Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Herstel natuursteen bestrating

Op 5 september 2022 starten de onderhoudswerkzaamheden van de natuursteenbestratingen in de binnenstad. De werkzaamheden zijn het plaatselijk vastzetten van losliggende natuurstenenkeien en de open voegen tussen de natuursteenkeien voegen/vullen. Aannemersbedrijf Gebr. Moerland BV voert de werkzaamheden in verschillende 'werkvakken' uit.

Locaties

De werkzaamheden vinden plaats op de volgende locaties.

 • Spuiplein;
 • Spuistraat;
 • Ballastkade (enkele kleine vakjes);
 • Bellamypark (vakken in de hoofdrijbaan);
 • Nieuwendijk (vakken in rijbaan van het verkeer).

 Zie ook de in de downloadtabel bijgevoegde tekening.

Planning werkzaamheden

 • Fase 1: Bussestraat, 5 tot en met 16 september;
 • Fase 2: Spuiplein, 12 tot en met 30 september;
 • Fase 3: Bellamypark, 19 tot en met 27 september;
 • Fase 4: Beursplein en Nieuwendijk, 26 tot en met 30 september;
 • Fase 5: Kruising Bellamypark-Spuistraat, 7 tot en met 14 november;
 • Fase 6: Spuistraat, 14 tot en met 21 november.

De genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weer)omstandigheden.

Uitvoering

Het herstellen van de natuursteenverharding is specialistisch werk, waar droog- en uithardingstijden in acht moeten worden genomen. De cementgebonden voegen moeten na aanbrengen minimaal 2 dagen en maximaal 7 dagen uitharden voordat het verkeer hier overheen mag rijden.
De werkzaamheden veroorzaken enige overlast, wij vragen uw begrip hiervoor.

Bereikbaarheid

Voor doorgaand verkeer worden per fase specifieke verkeersafzettingen en omleidingen geplaatst.

 • Fase 1: verkeer wat gebruik maakt van de Bussestraat heeft hinder door een halve rijbaanafzetting. Dit omdat we per halve rijbaan herstellen;
 • Fase 2: fietsers en verkeer door Spuistraat hebben doorgang. Dit wordt geregeld met stoplichten;
 • Fase 3: het verkeer wordt omgeleid op het Bellamypark. Zie ook de bijlage 'Omleidingstekening Bellamypark';
 • Fase 4: werkzaamheden vinden in het verkeer en loopstroken plaats;
 • Fase 5: het verkeer wordt omgeleid via Boulevard de Ruyter. Zie ook de bijlage 'Omleidingstekening kruising Spuistraat-Bellamypark';
 • Fase 6: fietsers en verkeer door Spuistraat hebben doorgang. Dit wordt geregeld met stoplichten.

Algemeen

 • Minimaal 5 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeert de aannemer schriftelijk de gebruikers en bewoners van de aangrenzende panden;
 • Tijdens de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven aan de Spuiplein en Spuistraat alleen te voet bereikbaar. Indien nodig is er een omleidingsroute;
 • De hulpdiensten lichten wij tijdig in over de werkzaamheden en toegankelijkheid. Bij calamiteiten houden zij daar rekening mee in de aanrijtijden.

Contact

 • De aansturing van de uitvoering is in handen van de heer A. den Engelsman. Bij dringende vragen is hij tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 54 97 59 82;
 • Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer W. Proost van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 24 67 20.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Omleiding kruising Spuistraat-Bellamypark Download Lees voor
Omleiding Bellamypark Download Lees voor
Tekening natuursteen binnenstad Vlissingen Download Lees voor