverveld is in voorbereiding. Dit beslaat globaal het gebied ten noorden van het Keizer Karelhof en ten westen van De Tuinderij / Villapark De Vrijburg.
Er is ruimte voor de ontwikkeling van 83 grondgebonden woningen in een groene omgeving. De woningen worden gebouwd in 4 verschillende buurtjes met een eigen karakter.

  1. Earlisehof, met gezins- en levensloop woningen rond een groen hof;
  2. Zonnekers, met royale woningen met zicht op het bosje;
  3. Kershage, woningen van verschillende types langs de dorpslaan;
  4. Bos- en buitenrand met vrije bouwkavels op ruime percelen bij het groen.

Het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan voor Claverveld fase 2 zijn definitief. De woningen worden vanaf half 2021 gebouwd.

Verschillende woningtypes

In de 2e fase van Claverveld worden meer verschillende woningtypes gebouwd. Er komen royale 2-onder-1 kap woningen, typische Walcherse boerderettes (rij- en hoekwoningen), levensloopbestendige woningen in verschillende soorten en grote geschakelde woningen aan een hof rondom een gezamenlijke (openbare) tuin. De toegepaste materialen zijn duurzaam en verouderen mooi, zodat er een tijdloze kwaliteit ontstaat. Alle woningen staan in een hoogwaardige, groene woonomgeving!
Ook in deze fase zijn er vrije bouwkavels beschikbaar.

Groene kwaliteiten centraal

In de 2e fase van Claverveld speelt het bestaande bos een prominente rol. Dit bos blijft behouden en wordt mede dankzij Europese subsidie omgevormd tot een speelbos. Met ruimte voor waterberging en biodiversiteit.
Aan de zuidzijde van het bos komt een weide te liggen, met daaraan woningen. Aan de noordkant van het plangebied blijft de karakteristieke Walcherse wegbeplanting langs de Vrijburgstraat behouden.

Verkoop woningen en bouwkavels

Voor de verkoop van de woningen hebben we samen met de makelaars en ontwikkelaars, een afzonderlijke website beschikbaar: www.claverveld.nl.
Inschrijven is al mogelijk via deze website. De verkoop van de eerste woningen in de 2e fase start op 30 januari 2021 en loopt ook via deze website.

Bouw woningen

Omwonenden worden geïnformeerd over de uitvoering van werkzaamheden in en rondom Claverveld. Bij grootschalige werkzaamheden treffen wij aanvullende verkeersmaatregelen en plaatsen we routeborden voor het bouwverkeer. 
Contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden is de civiel projectleider voor Claverveld, de heer Q. van Dijk. Bereikbaar via e-mail QvanDijk@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 70 84.

Gratis boom

Wij hechten grote waarde aan het groene karakter van de wijk. In het bestemmingsplan is daarom opgenomen, dat alle nieuwe bewoners de verplichting hebben om minimaal 1 boom te planten op hun eigen erf.
De gemeente Vlissingen en ontwikkelaars AM Zeeland en Zeeland Wonen schenken u de 1e boom voor uw nieuwe huis. Er is een selectie gemaakt van 10 bomen waaruit u kunt kiezen. Bomen die passen bij het karakter van de wijk. De geselecteerde bomen vind u in de bomencatalogus die u via de mail ontvangen heeft.

Levering bomen

De bomen worden bij u afgeleverd in november 2022. Als uw woning al in april 2022 opgeleverd wordt en u uw boom al direct wilt aanplanten, neem dan contact op met mevrouw M. van Rossum van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 60 en e-mail mvanrossum@vlissingen.nl.

Interreg2Seas Co Adapt

Gemeente Vlissingen is onderdeel van het Europese Interreg 2 Seas Co-Adapt partnerschap ('Climate adaptation through co-creation'). Dit is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om zo beter in te kunnen spelen op klimaatverandering. Wij passen met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van Claverveld.
Met de subsidie investeren wij onder meer in natuurlijke oevers, realisatie van het speelbos in Claverveld, de inrichting van gebiedseigen parkjes en aanleg van karresporen als bestrating in rustige woonstraten. Meer informatie over deze inspirerende Europese samenwerking leest u op de website van het Co Adapt partnerschap.

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het is gericht op het gebied rondom de zuidelijke Noordzee en de omgeving van het Kanaal. Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is het inspelen op klimaatverandering. Met speciale aandacht voor de gevolgen door heftigere en langere periodes van neerslag en langere periodes van droogte.

Contact

  • Contactpersoon voor de ontwikkeling van Claverveld is de heer J. Beenhouwer, projectleider ruimtelijke ontwikkeling A. Bereikbaar via e-mail jbeenhouwer@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 30;
  • Voor informatie over het actuele aanbod van beschikbare vrije bouwkavels, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail LKok@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 56.

Meer informatie over het project vindt u op de website www.claverveld.nl.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Ontwerptekening Oeverzone Download Lees voor
Claverveld_fase 2,_schetsplan Download Lees voor
Claverveld_fase_2,_Claverveld; Stedenbouwkundig_plan Download Lees voor
Claverveld_fase 2,_folder_beeldkwaliteitsplan Download Lees voor
Claverveld,_impressie_kavels Download Lees voor
Claverveld,_folder_beeldkwaliteit Download Lees voor
Claverveld,_folder_regenwater Download Lees voor
Claverveld,_folder_afwatering Download Lees voor
Claverveld,_profielen_openbare_ruimte Download Lees voor
Stappenplan_duurzaam_bouwen Download Lees voor