Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.

Rioleringswerkzaamheden wijk Schoonenburg

Activiteit van 1 oktober 2015 t/m 31 december 2018 Locatie: Oost-Souburg

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 begonnen met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouw zorgcentrum WVO Zorg in Scheldekwartier

Activiteit van 15 oktober 2015 t/m 29 december 2017 Locatie: Vlissingen

In de Zware Plaatwerkerij en de nieuwbouw die ernaast komt, komen 91 verpleeghuiswoningen en 55 seniorenappartementen van WVO Zorg.
De werkzaamheden zijn op 15 oktober 2015 officieel gestart. Naar verwachting zijn de seniorenappartementen en het verpleeghuis eind 2017 klaar voor bewoning.

Adres locatie:
Wijk Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
WVO Zorg
Contact:
WVO Zorg

Werkzaamheden Zeewijksingel

Activiteit van 19 oktober 2015 t/m 31 december 2017 Locatie: Vlissingen

Op 19 oktober 2015 zijn de werkzaamheden begonnen in de Zeewijksingel in Oost-Souburg. De bestaande riolering wordt vervangen en er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Ook worden de straten en stoepen opnieuw bestraat en ondergrondse afvalcontainers geplaatst.  
Deze 1e fase bestaat uit de straten Zuiderzeestraat (van Bermweg tot Witte Zeestraat), Adratische Zeestraat, Waddenzeestraat en Witte Zeestraat (van Bermweg tot Padweg). De straten worden in werkvakken afgesloten. Alle wegafsluitingen en omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Zeewijksingel in Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen, 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 april 2016 t/m 31 december 2017 Locatie: Oost-Souburg

Begin 2016 is de Gemeente Vlissingen begonnen om bij werkzaamheden in de openbare ruimte te werken met een zogeheten 'integrale wijkaanpak'. Dit houdt in, dat in een periode van een aantal jaar een gehele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
In het 2e kwartaal 2016 is de gemeente begonnen met de voorbereidingen voor werkzaamheden in de Molenweg en omgeving.

Gebied

Het gebied waar aan gewerkt wordt, ligt ten oosten van de Burgemeester Stemerdinglaan vanaf de Middelburgsestraat tot en met de M.A. van de Puttestraat. Inclusief de zijtakken tot aan de begraafplaats. Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.  
De voorbereidende werkzaamheden zijn 2e kwartaal 2016 gestart.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Bouw woningen Willem Ruysstraat

Activiteit van 1 juli 2016 t/m 30 september 2017 Locatie: Vlissingen

Net voor de zomer in 2016 is bouwbedrijf Joziasse begonnen met de bouw van de woningen aan de Willem Ruysstraat. De woningen in Fase 1 en 2 zijn allemaal verkocht. De planning is om de woningen in maart 2017 op te leveren.

Fase 3 en 4

Begin 2017 is gestart met de bouw van de woningen uit deze fases. Oplevering in het 3e kwartaal 2017.
Zie voor meer informatie over de woningen de website van de Vlissingse Ontwikkelingsgroep.

Adres locatie:
De Willem Ruysstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg II

Activiteit van 5 september 2016 t/m 31 december 2017 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In de week van 5 september 2016 beginnen de werkzaamheden.
De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg II.

Planning

Als eerste nog wordt de begroeiing van het terrein verwijderd en wordt zand en grond naar het terrein gebracht voor de voorbelasting van de nieuwe wegen. Voorbelasting is nodig vanwege de geringe draagkracht van de ondergrond in dit gebied en wordt in december op de juiste plaats aangebracht. Dat duurt tot de tweede helft 2017. Daarna kunnen de wegen worden aangelegd.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg II.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.

Werkzaamheden Houtkade

Activiteit van 27 februari 2017 t/m 31 juli 2017 Locatie: Vlissingen

Op 27 februari zijn de werkzaamheden voor het vernieuwen van de kadeconstructie weer hervat. Tijdens de uitvoering zijn er technische problemen opgetreden, waardoor het werk lange tijd heeft stil gelegen. De werkzaamheden vinden plaats binnen het afgesloten werkterrein en vanaf het water, waardoor de overlast minimaal zal zijn. De werkzaamheden zullen in juli worden afgerond.

Adres locatie:
Houtkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Werkzaamheden fase 2 bedrijventerrein Souburg

Activiteit van 6 juni 2017 t/m 23 december 2017 Locatie: Vlissingen

Vanaf maandag 12 juni wordt het gebied rond de voormalige Zware Plaatwerkerij op het Scheldekwartier (nu nieuwbouw van de Stichting Werkt voor Ouderen) woonrijp gemaakt. Het gaat om de Vrijgang, Wagenaarstraat, Vrouwestraat en de Peperdijk. De bestrating wordt verwijderd, een nieuw riool aangelegd, nieuwe bestrating aangebracht en lichtmasten geplaatst. Het werk moet half november 2017 klaar zijn en wordt in fases uitgevoerd.
Zie voor meer informatie de projectpagina en de website van het Scheldekwartier.

Adres locatie:
Poortersweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Werkzaamheden rondom Zware Plaatwerkerij

Activiteit van 12 juni 2017 t/m 17 november 2017 Locatie: Vlissingen

Vanaf maandag 12 juni wordt het gebied rond de voormalige Zware Plaatwerkerij op het Scheldekwartier (nu nieuwbouw van de Stichting Werkt voor Ouderen) woonrijp gemaakt. Het gaat om de Vrijgang, Wagenaarstraat, Vrouwestraat en de Peperdijk. De bestrating wordt verwijderd, een nieuw riool aangelegd, nieuwe bestrating aangebracht en lichtmasten geplaatst. Het werk moet half november 2017 klaar zijn en wordt in fases uitgevoerd.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Peperdijk en omgeving in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Renovatie woningen Frans Halslaan en omgeving

Activiteit van 3 juli 2017 t/m 1 september 2017 Tijd: 7.00 tot 17.00 Locatie: Vlissingen

In de perioden 3-21 juli en 14 augustus-1 september 2017 vinden er kraanwerkzaamheden plaats in de Frans Halslaan, Jan Steenlaan, Ferdinand Bollaan en Gerard Doulaan.
De straten worden tijdens het werk afgezet met een bord op de hoek van de betreffende straat met de Hogeweg en de Anjelierenlaan. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Planning

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.

  • Frans Halslaan: 3-7 juli 2017;
  • Jan Steenlaan: 10-21 juli en 14-18 augustus;
  • Ferdinand Bollaan: 14-25 augustus;
  • Gerard Doulaan: 28 augustus-1 september.  

De Rembrandlaan, Hogeweg en de Anjelierenlaan blijven tijdens de afsluiting van de andere straten volledig beschikbaar voor doorgaand verkeer.

Adres locatie:
Frans Halslaan, Jan Steenlaan, Ferdinand Bollaan en Gerard Doulaan in Vlissingen.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118 en Firma Joziasse via (0118) 41 78 73

Vooraankondiging

Er zijn geen berichten gevonden.

|