Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Herbestrating Bossenburgh

Activiteit van 1 mei 2019 t/m 31 december 2019 Locatie: Wijk Bossenburgh

De gemeente Vlissingen is gestart met de voorbereiding van herbestratingswerkzaamheden in de wijk Bossenburgh. In combinatie met groenonderhoud herbestraten wij enkele straten en stoepen. Ook voeren wij diverse aanpassingen aan het openbaar groen uit. In 2019 gaan wij de volgende straten geheel of gedeeltelijk herbestraten.

 • Blikkenburg;
 • Hellenburg;
 • Lunenburg;
 • Sandenburg (Noord);
 • Sterkenburg (Noord);
 • Batenburg;
 • Wijenburg;
 • Bonenburg (Oost).

Naar verwachting start de aannemer in mei 2019. De werkzaamheden duren tot eind van het jaar. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Wijk Bossenburgh in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg nieuwe weg Dokwerker, herstel kades en bouw Dokbrug

Activiteit van 23 april 2019 t/m 31 december 2020 Locatie: Vlissingen

Op 23 april 2019 is gestart met de aanleg van een nieuwe weg in het Scheldekwartier, 'Dokwerker'. Deze weg ligt tussen de Machinefabriek en Timmerfabriek en zal leiden naar de te bouwen Dokbrug. De nieuwe weg sluit aan op de De Willem Ruysstraat en loopt over het bestaande parkeerterrein. Naast de Machinefabriek leggen wij eerst een nieuw parkeerterrein aan, om de vervallen parkeerplaatsen te compenseren. Daarna wordt de nieuwe aansluiting op De Willem Ruysstraat gemaakt.
De nieuwe weg zal eind augustus gereed zijn en zal eerst als bouwweg gebruikt worden voor het herstel van de kades en de bouw van de nieuwe Dokbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomervakantie 2019. De werkelijke bouw van de brug (op locatie) start in het voorjaar van 2020.

In gebruik

Nadat de kades hersteld zijn en de brug gereed is, zal de Dokwerker eind 2020 in gebruik worden genomen voor het verkeer.

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Woningbouw Ketelmakerij

Activiteit van 8 april 2019 t/m 31 december 2019 Locatie: Ketelmakerij

In de eerste maanden van 2019 werd het terrein waar de woningen van Ketelmakerij gebouwd worden, bouwrijp gemaakt. Begin maart 2019 was het terrein gereed en is het officieel overgedragen aan projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed. Op 16 april start aannemer Van Agtmaal in opdracht van ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed, met de bouwwerkzaamheden van de 1e fase van de Ketelmakerij. De 1e fase betreft de bouw van 20 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de zijde van de Jan Weugkade. De werkzaamheden betreffen het heien van de funderingspalen en zullen naar verwachting circa 2 weken in beslag nemen.

Adres locatie:
Ketelmakerij in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Rioolreiniging en inspectie Paauwenburg en Lammerenburg

Activiteit van 1 april 2019 t/m 31 mei 2019 Locatie: Vlissingen

Begin april 2019 begint M.J. Oomen Leidingtechniek samen met Suez Riool Services met het reinigen en inspecteren van het hoofdriool in de wijken Paauwenburg en Lammerenburg. Ook de kolken in het riool worden gereinigd. Dit zijn de putjes langs de weg, die zorgen voor de afvoer van overtollig regenwater. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind mei 2019 afgerond. Zie voor meer informatie de website van Oomen Leidingtechniek.

Adres locatie:
Wijken Paauwenburg en Lammerenburg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
M.J. Oomen Leidingtechniek. Tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0168) 35 65 70

Aanbrengen fundering Scheldekraan

Activiteit van 25 maart 2019 t/m 31 mei 2019 Locatie: Vlissingen

De voorbereidingen voor het terugplaatsen van de Scheldekraan aan de Jan Weugkade zijn in volle gang. Afgelopen weken hebben we hard gewerkt om de rails weer terug te plaatsen op de locatie waar de kraan straks op komt te staan.
De fundering moet ongeveer 4 weken uitharden voordat de Scheldekraan teruggeplaatst wordt. Naar verwachting staat de Scheldekraan half/eind mei weer langs Het Dok.

Adres locatie:
Jan Weugkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, 1e fase

Activiteit van 4 maart 2019 t/m 6 december 2019 Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen voert in 2019 een reconstructie van de Van der Helstlaan en omgeving uit. De herinrichting start op 12 mei en wordt naar verwachting op 6 december 2019 afgerond. 

 

Werkzaamheden

 • Verwijderen van de verharding;
 • Verwijderen van de bestaande riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de funderingen;
 • Aanbrengen van de verhardingen;
 • Aanbrengen van de inrichtingselementen.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Van der Helstlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Kroonjuweel

Activiteit van 12 februari 2019 t/m 31 oktober 2019 Locatie: Oost-Souburg

Vanaf februari 2019 vinden er in de directe omgeving van het Kroonjuweel in Oost-Souburg bouwwerkzaamheden plaats. Hierdoor zijn een aantal wegen en parkeerplaatsen tijdelijk niet of beperkt te gebruiken. Om de overlast te beperken worden maatregelen genomen, die naar verwachting tot eind oktober 2019 nodig zijn.
Tijdens de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat de rijbaan kortstondig wordt afgesloten voor verkeer. Om de bereikbaarheid te waarborgen voor bewoners, hulpdiensten en aannemers brengen wij een tijdelijke ontsluitingsweg aan. Deze verbindt het Palts met de Middelburgsestraat.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Kroonjuweel in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden nieuwe entree gemeente Vlissingen

Activiteit van 11 februari 2019 t/m 1 januari 2020 Locatie: Vlissingen

De graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe entree van Vlissingen zijn op 11 februari 2019 begonnen. Dit maakt deel uit van een grotere gebiedsontwikkeling, namelijk die van de Buitenhaven. De andere onderdelen van het project Buitenhaven zijn Buitenhaven-West (nat bedrijventerrein) en de Marinekazerne.

Adres locatie:
Entree Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Nieuwbouw Kop van het Dok

Activiteit van 3 december 2018 t/m 30 juni 2019 Locatie: Kop van het Dok

Het college van B&W heeft de locatie 'Kop van het Dok' in het Scheldekwartier op 18 juli 2018  aan WVO Zorg verkocht. WVO Zorg gaat op deze plek 182 woningen bouwen. Er wordt samengewerkt aan de parkeeroplossing, de inrichting van de openbare ruimte en de funderingsconstructie.

Planning

 • In het najaar van 2018 starten de werkzaamheden om de locatie bouwrijp te maken en start de gemeente de planologische procedure;
 • WVO Zorg start in 2019 met de bouw;
 • Naar verwachting worden de woningen in 2020 opgeleverd. De opleverdatum is nog niet bekend. Vervolgens legt de gemeente het openbaar gebied aan.
Adres locatie:
Kop van het Dok in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omstreken

Activiteit van 13 augustus 2018 t/m 13 juli 2019 Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Op 13 augustus 2018 is aannemersbedrijf Geldof B.V. gestart met de riool- en wegwerkzaamheden in de Middelburgsestraat en een gedeelte van de Molenweg. Deze werkzaamheden zijn de start van Fase 2, die ook weer is opgedeeld in een aantal stappen.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118