Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Sluiting Koningsbrug en kadeherstel Scheldekwartier

Activiteit van 3 april 2020 t/m 6 april 2020Tijd: 18.00 tot 6.00Locatie: Vlissingen

We werken hard aan het kadeherstel op het Scheldekwartier. Inmiddels zijn alle damwanden in Het Dok geplaatst. Om de damwanden onder de Koningsbrug te kunnen plaatsen zal de brug tijdelijk verwijderd worden. De Koningsweg wordt dan afgesloten voor alle verkeer. We voeren de werkzaamheden uit in het weekend van 4 en 5 april. We werken continue doort. Helaas is het niet te voorkomen, dat dit tot enige (geluids)overlast zal leiden. Het sloop- en heiwerk wordt zoveel mogelijk buiten de nachtelijke uren gedaan.
De Koningsweg is van vrijdag 3 april 18.00 uur tot en met maandag 6 april 6.00 uur afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroutes voor het (fiets)verkeer worden met borden aangegeven.
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
- E-mail: kadeherstel@vlissingen.nl
- Telefoon: de heer G. Wierde via (088) 943 22 44

Loswerkzaamheden Paspoortstraat

Activiteit van 2 april 2020Tijd: 8.00 tot 10.00Locatie: Oost-Souburg

Op donderdag 2 april wordt er meubilair gelost in de Paspoortstraat in Oost-Souburg. De werkzaamheden beginnen om 8.00 uur en duren tot 10.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

Adres locatie:
Paspoortstraat in Oost-Souburg
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Vervanging transportriool

Activiteit van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020Locatie: Vlissingen

Het transportriool in Vlissingen is ongeveer 60 jaar oud en aan vervanging toe. Afsluiten en vervangen kan niet zomaar. Om die reden hebben wij gekeken naar een alternatieve en duurzame methode om de kwaliteit van de riolering te verbeteren. Aannemer Kumpen N.V. start in april 2020 met het renoveren van het transportriool vanaf de Olympiaweg (brandweerkazerne) tot de Rosenburglaan. Om de riolering te vervangen, hebben we gekozen voor de methode van 'relinen'. Dit houdt in dat de bestaande riolering wordt vervangen via een grote kunststof kous, waar geen graafwerkzaamheden bij komen kijken. Planning:

 • De bovengrondse tijdelijke riolering wordt in april 2020 opgebouwd;
 • De renovatie van de riolering worden in delen uitgevoerd, zoals is aangegeven op de bijgevoegde tekening;
 • De werkzaamheden zijn in juni 2020 afgerond.
Adres locatie:
Van de Olympiaweg (brandweerkazerne) tot aan de Rosenburglaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
1. Projectleider gemeente Vlissingen, mevrouw E. Marteijn. Telefoonnummer (0118) 48 72 31
2. Toezichthouder gemeente Vlissingen, de heer T. Akkermans. Telefoonnummer (06) 15 49 34 66
3. Projectleider Kumpen N.V., de heer G-J Merkx. Telefoonnummer (06) 12 98 13 72

Plaatsing stalen palen Albionkade in Scheldekwartier

Activiteit van 24 maart 2020 t/m 1 april 2020Locatie: Vlissingen

Tijdens het intrillen van de nieuwe damwanden aan de Albionkade bij de Timmerfabriek, is de kade verzakt. Om te voorkomen dat de oude kademuur instort, stabiliseren wij deze door het plaatsen van stalen palen voor de kademuur.
Het plaatsen van de stalen palen gebeurt via de methode 'resoneren'. Bij deze techniek ontstaan er geen trillingen. Deze machine produceert een monotoon brommend geluid, dat tot enige geluidoverlast kan leiden.

Adres locatie:
Albionkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Sloeweg

Activiteit van 18 maart 2020 t/m 20 april 2020Locatie: Vlissingen

In de loop van de jaren zijn de goten in de Sloeweg door een haperende waterafvoer gezakt. Hierdoor blijft er bij regen ter hoogte van de goten, enkele centimeters water op de rijbaan staan. Dit lossen wij in de eerste helft van 2020 op door het vervangen van de huidige afvoer. Een geheel nieuwe leiding wordt door het bosplantsoen gelegd en aangesloten op het open water.
In de nacht van 18 op 19 startt uitvoerder de Voogd uit Grijpskerke met het instellen van de goten in de noordelijke baan van de Sloeweg, richting 'Vlissingen in'. Dit voert de uitvoerder in 2 fasen uit.

 • Fase 1 in de nacht van 18 op 19 maart, van 20.00-6.00 uur;
 • Fase 2 in de nacht van 19 op 20 april, van 20.00-6.00 uur.

Tijdens fase 1 wordt het verkeer richting 'Vlissingen in' omgeleid via de route Oude Veerhavenweg - Keersluisbrug - Nieuwe Vlissingseweg. Verkeer 'Vlissingen uit' is wel mogelijk via de Sloeweg richting de A58.

