Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Claverveld, bouwrijp maken fase 1

Claverveld is een nieuwbouwlocatie ingesloten door de Weijevlietweg, Jacoba van Beierenweg en de Vrijburgstraat. Deze wijk wordt toekomstbestendig uitgevoerd, waarbij volop ruimte is voor water en groen. De openbare ruimte is zo ontworpen, dat het opgewassen is tegen klimaatveranderingen. Er is gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen en een nieuw type bestratingsmateriaal. Met als doel zoveel mogelijk groen te creëren. Binnen het plangebied wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke hoogteligging. Regenwater wordt via de weg oppervlakkig afgevoerd naar de omliggende sloten.
Op deze pagina vindt u alle bijzonderheden over het bouwrijp maken van Claverveld fase 1. Alle overige informatie vindt u op de pagina www.vlissingen.nl/claverveld.

Fasering

Claverveld bestaat uit 2 fases. De 1e fase wordt in 2019 bouwrijp gemaakt. De 2e fase is in voorbereiding en zal daarna bouwrijp worden gemaakt. Afhankelijk van de woningverkoop worden beide fases woonrijp gemaakt.

Bouwrijp maken fase 1

Het bouwrijp maken van Claverveld fase 1 wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf BAM Infra B.V. en bestaat uit de volgende werkzaamheden.

 • Aanleggen van de tijdelijke bouwweg door Claverveld;
 • Aanleggen van tijdelijke ontsluiting naar Industrieterrein Vrijburg;
 • Het ontgraven van grond voor de aanleg van de riolering en de weg;
 • Het leveren en aanbrengen van zand;
 • Het aanleggen van riolering.  

Planning

 • Het bouwrijp maken is in november 2018 gestart met het graven van de sloten en enkele voorbereidende civiel technische werkzaamheden;
 • De globale planning voor het bouwrijp maken van de toekomstige wegen en bouwkavels is februari tot en met april 2019;
 • De bouw van de woningen kan in april 2019 starten.

Woningopnames

De gemeente heeft het bedrijf Quattro Expertise opdracht verleend opnames van diverse woningen uit te voeren. De betreffende bewoners ontvangen hierover een brief.
Tijdens de opname worden eventuele bestaande gebreken en/of schade aan een woning in een rapport vastgelegd. Want hoewel de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt uitgevoerd, is de kans dat er schade ontstaat aan een woning niet geheel uit te sluiten. Deze opname is daarom ook in uw belang als bewoner/eigenaar. Aan de opname zijn geen kosten verbonden.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Dan kunt u met de volgende personen contact opnemen.

 • De heer A. van Vossen, uitvoerder van de BAM. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 53 57 84 89;
 • Mevrouw E. Marteijn, projectleider gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 31.

Dowloads

 • De bestanden in de downloadtabel zijn tekeningen. Deze zijn weergegeven in PDF-formaat en voldoen op enkele onderdelen niet aan de Webrichtlijnen/WCAG;
 • Op deze tekeningen kunt u niet navigeren via uw toetsenbord, maar wel inzoomen.

Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Claverveld_bouwrijp_maken_fase_1,_plangebied_en_fasering Download
Claverveld_bouwrijp_maken_fase_1,_informatiebrief_25-03-2019 Download
Claverveld_bouwrijp_maken_fase_1,_bewonersbrief_08-02-2019 Download
Claverveld_bouwrijp_maken_fase_1,_verslag_bewonersbijeenkomst_08-02-2019 Download