Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Claverveld
Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg start de gemeente Vlissingen met de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn 150 woningen gebouwd worden. Groen, rust en ruimte staan centraal in het plan.
Meer informatie over het bouwrijp maken vindt u op de pagina Claverveld, bouwrijp maken fase 1.

Ontwikkeling Claverveld fase 1

Fase 1 wordt gebouwd in samenwerking met AM Zeeland en Zeeland Wonen. Er komen verschillende type woningen, zoals twee-onder-een kap woningen, levensloopbestendige bungalows en vrijstaande woningen. Ook geven we vrije kavels uit, waar u zelf een woning kan bouwen.
Op de projectwebsite van Claverveld vindt u meer informatie over de woningtypes en het gevarieerde beschikbare aanbod.

Bouwkavels Claverveld fase 1 en inschrijving

In de 1e fase van Claverveld verkoopt de gemeente Vlissingen 18 vrije bouwkavels, waar uw zelf uw droomwoning op kunt bouwen! Tot 11 juni 2019 kon u zich inschrijven voor de bouwkavels 1 en 8. Dit kan per e-mail LKok@Vlissingen.nl of schriftelijk aan de gemeente Vlissingen ter attentie van mevrouw L. Kok. We loten op donderdag 13 juni 2019. Het lotingsregelement is als download aan deze pagina toegevoegd.

Bouw woningen fase 1

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de 1e fase van Claverveld zijn afgerond. Aannemer BAM Infra heeft het terrein bouwrijp gemaakt en de bouwweg aangelegd. In juni 2019 starten de projectontwikkelaars, particuliere bouwers en hun aannemers met de bouw van 76 woningen.
Bij de afronding van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Claverveld, evalueren wij de bouwroutering en verkeersmaatregelen. Mede op basis van de uitkomsten stellen wij de routering en maatregelen vast voor het bouwverkeer vanaf het 2e kwartaal van 2019.

Uitwerking Claverveld fase 2

We zijn half 2019 gestart met de uitwerking van de 2e fase van Claverveld. Dit is globaal het gebied ten noorden van het Keizer Karelhof en ten westen van De Tuinderij / Villapark De Vrijburg. We betrekken omwonenden en belangstellenden actief bij de planvorming.
In 2019 willen we het stedenbouwkundig plan opstellen en in 2020 de planologische procedure doorlopen. In 2021 wordt het plangebied bouwrijp gemaakt, om in 2022 de woningen te bouwen.

Stedenbouwkundig schetsplan

Het college heeft in augustus 2019 het stedenbouwkundig schetsplan voor Claverveld fase 2 vastgesteld. Het schetsplan schetst de ontwikkelingsrichting van de 2e fase van de nieuwe, groene woonwijk van Vlissingen. Het schetsplan is tot stand gekomen met inbreng van belangstellenden en omwonenden. In het stedenbouwkundig schetsplan zijn 3 verschillende buurtjes voorzien met een eigen karakter:

  • Wonen aan de dorpslaan;
  • Wonen aan de zonnige weide;
  • Wonen aan het hofje.

Voorzien wordt om grondgebonden woningen te realiseren.

Groene kwaliteiten centraal

In de 2e fase van Claverveld speelt het bestaande bos een prominente rol. Dit bos blijft behouden en wordt mede dankzij Europese subsidie, omgevormd tot speelbos en biedt ruimte voor waterberging en biodiversiteit. Aan de zuidzijde van het bosje komt een weide te liggen met daaraan woningen. Aan de noordkant van het plangebied blijft de karakteristieke Walcherse wegbeplanting langs de Vrijburgstraat behouden.

Meedenkbijeenkomsten

Om de 2e fase van Claverveld aan te laten sluiten bij de woonwensen van toekomstige bewoners, organiseert de gemeente Vlissingen meedenkbijeenkomsten. De inbreng van de 1e meedenkbijeenkomst van 2 juli 2019 is verwerkt in het schetsontwerp. Omwonenden en belangstellenden kunnen ook op het schetsontwerp suggesties doen. Het schetsontwerp is in te zien tijdens de Woningbeurs op zaterdag 28 september in de Timmerfabriek tussen 10.00 en 16.00 uur.

Partnerschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deel te nemen aan 2 Interreg 2 Zeëen partnerschappen. De gemeente Vlissingen kan als partner aanspraak maken op circa € 1 miljoen aan Europese subsidie. De partnerschappen zijn 'Co Adapt' en 'SARCC' en zijn er op gericht om kennis te ontwikkelen en oplossingen te realiseren rondom het thema 'klimaatadaptatie'.

  • Het Co-Adaptpartnerschap is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om zo beter in te kunnen spelen op klimaatverandering. We passen met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van de Claverveld;
  • Het SARCC partnerschap ('Sustainable and Resilient Coastal Cities') is een verzameling van overheden, semi-overheden en kennisinstellingen met een ligging aan óf nauwe verbondenheid met de zee. De partners zien uitdagingen op zich afkomen op het gebied van klimaatverandering.

 

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het is gericht op het gebied rondom de zuidelijke Noordzee en de omgeving van het Kanaal.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is het inspelen op klimaatverandering. Met speciale aandacht voor de gevolgen door heftigere en langere periodes van neerslag en langere periodes van droogte.

Claverveld Actueel

Wilt u ook via de digitale weg geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen over Claverveld? Schrijft u zich dan in voor Claverveld Actueel

Contact

Voor informatie over het actuele aanbod van beschikbare bouwkavels kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail LKok@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 72 56.

Enquête bouwverkeer april 2019

U kon de vragenlijst tot en met dinsdag 30 april 2019 invullen. Hartelijk dank voor alle ingezonden reacties!

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownload
Lotingsreglement_woonkavels_Claverveld_fase_1B Download
Claverveld,_optieovereenkomst_woonkavels Download
Claverveld,_presentatie_omwonenden_bouwfase_mei 2019 Download
Claverveld,_folder_beeldkwaliteit Download
Claverveld,_folder_regenwater Download
Claverveld,_folder_afwatering Download
Claverveld,_stappenplan_duurzaam_bouwen Download
Claverveld,_profielen_openbare_ruimte Download
Claverveld,_impressie_kavels Download

 

Banner Claverveld