Verkeershinder

 • Tijdens de werkzaamheden kunt u last hebben van geluidoverlast. Dit wordt veroorzaakt door het opbreken van de fundering aan beide zijden van de goten;
 • Omdat de werkzaamheden gedeeltelijk binnen de veiligheidszone van het spoor plaatsvinden, zijn we verplicht het werk uit te voeren tijdens de buitendienststelling van 1.00-5.00 uur;
 • Voorbereidende werkzaamheden vinden plaats na de avondspits, voorafgaand aan het herstellen van de goten.
Adres locatie:
Sloeweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, groenvoorziening

Activiteit van 21 januari 2020 t/m 1 november 2020Locatie: Vlissingen

Het werk is verdeeld in 2 fasen.

Fase 1. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan;
 • Meindert Hobbemalaan;
 • Hercules Segherslaan;
 • Irislaan.

Fase 2. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan;
 • Beatrixlaan;
 • President Rooseveltlaan;
 • Irislaan.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Van de Helstlaan en omgeving
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, 2e fase

Activiteit van 6 januari 2020 t/m 17 april 2020Locatie: Vlissingen

Vooruitlopend op de herinrichting van de 2e fase van der Helstlaan, is uitvoerder DNWG begin januari 2020 gestart met het vervangen van de elektrakabels en op enkele plaatsen de gasleiding in het openbaar gebied. Bij het vervangen van de elektrakabels worden de huisaansluitingen op bepaalde plaatsen vervangen tot in de meterkast.
De werkzaamheden duren tot half april 2020 en vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan, het gedeelte tussen de Irislaan en Beatrixlaan;
 • Irislaan, het oostelijk gedeelte aan de zijde van het Breugelplantsoen en Mondriaanplantsoen;
 • J. van Goyenlaan;
 • Beatrixlaan;
 • Adriaan van Ostadelaan.

Na het vervangen van de kabels en leidingen starten de civiele werkzaamheden. De huidige riolering wordt vervangen en de wegverharding wordt vervangen door nieuw materiaal. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Groenwerkzaamheden

Na de werkzaamheden aan het riool en de kabels en leidingen, staat de groenvoorziening op de planning. Zie voor meer informatie de pagina Groenvoorziening.

Adres locatie:
Van der Helstlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Kadeherstel Scheldekwartier

Activiteit van 1 december 2019 t/m 30 september 2020Locatie: Vlissingen
De kades rondom Het Dok in het Scheldekwartier zijn in slechte staat en moeten vervangen worden. In 2009 is dat al grotendeels gebeurd langs de Peperdijk en in 2017 is de Houtkade helemaal hersteld. In het najaar 2019 starten we met het herstel van de overige kades rondom Het Dok.
De havenbodem voor de bestaande kade wordt eerst opgeschoond. Daarna wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht. Vervolgens worden de huidige kademuur ontgraven en gesloopt. Tenslotte wordt de kade weer helemaal aangevuld en de damwand afgewerkt met een betonnen rand. De werkzaamheden starten in het najaar van 2019 en zijn naar verwachting in september 2020 klaar.
Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
scheldekwartier@vlissingen.nl

Werkzaamheden Schoonenburg

Activiteit van 11 november 2019 t/m 31 juli 2020Locatie: Vlissingen

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 gestart met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook plaatsen we ondergrondse afvalcontainers.De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en zijn naar verwachting half oktober 2020 afgerond.
De werkzaamheden voor de laatste 2 fasen (5 en 6) starten op maandag 11 november 2019 en zullen naar verwachting half juli 2020 worden afgerond.

Adres locatie:
Schoonenburg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg nieuwe weg Dokwerker

Activiteit van 23 april 2019 t/m 31 december 2020Locatie: Vlissingen
Op 23 april 2019 is gestart met de aanleg van een nieuwe weg in het Scheldekwartier, 'Dokwerker'. Deze weg ligt tussen de Machinefabriek en Timmerfabriek en zal leiden naar de te bouwen Dokbrug. De nieuwe weg sluit aan op de De Willem Ruysstraat en loopt over het bestaande parkeerterrein. Het nieuwe parkeerterrein bij de Dokwerker is begin juni in gebruik genomen. Hiermee is fase 1 van het project afgesloten.

Fase 2

Deze fase startte in juni 2019. Als eerste werd een gedeelte van het bestaande parkeerterrein opgebroken om plaats te maken voor de nieuwe weg naar de nog aan te leggen Dokbrug. Om de aansluiting te kunnen maken op de Willem Ruysstraat, plaatsten wij verkeerslichten op de De Willem Ruysstraat en was er een omleiding voor het fietsverkeer.
De nieuwe weg was eind augustus 2019 gereed en zal eerst als bouwweg gebruikt worden voor het herstel van de kades en de bouw van de nieuwe Dokbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomervakantie 2019. De werkelijke bouw van de Dokbrug (op locatie) start in het voorjaar van 2020. Eind 2020 wordt de Dokwerker in gebruik genomen voor het verkeer.
Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118