Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Law Delta

Onderdeel van het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' is de realisatie van een justitieel complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Dit complex bestaat uit een hoogbeveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een extra beveiligde inrichting (een gevangenis) en een overnachtingslocatie voor rechters en officieren.

Visie

Het College van Rijksadviseurs heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een advies opgesteld om het justitieel complex in te passen op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Dit is gebeurd in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Het advies, bestaande uit een visie op het totale gebied (Stadslandgoed Nieuwerve) en de locatiekeuze voor het justitieel complex, is door de Stuurgroep Wind in de zeilen overgenomen. Met dit besluit kan de Dienst Justitiële Inrichtingen de plannen voor het justitieel complex verder vormgeven. Het onderzoek naar de uitwerking van de gebiedsvisie Stadslandgoed Nieuwerve wordt regionaal opgepakt. Met de betrokkenheid van de Rijksbouwmeester als ambassadeur van het project blijft de Rijksoverheid ook nauw betrokken bij de beoogde realisatie van het stadslandgoed.

Informatiebijeenkomst

Documenten

Planning

Vragen