Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld

Claverveld

Tussen West-Souburg en Vrijburg start de gemeente Vlissingen met de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal zullen er op termijn 150 woningen gebouwd worden.

Waar komt uw huis te staan?

Groen, rust en ruimte staan centraal in het plan. Echter staat nog niet alles vast en daarom wil de gemeente toekomstige bewoners en geïnteresseerden vragen om mee te denken. Bent u op zoek naar een rijtjeshuis, een twee-onder-één-kap of een vrije kavel? Wilt u naast het bos wonen, met uitzicht op de landerijen of aan het water? Welke uitstraling vindt u passend voor de woningen in Claverveld? Op deze vragen horen wij graag uw mening.

Kaartje Claverveld

Veel enthousiasme op 2e meedenkbijeenkomst (juli 2017)

Op dinsdag 4 juli 2017 vond de 2e bijeenkomst voor mogelijke toekomstige bewoners en geïnteresseerden plaats. Vanuit de gemeente was er een terugkoppeling van de resultaten uit de meedenkbijeenkomsten in april en werd de laatste stand van zaken gepresenteerd. Deze vindt als bijlage bij deze pagina. Daarnaast konden aanwezigen in gesprek met AM Zeeland en Zeeland Wonen. Ze gaan in Claverveld circa 55 woningen bouwen, de gemeente gaat circa 17 vrije kavels uitgeven.  
Tijdens de bijeenkomst is enthousiast gereageerd op de gemaakte keuzes en de ambities van de ontwikkelende partners. De locatie van Claverveld vlakbij de vele voorziening en het Walcherse landschap, het groene karakter van de openbare ruimte en de Walcherse bouwstijl als uitgangspunt voor de architectuur spreken vele geïnteresseerden aan.

Vervolgtraject

Op 3 november 2017 wordt de 3e meedenkbijeenkomst georganiseerd. De gemeente en de ontwikkelaars geven dan meer informatie over de uitstraling van de woningen, de woningplattegronden en de inrichting van de openbare ruimte. Ook zal er een verkavelingsplan uitgewerkt zijn, waar naast de te bouwen woningen ook de circa 17 vrije kavels op aangegeven zijn.
Voor omwonenden wordt op 1 november een inloopbijeenkomst georganiseerd. Zij zullen dan onder meer bijgepraat worden over het bestemmingsplan, de diverse onderzoeken en de planning.

Geselecteerde ontwikkelaars

In juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders AM Zeeland en Zeeland Wonen geselecteerd voor de projectmatige ontwikkeling van circa 55 woningen in de 1e fase van Claverveld. Beide Zeeuwse partijen zijn na een selectietraject geselecteerd. De komende maanden gaan ze in samenwerking met de gemeente en via meedenk-bijeenkomsten hun plannen voor Claverveld uitwerken.

Woonwensenonderzoek

Van juli tot begin september2017 heeft de gemeente een online onderzoek gehouden voor belangstellenden over wonen in Claverveld. In totaal hebben 351 mensen de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld. Het onderzoek is een zogenaamde 'crowdsource', wat betekent dat de inbreng gebruikt wordt bij de verdere planontwikkeling.
De grootste reden om interesse te tonen in Claverveld, is dat men graag in een nieuwbouwwoning wil wonen. Ongeveer 1/3 derde van de belangstellenden woont al in de directe omgeving en willen daar ook graag blijven wonen. Dit geeft aan hoe geliefd de omgeving West-Souburg is. Van de belangstellenden geeft meer dan de helft aan, dat zij graag zouden verhuizen naar een grotere woning. Bij voorkeur met een ruime tuin. Ongeveer 1/4 van de groep belangstellenden geeft aan op zoek te zijn naar een woning met een compleet woonprogramma op de begane grond. Voor belangstellenden die een vrije kavel zoeken, is de vrijheid die zij dan hebben belangrijk.

Specifieke wensen

Veel belangstellenden hebben ook eigen specifieke wensen ingebracht. De verzamelde input wordt door de gemeente Vlissingen en de ontwikkelende partners, AM Zeeland en Zeeland Wonen, gebruikt bij de verdere planvorming.

Geïnteresseerden

Bent u nu al geïnteresseerd en wilt u dat al kenbaar maken? Via het interesseformulier kunt u ons laten weten dat u geïnteresseerd bent in een woning in de wijk Claverveld. Via deze weg kunnen wij u gericht op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes rondom het project.

 

Downloads
TitelTypeDownload
Stand_van_zaken_juli 2017 Download
Terugkoppeling_meedenkbijeenkomsten_april 2017 Download
Informatie inloopbijeenkomst april 2017 Download

 

Banner Claverveld