Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Kraanwerkzaamheden Geulstraat

Activiteit van 29 oktober 2019 Tijd: 10.00 tot 12.00 Locatie: Vlissingen

Op dinsdag 29 oktober vinden er kraanwerkzaamheden plaats in de Geulstraat. Dit betreft het stuk tussen de Eemsstraat en Gouwestraat, ter hoogte van huisnummer Gouwestraat 149. De werkzaamheden beginnen om 10.00 uur en duren tot 12.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Geulstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Schoonenburg

Activiteit van 16 september 2019 t/m 16 oktober 2020 Locatie: Oost-Souburg

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 gestart met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook plaatsen we ondergrondse afvalcontainers. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en zijn naar verwachting half oktober 2020 afgerond.
De laatste fase is in voorbereiding en besteden wij in juli 2019 aan. Als we een aannemer hebben gekozen, stellen we een detailplanning op en informeren we de betreffende bewoners en omwonenden. Half september 2019 starten we met de uitvoering, einddatum is half oktober 2020. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herinrichting Marconiweg

Activiteit van 16 september 2019 t/m 8 november 2019 Locatie: Vlissingen

Op 16 september 2019 start JD Infra met de herinrichting van de Marconiweg/Faradayweg. De werkzaamheden zullen ongeveer 8 weken duren. De Marconiweg wordt aantrekkelijker ingericht voor langzaam verkeer en als verblijfsgebied.

Adres locatie:
Marconiweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Onderzoek naar explosieven havenbodem Scheldekwartier

Activiteit van 26 augustus 2019 t/m 4 november 2019 Locatie: Vlissingen

Voor het vernieuwen van de kades in het Scheldekwartier, plaatsen wij in het laatste kwartaal van 2019 nieuwe damwanden in de havenbodem. Omdat de havenbodem verdacht is op aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, is eind juni 2019 een zogenaamd detectieonderzoek uitgevoerd.
Het blijkt dat er op de waterbodem te veel metalen voorwerpen aanwezig zijn, waardoor mogelijk explosieven niet te onderscheiden zijn. Extra onderzoek is nodig, dat is gestart in de week van 26 augustus. De werkzaamheden zullen naar verwachting 8-10 weken gaan duren.

Adres locatie:
Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoon 14 0118 of e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl

Herinrichting Mercuriusweg

Activiteit van 26 augustus 2019 t/m 8 november 2019 Locatie: Vlissingen

In de laatste maanden van 2019 richten wij de Mercuriusweg tussen de Hermesweg en de President Rooseveltlaan opnieuw in. De weg krijgt een nieuwe fundering, indien nodig vervangen wij huisaansluitingen, we maken parkeerhavens en de weg krijgt een asfaltverharding. Ook passen we de openbare verlichting en groenvoorziening aan. KWS Infra Roosendaal is op 26 augustus gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd en duren tot begin november 2019. Bereikbaarheid:

 • Tijdens de werkzaamheden stellen wij een omleidingsroute in voor het doorgaand verkeer;
 • De Mercuriusweg blijft altijd in één rijrichting open;
 • Na 1 week stellen wij een vaste omleidingsroute in, zodat het verkeer niet steeds hoeft te wennen aan nieuwe situaties;
 • De Lidl is bereid om een deel van hun parkeerterrein ter beschikking te stellen voor de aanliggende bedrijven en hun bezoekers. Hierdoor zorgen zij ervoor dat er voldoende parkeergelegenheid in de straat is.
Adres locatie:
Mercuriusweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herbestrating Bossenburgh

Activiteit van 1 mei 2019 t/m 31 december 2019 Locatie: Wijk Bossenburgh

De gemeente Vlissingen is gestart met de voorbereiding van herbestratingswerkzaamheden in de wijk Bossenburgh. In combinatie met groenonderhoud herbestraten wij enkele straten en stoepen. Ook voeren wij diverse aanpassingen aan het openbaar groen uit. In 2019 gaan wij de volgende straten geheel of gedeeltelijk herbestraten.

 • Blikkenburg;
 • Hellenburg;
 • Lunenburg;
 • Sandenburg (Noord);
 • Sterkenburg (Noord);
 • Batenburg;
 • Wijenburg;
 • Bonenburg (Oost).

Naar verwachting start de aannemer in mei 2019. De werkzaamheden duren tot eind van het jaar. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Wijk Bossenburgh in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg nieuwe weg Dokwerker

Activiteit van 23 april 2019 t/m 31 december 2020 Locatie: Vlissingen

Op 23 april 2019 is gestart met de aanleg van een nieuwe weg in het Scheldekwartier, 'Dokwerker'. Deze weg ligt tussen de Machinefabriek en Timmerfabriek en zal leiden naar de te bouwen Dokbrug. De nieuwe weg sluit aan op de De Willem Ruysstraat en loopt over het bestaande parkeerterrein. Het nieuwe parkeerterrein bij de Dokwerker is begin juni in gebruik genomen. