Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg realiseert de gemeente Vlissingen samen met de ontwikkelaars AM Zeeland en Zeeland Wonen de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn circa 160 woningen gebouwd worden. Groen, rust en ruimte staan centraal in deze nieuwe woonwijk. De slogan ‘buitengewoon, groen wonen’ is geen loze kreet.

Ontwikkeling Claverveld fase 2

De 2e fase van Claverveld betreft het gebied ten noorden van het Keizer Karelhof en ten westen van De Tuinderij / Villapark De Vrijburg. Claverveld fase 2 wordt uitgevoerd in 2 delen. Deel 1 is het Earlisehof en deel 2 de Zonnekers, Kershage en de bos- en buitenrand.

Stedenbouwkundigplan en groenplan

Voor Claverveld fase 2 is voor de hele fase een stedenbouwkundigplan uitgewerkt, met de hoofdindeling van de openbare ruimte. Het voorlopige groenplan wordt per fase verder uitgewerkt.
Beide plannen vindt u in de bijgevoegde downloadtabel, zie bijlage 1 en 2.

Gratis boom

We hechten grote waarde aan het groene karakter van de wijk. In het bestemmingsplan is om die reden opgenomen, dat alle nieuwe bewoners de verplichting hebben om minimaal 1 boom te planten op hun eigen erf. De gemeente Vlissingen en ontwikkelaars AM Zeeland en Zeeland Wonen schenken de 1e boom. We hebben een selectie gemaakt van bomen waaruit de bewoners kunnen kiezen. Bomen die passen bij het karakter van de wijk. Via de mail ontvangen alle nieuwe bewoners informatie over de gratis boom.

Levering boom

De bomen worden afhankelijk van de oplevering van uw woning, bij uw nieuwe woning afgeleverd. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw M. van Rossum van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 60 en e-mail mvanrossum@vlissingen.nl.

Earlisehof

Het Earlisehof is een hofje dat bestaat uit gezins- en levensloopbestendige woningen rond een groen parkje. De hoofdrijbanen van Earlisehof worden volledige uitgevoerd in gebakken klinkers en de achterpaden in groenbestrating als Karresporen.
Alle woningen aan het Earlisehof zijn inmiddels opgeleverd aan de bewoners. Vanaf januari 2023 wordt de openbare ruimte ingericht.

Hoogteplan

Voor het Earlisehof is een hoogteplan gemaakt, met de bestaande en nieuwe hoogtes. Dit kan worden gebruikt voor de afwerking van de tuinen. vindt u in de bijgevoegde downloadtabel, zie bijlage 3.

Zonnekers, Kershage en bos- en buitenrand

De woningen aan de andere straten zoals de Kershage en Zonnekers, worden op dit moment gebouwd. Volgens de huidige planning worden de laatste woningen voor de bouwvakantie van 2023 opgeleverd. Vanaf het 4e kwartaal 2023 wordt de openbare ruimte ingericht.

  • Het profiel van de Kershage uit Fase 1 wordt doorgetrokken, waarbij aan de zijde van de kavels in fase 2 geen verharde loopstrook komt;
  • De Zonnekers, Zoutewelle en Zoete Brederode krijgen hetzelfde profiel als de Zomeraagt en Bellefleur uit Fase 1;
  • De Herfstsuikerij krijgt een groene rijbaan, die vergelijkbaar is met de Zomeraagt en Bellefleur. Maar dan zonder parkeren en trottoir.

Hoogteplan

Voor de Zonnekers, Kershage en bos- en buitenrand is ook een hoogteplan gemaakt, met de bouwpeilen en nieuwe hoogtes op de erfgrenzen. Dit kan worden gebruikt voor de afwerking van de tuinen. Het hoogteplan vindt u in de bijgevoegde downloadtabel, zie bijlage 10.

Bosgebied

In de 2e fase van Claverveld speelt het bestaande bos een prominente rol. Dit bos blijft behouden en wordt mede dankzij Europese subsidie een klimaat adaptief speelbos, met ruimte voor waterberging en biodiversiteit.

  • Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de bomen en de natuurwaarde van het bosgebied. De uitkomsten gebruiken we bij het verdere groenontwerp;
  • Aan de zuidzijde van het bos komt een weide (De Zonnekers) te liggen, met daaraan woningen. Hiervoor is middels participatie een ontwerp gemaakt. Het ontwerp en de sfeerbeelden vindt u in de bijgevoegde downloadtabel, zie bijlage 4 en 5;
  • Aan de noordkant van het plangebied blijft de karakteristieke Walcherse wegbeplanting langs de Vrijburgstraat behouden.

Interreg2Seas Co Adapt

Gemeente Vlissingen is onderdeel van het Europese Interreg 2 Seas Co-Adapt partnerschap ('Climate adaptation through co-creation'). Dit is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om zo beter in te kunnen spelen op klimaatverandering. Wij passen met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van Claverveld.

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). 
Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is het inspelen op klimaatverandering. Met speciale aandacht voor de gevolgen door heftigere en langere periodes van neerslag en langere periodes van droogte.

Contact

Ontwikkeling van Claverveld

Actuele vrije bouwkavels

Voorbereiding werkzaamheden

Uitvoering werkzaamheden

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
1. Claverveld fase 2, Stedenbouwkundig plan Download Lees voor
2. Claverveld fase 2, voorlopig groenplan Download Lees voor
3. Claverveld fase 2, hoogtetekening Earlisehof Download Lees voor
4. Claverveld fase 2, schetsontwerp Zonnekers Download Lees voor
5. Claverveld fase 2, sfeerbeelden Zonnekers Download Lees voor
6. Claverveld fase 2, folder regenwater Download Lees voor
7. Claverveld fase 2, folder afwatering Download Lees voor
8. Claverveld fase 2, Beeldkwaliteitsplan Download Lees voor
9. Claverveld fase 2, stappenplan duurzaam bouwen Download Lees voor
10. Claverveld fase 2, hoogteplan Zonnekers, Kershage en bos- en buitenrand Download Lees voor