Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Van Dishoeckstraat

Bouwbedrijf Kambier uit Koudekerke heeft een bouwplan ingediend bij het college van Vlissingen voor de bouw van 6 duurzame woningen aan de Van Dishoeckstraat. Op 22 november 2018 was er een openbare informatiebijeenkomst in Wijkcentrum Het Palet over de bouwplannen. In het plan worden de 6 woningen gebouwd in 2 blokken van 3 woningen.

Voornemen college van B&W

Het college wil medewerking verlenen aan dit bouwplan, op het moment dat de aanvraag Omgevingsvergunning wordt ingediend. Het voornemen is ook om op grond van artikel 22,1b van de Beheersverordening Middengebied, vrijstelling te verlenen om de bouwgrens met 5 meter te verleggen.
Tot en met 17 december 2018 konden mensen een zienswijze indienen.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Duurzame_koopwoningen,_tekening_locatie Download Lees voor
Duurzame_koopwoningen,_tekening_aangezicht_woningen Download Lees voor
Duurzame_koopwoningen,_tekening_doorsnede_woning Download Lees voor