Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld, fase 1

Claverveld is volop in beweging. In Claverveld fase 1 zijn de woningen in aanbouw. Een aantal woningen is reeds opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Voor hen kan het buitengewone, groene wonen in Claverveld beginnen!
Met de bouw van de woningen is Claverveld fase 1 nog niet afgerond, het openbaar gebied moet wij nog inrichten.

Geen inloopbijeenkomst, maar digitale informatie

Regelmatig organiseerden wij voor de nieuwe bewoners zogenaamde 'meedenkbijeenkomsten'. Dit gaf ons waardevolle inbreng voor de uitwerking van Claverveld. Door de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus (Corona), is het helaas niet mogelijk om een meedenkbijeenkomst te organiseren.
Het ontwikkeltraject voor de inrichting van Claverveld (het woonrijp maken) gaat echter 'gewoon' door. Digitaal stellen wij de actuele uitwerkingen aan u beschikbaar en bieden u de mogelijkheid om te reageren.

Uitwerking ‘woonrijp maken’ Claverveld fase 1

Verschillende documenten geven een beeld van de actuele stand van zaken van de uitwerking van Claverveld fase 1. Deze documenten vindt u in de aan deze pagina toegevoegde downloadtabel. Een korte toelichting:

 • Kaartbeeld Claverveld fase 1.
  Het kaartbeeld toont de inrichting van de openbare ruimte. De Kershage en de trottoirs worden uitgevoerd in een gebakken rode klinker, de Zomeraagt en Bellefleur met karresporen;
   
 • Inrichtingsplan parkje Kershage.
  In een creatief proces met nieuwe bewoners is onder begeleiding van Buro Ruimte & Groen een inrichtingsplan gemaakt voor het parkje langs de Kershage. Een groene inrichting met ruimte om te spelen en wandelen, staat centraal. Aan de noordzijde van het parkje komt een doorzicht naar het open landelijk gebied;
   
 • Inrichtingsplan parkje Bellefleur.
  In een creatief proces met nieuwe bewoners is onder begeleiding van Buro Ruimte & Groen een inrichtingsplan gemaakt voor het parkje aan de Bellefleur. De inrichting richt zich op een groene invulling met hoogwaardig openbaar groen, waarin met spelaanleidingen gespeeld kan worden door jonge kinderen;
   
 • Flyer: water in uw achtertuin.
  In Claverveld realiseren wij geen ondergrondse hemelwaterafvoer (riool). Hemelwater wordt via de tuinen en straten afgevoerd naar de watergangen en groene openbare ruimtes. De flyer geeft verdere informatie en handige tips om hier in de eigen (achter)tuin op in te spelen;
   
 • Verlichtingsplan Claverveld fase 1.
  In Claverveld worden verschillende types lichtmasten geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de optimale lichtopbrengst in de openbare ruimte en beperking van eventuele overlast op particuliere erven. Langs de Vrijburgstraat plaatsen wij vleermuis-vriendelijke openbare verlichting;
   
 • Toelichting afvalinzameling.
  Afval zamelen wij op verschillende manieren in.
  - Restafval wordt verzameld in collectieve, ondergrondse afvalcontainers;
  - Groenafval in individuele afvalcontainers;
  - We plaatsen ondergrondse containers voor de inzameling van plastic- en papierafval.
  Neemt u contact met ons op om toegang te krijgen tot de huidige tijdelijke bovengrondse containers, toekomstige ondergrondse containers, levering van de groene individuele afvalcontainer en het ontvangen van de Afvalkalender. Stuur een e-mail naar stadsbeheer@vlissingen.nl of bel naar telefoonnummer 14 0118;

Hoogtekaart

Op de als download bijgevoegde hoogtekaart kunt u de toekomstige kavelhoogtes en bestaande hoogtes van de rijbaan opzoeken. Zo kunnen de tuinen op de juiste hoogte worden afgewerkt en aangesloten op de toekomstige situatie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de heer Q. van Dijk van de gemeente, bereikbaar via e-mail QvanDijk@vlissingen.nl.

Planning

We hadden gepland om half november 2020 te starten met de realisatie van de definitieve openbare ruimte in Claverveld fase 1. Helaas meldde de leverancier een beperkte beschikbaarheid van de gebakken klinkers voor de trottoirs en de rijbaan van de Kershage.
We hebben besloten om de levering van deze gebakken klinkers af te wachten en daarna te starten met de werkzaamheden. Hiermee beperken we de uitvoeringstijd en de mogelijke overlast voor omwonenden. Op basis van de huidige levertijden verwachten we in januari 2021 te beginnen met de werkzaamheden in de openbare ruimte.

De planning is als volgt.

 • Januari - februari 2021: aanplant openbaar groen en bomen;
 • Maart - april 2021: realisatie openbare ruimte Zomeraagt, Bellefleur en Kershage;
 • April - mei 2021: oplevering openbare ruimte Claverveld fase 1 (woonrijp).

We zijn daarnaast ook bezig met de uitwerking van Claverveld fase 2 (ten oosten van Claverveld fase 1). Meer informatie over fase 2 kunt u lezen op de projectpagina Claverveld, fase 2.

Reageren

U kunt uw vraag, opmerking of suggestie met ons delen door het reactieformulier in te vullen. Wij streven er naar om u binnen 2 weken te antwoorden.

Contact

Contactpersoon voor de ontwikkeling van Claverveld is de heer J. Beenhouwer, projectleider A ruimtelijke ontwikkeling. Bereikbaar via e-mail jbeenhouwer@vlissingen.nl.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Claverveld_fase 1,_kaartbeeld Download Lees voor
Claverveld_fase 1,_inrichtingsplan_parkje_Kershage Download Lees voor
Claverveld_fase 1,_inrichtingsplan_parkje_Bellefleur Download Lees voor
Claverveld_fase 1,_flyer_'Water in uw achtertuin' Download Lees voor
Claverveld_fase 1,_verlichtingsplan Download Lees voor
Claverveld_fase 1,_toelichting_afvalinzameling Download Lees voor
Claverveld_fase 1,_hoogtekaart Download Lees voor