Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.

Rioleringswerkzaamheden wijk Schoonenburg

Activiteit van 1 oktober 2015 t/m 31 december 2018 Locatie: Oost-Souburg

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 begonnen met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouw zorgcentrum WVO Zorg in Scheldekwartier

Activiteit van 15 oktober 2015 t/m 29 december 2017 Locatie: Vlissingen

In de Zware Plaatwerkerij en de nieuwbouw die ernaast komt, komen 91 verpleeghuiswoningen en 55 seniorenappartementen van WVO Zorg.
De werkzaamheden zijn op 15 oktober 2015 officieel gestart. Naar verwachting zijn de seniorenappartementen en het verpleeghuis eind 2017 klaar voor bewoning.

Adres locatie:
Wijk Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
WVO Zorg
Contact:
WVO Zorg

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 april 2016 t/m 31 december 2017 Locatie: Oost-Souburg

Begin 2016 is de Gemeente Vlissingen begonnen om bij werkzaamheden in de openbare ruimte te werken met een zogeheten 'integrale wijkaanpak'. Dit houdt in, dat in een periode van een aantal jaar een gehele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
In het 2e kwartaal 2016 is de gemeente begonnen met de voorbereidingen voor werkzaamheden in de Molenweg en omgeving.

Gebied

Het gebied waar aan gewerkt wordt, ligt ten oosten van de Burgemeester Stemerdinglaan vanaf de Middelburgsestraat tot en met de M.A. van de Puttestraat. Inclusief de zijtakken tot aan de begraafplaats. Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.  
De voorbereidende werkzaamheden zijn 2e kwartaal 2016 gestart.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg

Activiteit van 5 september 2016 t/m 1 januari 2020 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In september 2016 zijn de werkzaamheden begonnen. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg.

Werkzaamheden

In de periode 20 november 2017- eind januari 2018 voert Aannemingsbedrijf Hoondert in opdracht van de gemeente Vlissingen, werkzaamheden uit op het terrein gelegen aan de Poortersweg en Ankerweg. Op dit terrein wordt een ontsluitingsweg (rotonde met fietstunnel) gerealiseerd met de A58. In deze periode brengen wij voor de aan te leggen wegen een voorbelasting aan, zodat het onderliggende terrein geschikt gemaakt wordt voor het toekomstige verkeer.  

Bereikbaarheid

Voor het aanbrengen van de voorbelasting worden grote hoeveelheden zand aangevoerd. Dit gebeurt via schepen die in de Buitenhaven worden gelost. Het transport gaat vanuit de Buitenhaven over de Oosterhaven naar het werkterrein. De Poortersweg en de omliggende wegen blijven voor verkeer toegankelijk. Hierbij stellen wij in verband met de transporten via de in- en uitritten van het terrein, een snelheidsbeperking in.

Zettingsperiode

Na afloop van de werkzaamheden start de zettingsperiode van minstens 6 maanden. In deze periode worden er regelmatig metingen uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden gaat de gemeente Vlissingen verder met de uitvoering van de volgende fase van de aanleg van het bedrijventerrein. Dit zal na de zomervakantie van 2018 zijn.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.

Vervanging transportriool Vlissingen, fase 2

Activiteit van 2 oktober 2017 t/m 22 december 2017 Locatie: Vlissingen

Het transportriool in Vlissingen is ongeveer 60 jaar oud en aan vervanging toe. Al het afvalwater binnen de gemeente gaat door dit riool. Afsluiten en vervangen van de riolering kan dus niet zomaar. Om die reden is gekeken naar een alternatieve methode om de kwaliteit van de riolering te verbeteren. Het transportriool loopt van de Olympiaweg (gemaal bij de brandweerkazerne) via de Nieuwe Zuidbeekseweg tot aan de Zinderweg (gemaal waterschap Scheldestromen). Dit is de 'slagader' van de gemeente. Door deze buizen gaat al het afvalwater.
Het vervangen van het transportriool gaat in fases. In 2017 wordt de 2e fase van het transportriool gerenoveerd. Dit betreft het gedeelte vanaf de Weyevlietweg, Vrijburgstraat naar de Zinderweg. De werkzaamheden starten in oktober en worden in december afgerond.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Rioolgedeelte Weyevlietweg en Vrijburgstraat naar de Zinderweg in Vlissingen.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Afschrapen bermen langs Vlissingse afsfaltwegen

Activiteit van 9 oktober 2017 t/m 29 december 2017 Locatie: Vlissingen

Gemeente Vlissingen start op 9 oktober met het machinaal afschrapen van een deel van de wegbermen van de doorgaande asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Dit is nodig omdat de afwatering van deze wegen niet meer optimaal is. De werkzaamheden nemen naar verwachting 5 dagen in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden. De bermen die te hoog zijn zullen over een breedte van 1,5 meter zo worden verlaagd, dat er geen water meer tegen blijft staan tijdens en na regenval.

Bijzonderheden

  • De Sloeweg en Bossenburghweg zijn als eerste aan de beurt. Deze werkzaamheden zullen buiten de spitsuren worden uitgevoerd tussen 9.00-15.00 uur. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt het verkeer omgeleid;
  • Andere wegen waar de bermen worden aangepakt zijn: Bermweg, Oude Veerhavenweg, Prins Hendrikweg, Nieuwe Zuidbeekseweg, Bachlaan, Lammerenburgweg en Weyevlietweg.
Adres locatie:
Diverse locaties in de gemeente Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Bomen snoeien winter 2017

Activiteit van 1 november 2017 t/m 16 maart 2018 Locatie: Vlissingen

Nu het winterseizoen voor de deur staat, is voor het team Stadsbeheer de tijd aangebroken om snoei- en dunningswerk uit te voeren. De periode van november 2017 tot en met half maart 2018 is bij uitstek een geschikte periode om te snoeien en houtopstanden te dunnen. De gemeente voert snoeiwerkzaamheden uit op basis van een snoei- en dunningsprogramma. Jaarlijks wordt een deel van de totale oppervlakte beplantingen gesnoeid en/of gedund.
Zie de projectpagina voor meer informatie over gebruikte methoden, redenen om te snoeien, natuurwaarden en locaties.

Adres locatie:
Gemeente Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Repareren asfaltverharding

Activiteit van 22 november 2017 t/m 22 december 2017 Locatie: Vlissingen

Op 22 november 2017 start de gemeente Vlissingen met het repareren van de asfaltverharding op diverse locaties in Vlissingen. Een aantal straten wordt hierbij gefaseerd afgesloten voor het verkeer. Omleidingen worden via borden aangegeven. Naar verwachting eindigen de werkzaamheden op 22 december.
Zie de projectpagina voor locaties en tijdstippen van de werkzaamheden.

Adres locatie:
Diverse locaties in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden bushaltes Vrijburg

Activiteit van 11 december 2017 t/m 22 december 2017 Tijd: 7.00 tot 17.00 Locatie: Vlissingen

In de periode 11-22 december voert BAM Infra werkzaamheden uit aan de bushaltes bij Vrijburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de provinciale weg N661 en daar waar nodig vanaf de parallelweg. Aan de zijde van de parallelweg brengt BAM speciale fietsparkeerplaten aan (Leicon: type Zeeland).

Adres locatie:
Bedrijventerrein Vrijburg in Vlissingen
Organisator:
BAM Infra
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Vooraankondiging

Er zijn geen berichten gevonden.