Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Claverveld
Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg start de gemeente Vlissingen met de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn 150 woningen gebouwd worden. Groen, rust en ruimte staan centraal in het plan. Fase 1 wordt de komende jaren gebouwd in samenwerking met AM Zeeland en Zeeland Wonen. Er komen verschillende type woningen, zoals twee-onder-een kap woningen, levensloopbestendige bungalows en vrijstaande woningen. Ook worden er vrije kavels uitgegeven, waar u zelf een woning kan bouwen.

Ontwikkeling Claverveld fase 1

Fase 1 wordt de komende jaren gebouwd in samenwerking met AM Zeeland en Zeeland Wonen. Er komen verschillende type woningen, zoals twee-onder-een kap woningen, levensloopbestendige bungalows en vrijstaande woningen. Ook geven we vrije kavels uit, waar u zelf een woning kan bouwen.
Op de projectwebsite van Claverveld vindt u meer informatie over de woningtypes en het gevarieerde beschikbare aanbod.

Bouwkavels Claverveld fase 1

In de 1e fase van Claverveld verkoopt de gemeente Vlissingen 18 vrije bouwkavels, waar uw zelf uw droomwoning op kunt bouwen! Voor informatie over het actuele aanbod van beschikbare bouwkavels, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 56 en e-mail lkok@vlissingen.nl.

Werkzaamheden en bouwverkeer fase 1

De werkzaamheden worden in (deel)fases uitgevoerd. De werkzaamheden voor bouwrijp maken van Claverveld zijn in december 2018 gestart en worden in april 2019 afgerond. Via borden worden weggebruikers gewezen op de aanwezigheid van bouwverkeer. De globale planning is als volgt.

  1. Uitgraven watergangen aan oost- en zuidzijde van plangebied fase 1: uitvoering in december 2018 en januari 2019.
    Tijdens de 1e deelfase maakt het bouwverkeer gebruik van de Weyevlietweg. Dit betreft bouwverkeer en grondtransport voor het uitgraven van de watergangen. De hoeveelheid bouwverkeer zal beperkt zijn;
  2. Realisatie (tijdelijke) bouwweg tussen Vrijburgpad en plangebied fase 1: uitvoering in december 2018 en januari 2019.
    Voor de realisatie van de (tijdelijke) bouwweg in de 2e deelfase, verloopt het bouwverkeer in deze fase deels via de Weyevlietweg en deels via bedrijventerrein Vrijburg;
  3. Uitvoering hoofdinfrastructuur Claverveld fase 1: uitvoering in het 1e kwartaal van 2019.
    Bouwverkeer voor de realisatie van de hoofdinfrastructuur in Claverveld (3e deelfase), verloopt via bedrijventerrein Vrijburg (via de Vrijburgstraat en het Vrijburgpad). Grondtransporten vinden plaats in één richting (vanaf de Sloeweg in de richting van Claverveld) via de Weyevlietweg en bedrijventerrein Vrijburg.  

De gemeente zet zich samen met de aannemers in om het bouwverkeer op een verkeersveilige wijze te geleiden. Bijzondere aandacht schenken wij aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en (basis)scholieren.

Evaluatie

Bij de afronding van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Claverveld, evalueren wij de bouwroutering en verkeersmaatregelen. Mede op basis van de uitkomsten stellen wij de bouwroutering en verkeersmaatregelen vast voor voor het bouwverkeer vanaf het 2e kwartaal van 2019.

Uitwerking Claverveld fase 2

De gemeente Vlissingen verwacht in 2019 te starten met de uitwerking van de 2e fase van Claverveld. Dit is globaal het gebied ten noorden van het Keizer Karelhof en ten westen van De Tuinderij / Villapark De Vrijburg. We betrekken omwonenden en belangstellenden bij de planvorming.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownload
Claverveld,_koopovereenkomst_woonkavels Download
Claverveld,_optieovereenkomst_woonkavels Download
Claverveld,_folder_beeldkwaliteit Download
Claverveld,_folder_regenwater Download
Claverveld,_folder_afwatering Download
Claverveld,_stappenplan_duurzaam_bouwen Download
Claverveld,_profielen_openbare_ruimte Download
Claverveld,_impressie_kavels Download
Claverveld_bouwrijp_maken_fase_1,_fasering Download
Claverveld_bouwrijp_maken_fase_1,_uitgangspunten Download
Claverveld_bouwrijp_maken_fase_1,_routing_bouwverkeer Download

 

Banner Claverveld