Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg realiseert de gemeente Vlissingen de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn circa 160 woningen gebouwd worden. Groen, rust en ruimte staan centraal in deze nieuwe woonwijk. De slogan ‘buitengewoon, groen wonen’ is geen loze kreet.
Nieuwe bewoners, omwonenden en belangstellenden worden actief betrokken bij de planvorming. Claverveld wordt ontwikkeld in samenwerking met AM Zeeland en Zeeland Wonen en in 2 deelfases ontwikkeld en gebouwd. Zie voor meer informatie de website www.claverveld.nl.

Ontwikkeling Claverveld fase 1

In de 1e fase zijn de meeste woningen inmiddels opgeleverd.

 • De openbare ruimte is woonrijp gemaakt;
 • Het openbare groen wordt in het 3 kwartaal van 2022 opgeleverd en overgedragen aan het team beheer van de gemeente Vlissingen. Tot die tijd worden er vanuit het project kleine werkzaamheden uitgevoerd. 

Ontwikkeling Claverveld fase 2

De 2e fase van Claverveld betreft het gebied ten noorden van het Keizer Karelhof en ten westen van De Tuinderij / Villapark De Vrijburg. Er is ruimte voor de ontwikkeling van 83 woningen in een groene omgeving.
De woningen worden gebouwd in 4 verschillende buurtjes met een eigen karakter.

 1. Earlisehof, met gezins- en levensloop woningen rond een groen hof;
 2. Zonnekers, met royale woningen met uitzicht op het bosje;
 3. Kershage, woningen van verschillende types langs de dorpslaan;
 4. Bos- en buitenrand met vrije bouwkavels op ruime percelen bij het groen.

Verschillende woontypes

De indeling en het materiaalgebruik van de openbare ruimte van fase 1 wordt doorgetrokken in fase 2.

 • Het profiel van de Kershage uit fase 1 wordt doorgetrokken, waarbij aan de zijde van de kavels in fase 2 geen verharde loopstrook komt;
 • De Zonnekers, Zoutewelle en De Zoete Brederode krijgen hetzelfde profiel als de Zomeraagt en Bellefleur uit fase 1;
 • De Herfstsuikerij krijgt een groene rijbaan, die vergelijkbaar is met de Zomeraagt en Bellefleur. Maar dan zonder parkeren en trottoir;
 • Het Earlisehof wordt volledige uitgevoerd in gebakken klinkers. 

Het stedenbouwkundig plan is als bijlage bijgevoegd. Het ingenieursbureau voor Claverveld is Juust. Zij zijn bezig met het opstellen van een verder uitgewerkt ontwerp, met een volledig overzicht van alle voorzieningen en materialen zoals lichtmasten.

Earlisehof

De woningen aan het Earlisehof worden voor augustus 2022 opgeleverd aan de bewoners. Vanaf het 4e kwartaal van 2022 worden de openbare ruimte, wegen en het groen ingericht.

 • Samen met een aantal toekomstige bewoners van het Earlisehof, is onder begeleiding van het ingenieursbureau Ruimte en Groen een ontwerp gemaakt voor het hofje.
  Het ontwerp hiervan en het groenplan voor de hele 2e fase van Claverveld is als download toegevoegd. Inclusief sfeerbeelden;
 • Voor het Earlisehof is ook een hoogteplan gemaakt, met de bestaande en nieuwe hoogtes. Dit kan worden gebruikt voor de afwerking van de tuinen.

Zonnekers, Kershage en overige straten

De woningen aan de andere straten zoals de Kershage en Zonnekers, worden op dit moment gebouwd. Volgens de huidige planning worden de laatste woningen voor de bouwvak van 2023 opgeleverd.
Vanaf het 4e kwartaal 2023 richten wij de openbare ruimte, wegen en het groen in.

Groene kwaliteiten centraal

In de 2e fase van Claverveld speelt het bestaande bos een prominente rol. Dit bos blijft behouden en wordt mede dankzij Europese subsidie omgevormd tot een speelbos. Met ruimte voor waterberging en biodiversiteit.

