Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Actueel

In april 2021 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld voor de Visie Spuikom. In de maanden juni tot september 2021 is het op verschillende manieren mogelijk geweest om ideeën voor de Spuikom ‘te spuien’. Daarnaast heeft OKRA Landschapsarchitecten de opdracht gekregen om de rol van begeleidend landschap-sontwerper op zich te nemen.
Het proces om te komen tot een gebiedsvisie voor de Spuikom loopt en bestaat uit 5 fases:

  1. Sturen (afgerond met raadsbesluit 15 april 2021);
  2. Verkennen (afgerond met collegebesluit 14 december 2021);
  3. Uitwerken;
  4. Bespiegelen;
  5. Besluiten.

Opgehaalde ideeën

In totaal zijn er rond de 110 ideeën van bewoners en betrokkenen opgehaald. Veel daarvan gaan over het ‘lager’ gelegen deel van de Spuikom tussen de watertoren en bioscoop CineCity.
De top 3 meest genoemde onderwerpen zijn groen, sporten en spelen.

Marktconsultatie

Een vrijblijvende marktconsultatie gaf de kans aan marktpartijen om ideeën en beelden over de Spuikom te delen en de gemeente vrijblijvend informatie vanuit de markt mee te geven voor de Spuikom. 6 partijen hebben uiteenlopende ideeën aangeleverd over het gebruik en de invulling. Zij zagen onder meer kansen voor woningen en (verblijfs)recreatie.

Verkenning Spuikom

Okra Landschapsarchitecten heeft een verkenning van de Spuikom en de omgeving gemaakt. Dit hebben zij samengebracht met de inbreng vanuit de bevolking en de marktpartijen.
De resultaten zijn gebundeld in het document ‘Afronding verkenning Visie Spuikom’. Dit document vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Schetsvisie Spuikom

  • Eind 2021 zijn we gestart met de uitwerking van de Visie Spuikom. Tijdens deze uitwerking hebben we gekeken waar er kansen zijn in de Spuikom. Hierbij zijn de ideeën en wensen die eerder ingebracht zijn, meegenomen;
  • In maart 2022 is een schetsvisie Spuikom gepresenteerd. Deze schetsvisie is een tussenstap in het proces om tot de Visie Spuikom te komen. In deze schetsvisie is op hoofdlijnen zichtbaar gemaakt welke richting de Visie Spuikom op gaat op basis van de ontvangen inbreng, ideeën en ambities.
    De gemeente haalt in maart en april 2022 reacties op over deze schetsvisie Spuikom, die vooral inzet op kansen voor groen, water, wonen en ontspanning! Ook de schetsvisie is als download bijgevoegd.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Schetsvisie Spuikom Download Lees voor
Afronding verkenning Visie Spuikom Download Lees voor