Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nollebos

Nollebos

De ondernemers die in het Nollebos zijn gevestigd, hebben bij de gemeente Vlissingen een visie ingediend. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft deze visie niet.
De nieuwe bebouwing is qua oppervlakte te groot en maakt een te grote inbreuk op de kwaliteiten van het gebied. Toch ziet het college wél mogelijkheden voor ontwikkelingen in het Nollebos. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor om daarvoor eerst kaders vast te stellen. Binnen die kaders kunnen de ondernemers vervolgens een plan indienen.

Raadsvergadering

Op 16 februari 2017 was er een 1e Adviesraad, waarin de gemeenteraad het voorstel van het college heeft besproken. Op verzoek van de gemeenteraad is het voorstel gesplitst in twee voorstellen. Die stonden op 9 maart 2017 op de agenda van de Adviesraad.

  1. Het voorstel van het college om niet in te stemmen met de door Eco Parks Bv ingediende visie komt op de agenda van de besluitenraad op 23 maart 2017.
  2. Het voorstel van het college met de naam ”Nollebos/Westduin – gebiedsgerichte aanpak” is maximaal 3 maanden uitgesteld.

De voorstellen van het college van B&W aan de gemeenteraad en alle bijbehorende stukken, vindt u via de bovenstaande link naar de vergadering.

Besluitvormingsproces: 4 stappen

Het college stelt de gemeenteraad voor om het besluitvormingsproces in 4 stappen uit te voeren:

  1. De gemeenteraad stelt richtinggevende kaders vast en bepaalt de begrenzing van 2 zoekgebieden (bouwhoogte, functies parkeren, openbaarheid gebied en dergelijke). Het huidige gebruik van de beide ondernemingen wordt als vertrekpunt gezien. (23 maart 2017);
  2. Overleg met belanghebbenden, inclusief de deelnemers aan het overleg over de Kustvisie ( zoals ZMF). Gevolgd door een raadsbesluit;
  3. Maatschappelijke toetsingsronde (= inspraak);
  4. Definitief besluit door de gemeenteraad, dat eerdere besluitvorming over Nollebos/Westduingebied vervangt.

 

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Begrenzing_aangegeven_op_luchtfoto_Kanovijver Afbeelding52 KBDownload
Begrenzing_aangegeven_op_luchtfoto_sauna Afbeelding238 KBDownload
|