 • We doen onderzoek naar de vitaliteit van de bomen en de natuurwaarde van het bosgebied. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij het verdere groenontwerp;
 • Aan de zuidzijde van het bos komt een weide te liggen, met daaraan woningen;
 • Aan de noordkant van het plangebied blijft de karakteristieke Walcherse wegbeplanting langs de Vrijburgstraat behouden.
 • Samen met een aantal toekomstige bewoners van het Earlisehof is onder begeleiding van het ingenieursbureau Ruimte en Groen, een ontwerp gemaakt voor de weide. Het ontwerp is als bijlage toegevoegd (zie 'Schetsontwerp Zonnekers' en 'Sfeerbeelden Zonnekers').

Gratis boom

Wij hechten grote waarde aan het groene karakter van de wijk. In het bestemmingsplan is daarom opgenomen, dat alle nieuwe bewoners de verplichting hebben om minimaal 1 boom te planten op hun eigen erf.
De gemeente Vlissingen en ontwikkelaars AM Zeeland en Zeeland Wonen schenken u de 1e boom voor uw nieuwe huis. Er is een selectie gemaakt van bomen waaruit u kunt kiezen. Bomen die passen bij het karakter van de wijk. De geselecteerde bomen vind u in de bomencatalogus die u via de mail ontvangen heeft.

Levering bomen

De bomen worden afhankelijk van de oplevering van uw woning, vanaf november 2022 bij uw nieuwe woning afgeleverd. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw M. van Rossum van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 60 en e-mail mvanrossum@vlissingen.nl.

Interreg2Seas Co Adapt

Gemeente Vlissingen is onderdeel van het Europese Interreg 2 Seas Co-Adapt partnerschap ('Climate adaptation through co-creation'). Dit is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om zo beter in te kunnen spelen op klimaatverandering. Wij passen met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van Claverveld.
Met de subsidie investeren wij onder meer in natuurlijke oevers, realisatie van het speelbos in Claverveld, de inrichting van gebiedseigen parkjes en aanleg van karresporen als bestrating in rustige woonstraten. Meer informatie over deze inspirerende Europese samenwerking leest u op de website van het Co Adapt partnerschap.

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het is gericht op het gebied rondom de zuidelijke Noordzee en de omgeving van het Kanaal.
Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is het inspelen op klimaatverandering. Met speciale aandacht voor de gevolgen door heftigere en langere periodes van neerslag en langere periodes van droogte.

Contact

 • Contactpersoon voor de ontwikkeling van Claverveld is de heer Q. van Dijk, projectleider ruimtelijke ontwikkeling A. Bereikbaar via e-mail QvanDijk@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 70 84;
 • Voor informatie over het actuele aanbod van beschikbare vrije bouwkavels, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail LKok@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 56;
 • Contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden is de civiel projectleider, de heer R. Faes. Bereikbaar via e-mail RFaes@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 71 84.
  U kunt ook contact opnemen met toezichthouder de heer W. Proost. Bereikbaar via e-mail Wproost@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 32.

Meer informatie over het project vindt u op de website www.claverveld.nl.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Claverveld fase 2, Stedenbouwkundig plan Download Lees voor
Claverveld fase 2, Beeldkwaliteitsplan Download Lees voor
Claverveld fase 2, folder afwatering Download Lees voor
Claverveld fase 2, stappenplan duurzaam bouwen Download Lees voor
Claverveld fase 2, schetsontwerp Earlisehof Download Lees voor
Claverveld fase 2, sfeerbeelden Earlisehof Download Lees voor
Claverveld fase 2, hoogtetekening Earlisehof Download Lees voor
Claverveld fase 2, schetsontwerp Zonnekers Download Lees voor
Claverveld fase 2, sfeerbeelden Zonnekers Download Lees voor
Claverveld fase 2, voorlopig groenplan Download Lees voor
Claverveld fase 2, folder regenwater Download Lees voor