Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Plein Westbeer en Coosje Buskenstraat

De gemeente Vlissingen bereidt de herinrichting voor van:

 • Het plein Westbeer op de kruising van Boulevards Bankert en De Ruyter en de Coosje Buskenstraat;
 • De oprit van de Coosje Buskenstraat naar de boulevards, tussen de Spuistraat/Spuikomweg en de boulevard.

In september 2020 hebben omwonenden gebruik gemaakt van de gelegenheid om ideeën en suggesties aan te dragen tijdens een bijeenkomst op locatie. Op basis hiervan is een 1e ontwerp gemaakt. Op dit ontwerp is half 2021 door betrokkenen en omwonenden gereageerd. De gemeente heeft het ontwerp hierna verder uitgewerkt.

Ontwerp herinrichting openbare ruimte

De Coosje Buskenstraat en het pleintje bij de Westbeer zijn de belangrijke verbinding tussen de binnenstad en de boulevards. Vanuit het ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte wordt ingezet op:

 • Meer groen in de Coosje Buskenstraat en op het pleintje op de boulevards;
 • Zichtbaar maken van het bolwerk wat ooit aanwezig was aan het einde van de oprit;
 • Verbeteren van de verblijfskwaliteit op het pleintje, met voldoende zitgelegenheid en mooie materialen.

Op basis van de reacties van betrokkenen en omwonenden zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Er worden kleinere bomen geplaatst met een meer open kroon in de Coosje Buskenstraat;
 • 2 bomen ‘bovenaan’ de Coosje Buskenstraat komen te vervallen;
 • We plaatsen minder fietsbeugels;
 • De rijbaan in de Coosje Buskenstraat wordt smaller.

Het ontwerp is als bijlage aan deze pagina toegevoegd.

Planning uitvoering

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en eindigen naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.

 • Op 14 maart starten de nutsbedrijven met werkzaamheden aan kabels en leidingen vooruitlopend op de herinrichting;
 • Half mei start de aannemer met de herinrichting;
 • Half augustus starten we met werkzaamheden op het pleintje bij de Westbeer.

Omwonenden en gebruikers informeren wij voorafgaand aan de werkzaamheden. Een globale indicatie van de fasering van de herinrichting vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Afsluiting wegen

 • Vanaf 14 maart wordt de Coosje Buskenstraat afgesloten voor alle verkeer. De woningen blijven te voet bereikbaar;
 • Vanaf half augustus wordt het kruispunt Boulevards Bankert en De Ruyter met de Coosje Buskenstraat afgesloten tot oktober.

Tekeningen van de actuele afsluitingen en omleidingen zijn als bijlage bijgevoegd.

SARCC pilot project

De herinrichting van de openbare ruimte wordt mede gefinancierd vanuit het Europese samenwerkingsverband ‘SARCC’, als partnerschap binnen het Interreg 2 Zeeën programma. Zie voor meer informatie de website www.SARCC.eu.

Contact

Bij vragen of onduidelijkheden tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met toezichthouder de heer W. Proost. Bereikbaar via telefoonnummer (06)  51 24 67 20.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Algemeen

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Fasering werkzaamheden Download Lees voor
Plein Westbeer, ontwerp Download Lees voor
C. Buskensstraat en Westbeerplein, plantkeuze Download Lees voor
C. Buskenstraat, ontwerp Download Lees voor
C. Buskenstraat, omleidingstekening Download Lees voor
C. Buskenstraat, beplantingstekening Download Lees voor

Bewonersbrieven

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Bewonersbrief aannemer Moerland BV 25-07-2022 Download Lees voor
Bewonersbrief aannemer Moerland BV 15-04-2022 Download Lees voor
Bewonersbrief gemeente Vlissingen 01-03-2022 Download Lees voor