Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Kraanwerkzaamheden Groenewoud

Activiteit van 21 december 2022Tijd: 7.00 tot 16.00Locatie: Vlissingen

Op woensdag 21 december vinden er kraanwerkzaamheden plaats in het Groenewoud. Dit betreft het stuk tussen de Dortmansstraat- Lepelstraat en Walstraat, ter hoogte van Groenewoud 42. De werkzaamheden beginnen om 7.00 uur en duren tot 16.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk.
Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Groenewoud in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Kraanwerkzaamheden Edisonweg

Activiteit van 9 december 2022Tijd: 7.30 tot 14.00Locatie: Vlissingen

Op vrijdag 9 december vinden er werkzaamheden plaats in de Edisonweg. Dit betreft het stuk tussen de Prins Hendrikweg en de Hertzweg, ter hoogte van Edisonweg 9.
De werkzaamheden beginnen om 7.30 uur en duren tot 14.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.
De parkeerplaats en toegang tot de HZ en Scalda blijven bereikbaar.

Adres locatie:
Edisonweg 9 in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bodemonderzoek locatie Justitieel Complex Vlissingen

Activiteit van 7 december 2022 t/m 2 februari 2023Tijd: 7.00 tot 17.30Locatie: Ritthem

In het gebied tussen de Buitenhaven en Ritthem werken de regio en de Rijksoverheid aan de realisatie van een stadslandgoed. Onderdeel van het stadslandgoed is de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen. Dit is onderdeel van het compensatiepakket Wind in de zeilen. 
Voordat de bouw kan starten, worden er verschillende onderzoeken op de locatie uitgevoerd. Zo start begin december 2022 het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in de bovenste grondlagen. Op 7 december start de 1e fase van dit onderzoek.

Werkzaamheden en veiligheid

Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een weg tijdelijk af te sluiten. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.30 uur.
Wanneer er een (mogelijk) explosief wordt aangetroffen, werkt de aannemer volgens een vastgesteld protocol waarmee de veiligheid gegarandeerd is.

Adres locatie:
Locatie Justitieel Complex Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Afsluiting Sloeweg tussen de Weyevlietweg en Bossenburghweg

Activiteit van 6 december 2022 t/m 9 december 2022Tijd: tot 18.00Locatie: Vlissingen

Wegens een spoedreparatie aan de fietstunnel Sloeweg-Langeleenweg, is de Sloeweg tussen de Weyevlietweg en de Bossenburghweg afgesloten van 6 tot en met 9 december (18.00 uur). Dit geldt alleen voor verkeer richting Vlissingen, komend vanaf de Sloebrug. Het verkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Zuidbeekseweg.
Het wegdeel richting Vlissingen is niet toegankelijk voor hulpdiensten.

Adres locatie:
Sloeweg in Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herinrichting Rooie Buurt

Activiteit van 16 mei 2022 t/m 31 mei 2023Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen gaat de 'Rooie Buurt' herinrichten. We brengen een nieuw hemelwaterriool, nieuwe wegwegverharding en nieuwe trottoirs aan. Ook vernieuwen wij het openbaar groen en de openbare verlichting. Aannemer ‘EVS Infrabouw start op 16 mei 2022 in de Callenfelstraat met de opbreekwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 jaar duren. 
Zie voor meer informatie de projectpagina www.vlissingen.nl/rooiebuurt.

Adres locatie:
Rooie Buurt in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
De heer J. van Wanrooij, toezichthouder civiele werken van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 18 79 39 of e-mail jvanwanrooij@vlissingen.nl.

Herinrichting A. Coortelaan en omgeving

Activiteit van 14 maart 2022 t/m 31 maart 2023Locatie: Adriaan Coortelaan en omgeving

In de Adriaan Coortelaan en directe omgeving vindt een herinrichting plaats. We gaan de riolering vervangen en de stoepen, straten en het openbaar groen op plekken waar dat nodig is vernieuwen. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Adriaen Coortelaan;
 • Hendrick Avercamplaan;
 • Adriaen van de Vennestraat;
 • Ambrosius Boschaertstraat;
 • Hendrick Berckmanstraat;
 • Adriaen Verdoelstraat.

