Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Wegafzetting Groenewoud

Activiteit van 12 augustus 2022Tijd: 9.00 tot 15.00Locatie: Vlissingen

Op vrijdag 12 augustus is er een tijdelijke wegafzetting in het Groenewoud wegens een verhuizing. Dit betreft het stuk tussen tussen Plein Vierwinden en de Walstraat. De werkzaamheden beginnen om 9.00 uur en duren tot 15.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Groenewoud in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herinrichting Rooie Buurt

Activiteit van 16 mei 2022 t/m 31 mei 2023Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen gaat de 'Rooie Buurt' herinrichten. We brengen een nieuw hemelwaterriool, nieuwe wegwegverharding en nieuwe trottoirs aan. Ook vernieuwen wij het openbaar groen en de openbare verlichting. Aannemer ‘EVS Infrabouw start op 16 mei 2022 in de Callenfelstraat met de opbreekwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 jaar duren. 
Zie voor meer informatie de projectpagina www.vlissingen.nl/rooiebuurt.

Adres locatie:
Rooie Buurt in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
De heer J. van Wanrooij, toezichthouder civiele werken van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 18 79 39 of e-mail jvanwanrooij@vlissingen.nl.

Herinrichting A. Coortelaan en omgeving

Activiteit van 14 maart 2022 t/m 31 maart 2023Locatie: Adriaan Coortelaan en omgeving

In de Adriaan Coortelaan en directe omgeving vindt een herinrichting plaats. We gaan de riolering vervangen en de stoepen, straten en het openbaar groen op plekken waar dat nodig is vernieuwen. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Adriaen Coortelaan;
 • Hendrick Avercamplaan;
 • Adriaen van de Vennestraat;
 • Ambrosius Boschaertstraat;
 • Hendrick Berckmanstraat;
 • Adriaen Verdoelstraat.

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen vinden plaats in de periode eind maart tot en met de zomervakantie 2022.
Het aanbrengen riolering en nieuwe verharding wordt door JD infra Aannemingsbedrijf B.V. uitgevoerd in de periode mei 2022 tot en met maart 2023. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 fases. 
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Adriaan Coortelaan en omgeving in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Bij vragen of onduidelijkheden tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer C. Korsman. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 11 53 12 27.

Werkzaamheden plein Westbeer en C. Buskenstraat

Activiteit van 14 maart 2022 t/m 30 december 2022Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen bereidt de herinrichting voor van:

 • Het plein Westbeer op de kruising van Boulevards Bankert en De Ruyter en de Coosje Buskenstraat;
 • De oprit van de Coosje Buskenstraat naar de boulevards, tussen de Spuistraat/Spuikomweg en de boulevard.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en eindigen naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.

 • Op 14 maart starten de nutsbedrijven met werkzaamheden aan kabels en leidingen vooruitlopend op de herinrichting;
 • Half mei start de aannemer met de herinrichting;
 • Half augustus starten we met werkzaamheden op het pleintje bij de Westbeer.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Plein Westbeer en C. Buskenstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herinrichting kruising Ritthemsestraat (N662) / A58 / Marie Curieweg

Activiteit van 17 januari 2022 t/m 28 oktober 2022Locatie: Ritthem

In opdracht van de Provincie Zeeland werkt KWS Infra Roosendaal aan de herinrichting van de kruising Ritthemsestraat (N662) - A58 - Marie Curieweg in Oost-Souburg. Er komt een rotonde en daarnaast wordt de Ritthemsestraat gedeeltelijk opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2022 afgerond.

Werkzaamheden Ritthemsestraat tot en met 15 juli 2022

Tot en met 15 juli 2022 werkzaamheden plaats aan de zuidelijke parallelweg van de Ritthemsestraat. Het fietspad aan de noordzijde is al gereed, daar worden de doorgaande fietsers over omgeleid. De direct aanwonenden zijn via tijdelijke voorzieningen bereikbaar vanaf de hoofdrijbaan. 
Uitzonderingen zijn de momenten dat (kortdurende) werkzaamheden ter hoogte van het perceel plaatsvinden en in het bijzonder op 15 juli 2022. Op deze dag vinden de asfalteringswerkzaamheden plaats.

Werkzaamheden Zandweg 18-22 juli 2022

In de periode van 18 juli tot en met 22 juli 2022 vinden werkzaamheden plaats aan de (aansluiting met de) Zandweg. Tijdens deze week is Ritthem niet vanaf de N662 via de Zandweg bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid via de Rammekensweg. 
 

Adres locatie:
Kruising Ritthemsestraat (N662) / A58 / Marie Curieweg
Organisator:
Provincie Zeeland
Contact:
Provincie Zeeland

Voorbereidende werkzaamheden aanleg rotonde op de N662

Activiteit van 6 januari 2022 t/m 1 januari 2023Locatie: Vlissingen

Eind 2021 heeft KWS Infra bv opdracht gekregen voor de uitvoering van de aanleg van een rotonde op de N662, ter hoogte van de aansluitingen A58 en Marie Curieweg.
KWS start op 10 januari 2022 met voorbereidende werkzaamheden. Zoals het inrichten van een werkterrein en depot, het aanbrengen van een voorbelastingen het saneren van vervuilde bermgrond.

Depot verontreinigde grond Deinsvlietweg

De verontreinigde grond wordt tijdelijk opgeslagen aan de Deinsvlietweg. Het depot wordt voorzien van een onder- en bovenafdichting en een hekwerk rondom. Deze tijdelijke opslag heeft geen nadelige invloed op de aangrenzende percelen of de omgeving.

Planning

Fase

Periode

Werkzaamheden KWS Infra bv

1

Januari-mei 2022

Voorbereiding voor aanleg rotonde

2

Mei 2022

Aanleg fietspad noordzijde Ritthemsestraat (ter hoogte van huisnummer 127-135)

3

Juni-juli 2022

- Aanleg parallelweg zuidzijde Ritthemsestraat (ter hoogte van 102-108a);
- Renovatie hoofdrijbaan vanaf Zandweg tot aan Koedijk;
- Reconstructie Zandwe.g

4

September-oktober 2022

Aanleg rotonde en renovatie hoofdrijbaan

 

Deze planning is indicatief en kan bijvoorbeeld door weersomstandigheden wijzigen.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden in fase 3 en 4 zal er verkeershinder zijn. In deze periode zullen wij dit communiceren met de overheden, bedrijven, aanwonenden, hulpdiensten en de omgeving.

Communicatie

 • Provincie Zeeland is opdrachtgever;
 • KWS Infra bv heeft de heer B. Lijmbach als omgevingsmanager aangesteld. Hij communiceerd over de planning en fasering van de werkzaamheden en is bereikbaar via e-mail bart.lijmbach@maptm.nl en telefoonnummer (06) 28 61 43 71.
Adres locatie:
Rotonde N662, ter hoogte van de aansluitingen A58 en Marie Curieweg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Omgevingsmanager de heer B. Lijmbach van KWS Infra bv. Bereikbaar via e-mail bart.lijmbach@maptm.nl en telefoonnummer (06) 28 61 43 71.

Aanleg glasvezelnetwerk

Activiteit van 1 april 2021 t/m 1 mei 2023Locatie: Vlissingen

Begin april 2021 is Deltafiber gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Vlissingen. In september 2021 start ook KPN met de aanleg van glasvezel. Deltafiber en KPN voeren de aanleg gefaseerd uit.

Fase 1

De 1e fase betreft de aanleg van ruim 110 kilometer glasvezel. De aanleg gebeurt met grote snelheid (3 tot 5 kilometer per week). Inwoners van Vlissingen zullen beperkte overlast van de aanleg ervaren. 
Uiteraard proberen we om dubbele overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarom zoeken we zoveel mogelijk naar aansluiting met andere projecten en ontwikkelingen. Ook voerden we gesprekken met beide providers om te komen tot een gezamenlijke aanleg. Uiteindelijk bleek dit door de verschillen in engineering en planning in veel gevallen niet mogelijk.

Adres locatie:
Geheel Vlissingen
Organisator:
Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 januari 2019 t/m 30 december 2023Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Fase 1, 2 en 3 zijn afgerond. De werkzaamheden bevinden zich in 2022 in fase 4 en 5.
Net als in fase 3 wordt de riolering en bestrating vernieuwd en de kabels en leidingen vervangen. Planning werkzaamheden:

 • De werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn op 21 maart 2022 in de Esdoornstraat gestart. Naar verwachting duurt dit tot juni 2023;
 • In het najaar van 2023 worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd.
Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

 1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
 2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
 3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl