Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.

Rioleringswerkzaamheden wijk Schoonenburg

Activiteit van 1 oktober 2015 t/m 31 december 2018 Locatie: Oost-Souburg

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 begonnen met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouw zorgcentrum WVO Zorg in Scheldekwartier

Activiteit van 15 oktober 2015 t/m 29 december 2017 Locatie: Vlissingen

In de Zware Plaatwerkerij en de nieuwbouw die ernaast komt, komen 91 verpleeghuiswoningen en 55 seniorenappartementen van WVO Zorg.
De werkzaamheden zijn op 15 oktober 2015 officieel gestart. Naar verwachting zijn de seniorenappartementen en het verpleeghuis eind 2017 klaar voor bewoning.

Adres locatie:
Wijk Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
WVO Zorg
Contact:
WVO Zorg

Werkzaamheden Zeewijksingel

Activiteit van 19 oktober 2015 t/m 31 december 2017 Locatie: Vlissingen

Op 19 oktober 2015 zijn de werkzaamheden begonnen in de Zeewijksingel in Oost-Souburg. De bestaande riolering wordt vervangen en er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Ook worden de straten en stoepen opnieuw bestraat en ondergrondse afvalcontainers geplaatst.  
Deze 1e fase bestaat uit de straten Zuiderzeestraat (van Bermweg tot Witte Zeestraat), Adratische Zeestraat, Waddenzeestraat en Witte Zeestraat (van Bermweg tot Padweg). De straten worden in werkvakken afgesloten. Alle wegafsluitingen en omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Zeewijksingel in Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen, 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 april 2016 t/m 31 december 2017 Locatie: Oost-Souburg

Begin 2016 is de Gemeente Vlissingen begonnen om bij werkzaamheden in de openbare ruimte te werken met een zogeheten 'integrale wijkaanpak'. Dit houdt in, dat in een periode van een aantal jaar een gehele wijk 'onder handen wordt genomen'. Met vervanging van de riolering, de verharding, openbaar groen en het vervangen van zaken als lichtmasten en dergelijke.
In het 2e kwartaal 2016 is de gemeente begonnen met de voorbereidingen voor werkzaamheden in de Molenweg en omgeving.

Gebied

Het gebied waar aan gewerkt wordt, ligt ten oosten van de Burgemeester Stemerdinglaan vanaf de Middelburgsestraat tot en met de M.A. van de Puttestraat. Inclusief de zijtakken tot aan de begraafplaats. Om niet in één keer in de hele wijk tegelijkertijd bezig te zijn, zijn de werkzaamheden opgedeeld in een aantal fases. Deze voert de gemeente in verschillende jaren uit.  
De voorbereidende werkzaamheden zijn 2e kwartaal 2016 gestart.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden Vredehoflaan

Activiteit van 24 mei 2016 t/m 31 maart 2017 Locatie: Vlissingen

Sinds mei 2016 wordt er aan het riool gewerkt in de omgeving van Vredehoflaan-noord. Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt het fietspad (aan de noordzijde van de President Rooseveltlaan) vervangen. Het gaat om het deel tussen de Vredehoflaan en de Willem Klooslaan.
De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd van 6 februari tot en met 17 maart 2017.

Werkzaamheden

  • Van 6 februari tot en met 17 februari wordt er gewerkt rondom de kruising Vredehoflaan-President Rooseveltlaan. Het verkeer wordt omgeleid;
  • Van 20 februari tot en met 17 maart wordt er gewerkt aan de riolering in het fietspad aan de President Rooseveltlaan. Er wordt een halve rijbaan afgezet voor het autoverkeer. Dit kan zorgen voor vertraging. Fietsers worden omgeleid via de Vredehoflaan - St. Eustatiuslaan - Willem Klooslaan.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Vredehoflaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Bouw woningen Willem Ruysstraat

Activiteit van 1 juli 2016 t/m 30 september 2017 Locatie: Vlissingen

Net voor de zomer in 2016 is bouwbedrijf Joziasse begonnen met de bouw van de woningen aan de Willem Ruysstraat. De woningen in Fase 1 en 2 zijn allemaal verkocht. De planning is om de woningen in maart 2017 op te leveren.

Fase 3 en 4

Begin 2017 is gestart met de bouw van de woningen uit deze fases. Oplevering in het 3e kwartaal 2017.
Zie voor meer informatie over de woningen de website van de Vlissingse Ontwikkelingsgroep.

Adres locatie:
De Willem Ruysstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg II

Activiteit van 5 september 2016 t/m 31 december 2017 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In de week van 5 september 2016 beginnen de werkzaamheden.
De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg II.

Planning

Als eerste nog wordt de begroeiing van het terrein verwijderd en wordt zand en grond naar het terrein gebracht voor de voorbelasting van de nieuwe wegen. Voorbelasting is nodig vanwege de geringe draagkracht van de ondergrond in dit gebied en wordt in december op de juiste plaats aangebracht. Dat duurt tot de tweede helft 2017. Daarna kunnen de wegen worden aangelegd.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg II.
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.

Werkzaamheden Sloebrug

Activiteit van 20 februari 2017 t/m 31 maart 2017 Locatie: Vlissingen

Provincie Zeeland voert in de periode 20 februari tot 31 maart groot onderhoud uit aan de Sloebrug in Vlissingen. Het onderhoud bestaat uit het stralen en conserveren van hameistijlen en balansen en het ontroesten, bijwerken of compleet overschilderen van het 'val' van de brug. De 'val' is het beweegbare rij- en loopgedeelte van een brug.

Gevolgen wegverkeer

Door de werkzaamheden aan de Sloebrug is er tijdelijk één rijbaan beschikbaar. Dit kan leiden tot verkeershinder, zeker tegen de avond tussen 16.30 en 18.30 uur. Houd hier rekening mee of neem een andere route. U kunt Vlissingen ook bereiken via Middelburg over de Nieuwe Vlissingseweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid over de Keersluisbrug en de Draaibrug in Oost-Souburg.

Gevolgen scheepvaartverkeer

De Sloebrug wordt van maandag 20 februari 7.30 uur tot vrijdag 31 maart 17.00 uur niet bediend.

Adres locatie:
Sloebrug in Vlissingen
Organisator:
Provincie Zeeland
Contact:
Provincie Zeeland, telefoonnummer 0118-631050

Werkzaamheden Houtkade

Activiteit van 27 februari 2017 t/m 31 juli 2017 Locatie: Vlissingen

Op 27 februari zijn de werkzaamheden voor het vernieuwen van de kadeconstructie weer hervat. Tijdens de uitvoering zijn er technische problemen opgetreden, waardoor het werk lange tijd heeft stil gelegen. De werkzaamheden vinden plaats binnen het afgesloten werkterrein en vanaf het water, waardoor de overlast minimaal zal zijn. De werkzaamheden zullen in juli worden afgerond.

Adres locatie:
Houtkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Werkzaamheden Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert

Activiteit van 31 maart 2017 Tijd: 13.00 tot 16.30 Locatie: Vlissingen

Op vrijdag 31 maart vinden er kraanwerkzaamheden plaats op Boulevard Evertsen en Bankert. Dit betreft het stuk tussen het ‘Wooldhuis’ en de Trompweg. De werkzaamheden zijn van 13.00 tot 16.30 uur, of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Doorgaand verkeer is gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Vooraankondiging

Er zijn geen berichten gevonden.

|