Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Meer over SARCC

De gemeente Vlissingen doet mee aan het Interreg partnerschap SARCC. Een verzameling van overheden, semi-overheden en kennisinstellingen met een ligging aan óf nauwe verbondenheid met de zee. Als onderdeel hiervan schenken we ook aandacht aan de uitdagingen voor kuststeden in de verre toekomst (het jaar 2100).

Uitdagingen

De partners zien uitdagingen op zich afkomen op het gebied van klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. We spelen hierop in door te kijken naar onderwerpen als zeespiegelstijging en op de natuur gebaseerde duurzame oplossingen in stedelijke gebieden.

Seminar ‘Natuurlijk! Ruimtelijke ontwikkeling aan onze Noordzeekust’ 22-09-2022

Op 22 september 2022 organiseerde de gemeente Vlissingen vanuit het SARCC partnerschap een seminar met als titel ‘Natuurlijk! Ruimtelijke ontwikkeling aan onze Noordzeekust’.
Tijdens het seminar presenteerden, verkenden en discussieerden we over de kansen die de toekomst ons biedt voor integrale en kwalitatieve oplossingen. Oplossingen die de waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, natuurlijke kwaliteit en economische potentie van onze kust optimaal benutten. De presentaties vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Visie Spuikom en SARCC

Het Interreg 2 Zeeën partnerschap SARCC betaalt mee om de Visie Spuikom op te stellen. Daarnaast wordt vanuit dit partnerschap meebetaald aan de herinrichting van de oprit van de Coosje Buskenstraat, de Boulevardvisie en een lange termijnverkenning voor de Vlissingse kust.

Over SARCC

Binnen het project Sustainable And Resilient Coastal Cities (SARCC) of duurzame en veerkrachtige kuststeden, staan natuurgerichte oplossingen centraal om de schade te voorkomen die wordt veroorzaakt door overstromingen aan de kust.
Stedelijke gebieden langs de kustlijn zijn bijzonder kwetsbaar. Tot op heden zetten beleidsplannen wereldwijd vooral in op de traditionele grijze infrastructuur en was er minder aandacht voor oplossingen gebaseerd op de natuur (Nature-Based Solutions). Zie voor meer informatie de website www.sarcc.eu.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Presentaties Seminar 22 september 2022 Download Lees voor