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen vinden plaats in de periode eind maart tot en met de zomervakantie 2022.
Het aanbrengen riolering en nieuwe verharding wordt door JD infra Aannemingsbedrijf B.V. uitgevoerd in de periode mei 2022 tot en met maart 2023. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 fases. 
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Adriaan Coortelaan en omgeving in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Bij vragen of onduidelijkheden tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer C. Korsman. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 11 53 12 27.

Voorbereidende werkzaamheden aanleg rotonde op de N662

Activiteit van 6 januari 2022 t/m 1 januari 2023Locatie: Vlissingen

Eind 2021 heeft KWS Infra bv opdracht gekregen voor de uitvoering van de aanleg van een rotonde op de N662, ter hoogte van de aansluitingen A58 en Marie Curieweg.
KWS start op 10 januari 2022 met voorbereidende werkzaamheden. Zoals het inrichten van een werkterrein en depot, het aanbrengen van een voorbelastingen het saneren van vervuilde bermgrond.

Depot verontreinigde grond Deinsvlietweg

De verontreinigde grond wordt tijdelijk opgeslagen aan de Deinsvlietweg. Het depot wordt voorzien van een onder- en bovenafdichting en een hekwerk rondom. Deze tijdelijke opslag heeft geen nadelige invloed op de aangrenzende percelen of de omgeving.

Planning

Fase

Periode

Werkzaamheden KWS Infra bv

1

Januari-mei 2022

Voorbereiding voor aanleg rotonde

2

Mei 2022

Aanleg fietspad noordzijde Ritthemsestraat (ter hoogte van huisnummer 127-135)

3

Juni-juli 2022

- Aanleg parallelweg zuidzijde Ritthemsestraat (ter hoogte van 102-108a);
- Renovatie hoofdrijbaan vanaf Zandweg tot aan Koedijk;
- Reconstructie Zandwe.g

4

September-oktober 2022

Aanleg rotonde en renovatie hoofdrijbaan

 

Deze planning is indicatief en kan bijvoorbeeld door weersomstandigheden wijzigen.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden in fase 3 en 4 zal er verkeershinder zijn. In deze periode zullen wij dit communiceren met de overheden, bedrijven, aanwonenden, hulpdiensten en de omgeving.

Communicatie

 • Provincie Zeeland is opdrachtgever;
 • KWS Infra bv heeft de heer B. Lijmbach als omgevingsmanager aangesteld. Hij communiceerd over de planning en fasering van de werkzaamheden en is bereikbaar via e-mail bart.lijmbach@maptm.nl en telefoonnummer (06) 28 61 43 71.
Adres locatie:
Rotonde N662, ter hoogte van de aansluitingen A58 en Marie Curieweg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Omgevingsmanager de heer B. Lijmbach van KWS Infra bv. Bereikbaar via e-mail bart.lijmbach@maptm.nl en telefoonnummer (06) 28 61 43 71.

Aanleg glasvezelnetwerk

Activiteit van 1 april 2021 t/m 1 mei 2023Locatie: Vlissingen

Begin april 2021 is Deltafiber gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Vlissingen. In september 2021 start ook KPN met de aanleg van glasvezel. Deltafiber en KPN voeren de aanleg gefaseerd uit.

Fase 1

De 1e fase betreft de aanleg van ruim 110 kilometer glasvezel. De aanleg gebeurt met grote snelheid (3 tot 5 kilometer per week). Inwoners van Vlissingen zullen beperkte overlast van de aanleg ervaren. 
Uiteraard proberen we om dubbele overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarom zoeken we zoveel mogelijk naar aansluiting met andere projecten en ontwikkelingen. Ook voerden we gesprekken met beide providers om te komen tot een gezamenlijke aanleg. Uiteindelijk bleek dit door de verschillen in engineering en planning in veel gevallen niet mogelijk.

Adres locatie:
Geheel Vlissingen
Organisator:
Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 januari 2019 t/m 30 december 2023Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Fase 1, 2 en 3 zijn afgerond. De werkzaamheden bevinden zich in 2022 in fase 4 en 5.
Net als in fase 3 wordt de riolering en bestrating vernieuwd en de kabels en leidingen vervangen. Planning werkzaamheden:

 • De werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn op 21 maart 2022 in de Esdoornstraat gestart. Naar verwachting duurt dit tot juni 2023;
 • In het najaar van 2023 worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd.
Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

 1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
 2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
 3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl