Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.

Rioleringswerkzaamheden wijk Schoonenburg

Activiteit van 1 oktober 2015 t/m 31 december 2018 Locatie: Oost-Souburg

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 begonnen met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouw zorgcentrum WVO Zorg in Scheldekwartier

Activiteit van 15 oktober 2015 t/m 29 december 2017 Locatie: Vlissingen

In de Zware Plaatwerkerij en de nieuwbouw die ernaast komt, komen 91 verpleeghuiswoningen en 55 seniorenappartementen van WVO Zorg.
De werkzaamheden zijn op 15 oktober 2015 officieel gestart. Naar verwachting zijn de seniorenappartementen en het verpleeghuis eind 2017 klaar voor bewoning.

Adres locatie:
Wijk Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
WVO Zorg
Contact:
WVO Zorg

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 april 2016 t/m 31 december 2017 Locatie: Oost-Souburg

Begin 2016 is de Gemeente Vlissingen begonnen om bij werkzaamheden in de openbare ruimte te werken met een zogeheten 'integrale wijkaanpak'. Dit houdt in, dat in een periode van een aantal jaar een gehele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
In het 2e kwartaal 2016 is de gemeente begonnen met de voorbereidingen voor werkzaamheden in de Molenweg en omgeving.

Gebied

Het gebied waar aan gewerkt wordt, ligt ten oosten van de Burgemeester Stemerdinglaan vanaf de Middelburgsestraat tot en met de M.A. van de Puttestraat. Inclusief de zijtakken tot aan de begraafplaats. Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.  
De voorbereidende werkzaamheden zijn 2e kwartaal 2016 gestart.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Bouw woningen Willem Ruysstraat

Activiteit van 1 juli 2016 t/m 30 september 2017 Locatie: Vlissingen

Net voor de zomer in 2016 is bouwbedrijf Joziasse begonnen met de bouw van de woningen aan de Willem Ruysstraat. De woningen in Fase 1 en 2 zijn allemaal verkocht. De planning is om de woningen in maart 2017 op te leveren.

Fase 3 en 4

Begin 2017 is gestart met de bouw van de woningen uit deze fases. Oplevering in het 3e kwartaal 2017.
Zie voor meer informatie over de woningen de website van de Vlissingse Ontwikkelingsgroep.

Adres locatie:
De Willem Ruysstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg II

Activiteit van 5 september 2016 t/m 31 december 2017 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In de week van 5 september 2016 beginnen de werkzaamheden.
De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg II.

Planning

Als eerste nog wordt de begroeiing van het terrein verwijderd en wordt zand en grond naar het terrein gebracht voor de voorbelasting van de nieuwe wegen. Voorbelasting is nodig vanwege de geringe draagkracht van de ondergrond in dit gebied en wordt in december op de juiste plaats aangebracht. Dat duurt tot de tweede helft 2017. Daarna kunnen de wegen worden aangelegd.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg II.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.

Werkzaamheden rondom Zware Plaatwerkerij

Activiteit van 12 juni 2017 t/m 17 november 2017 Locatie: Vlissingen

De herinrichting van de Wagenaarstraat en Vrijgang is afgerond. Vanaf 21 augustus 2017 wordt gewerkt aan de Peperdijk. Er wordt een riolering aangebracht en de Peperdijk wordt geheel opnieuw bestraat. De overlast voor het verkeer zal minimaal zijn. Als rond half november alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt deze opengesteld voor het verkeer.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Peperdijk en omgeving in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Verkeersafzetting Margrietstraat

Activiteit van 23 september 2017 Tijd: 15.00 tot 24.00 Locatie: Oost-Souburg

Op zaterdag 23 september vindt er een buurtbarbecue plaats in de Margrietstraat in Oost-Souburg. Hierdoor is deze straat tijdelijk niet toegankelijk voor verkeer. Dit betreft het stuk tussen de Prins Hendrikstraat en Nagelenburgsingel.
De afzetting geldt van 15.00-24.00 uur. Doorgaand verkeer is gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Margrietstraat in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Vervanging transportriool Vlissingen, fase 2

Activiteit van 2 oktober 2017 t/m 22 december 2017 Locatie: Vlissingen

Het transportriool in Vlissingen is ongeveer 60 jaar oud en aan vervanging toe. Al het afvalwater binnen de gemeente gaat door dit riool. Afsluiten en vervangen van de riolering kan dus niet zomaar. Om die reden is gekeken naar een alternatieve methode om de kwaliteit van de riolering te verbeteren. Het transportriool loopt van de Olympiaweg (gemaal bij de brandweerkazerne) via de Nieuwe Zuidbeekseweg tot aan de Zinderweg (gemaal waterschap Scheldestromen). Dit is de 'slagader' van de gemeente. Door deze buizen gaat al het afvalwater.
Het vervangen van het transportriool gaat in fases. In 2017 wordt de 2e fase van het transportriool gerenoveerd. Dit betreft het gedeelte vanaf de Weyevlietweg, Vrijburgstraat naar de Zinderweg. De werkzaamheden starten in oktober en worden in december afgerond.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Rioolgedeelte Weyevlietweg en Vrijburgstraat naar de Zinderweg in Vlissingen.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Afschrapen bermen langs Vlissingse afsfaltwegen

Activiteit van 9 oktober 2017 t/m 29 december 2017 Locatie: Vlissingen

Gemeente Vlissingen start op 9 oktober met het machinaal afschrapen van een deel van de wegbermen van de doorgaande asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Dit is nodig omdat de afwatering van deze wegen niet meer optimaal is. De werkzaamheden nemen naar verwachting 5 dagen in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden. De bermen die te hoog zijn zullen over een breedte van 1,5 meter zo worden verlaagd, dat er geen water meer tegen blijft staan tijdens en na regenval.

Bijzonderheden

  • De Sloeweg en Bossenburghweg zijn als eerste aan de beurt. Deze werkzaamheden zullen buiten de spitsuren worden uitgevoerd tussen 9.00-15.00 uur. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt het verkeer omgeleid;
  • Andere wegen waar de bermen worden aangepakt zijn: Bermweg, Oude Veerhavenweg, Prins Hendrikweg, Nieuwe Zuidbeekseweg, Bachlaan, Lammerenburgweg en Weyevlietweg.
Adres locatie:
Diverse locaties in de gemeente Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Vooraankondiging

Er zijn geen berichten gevonden.

|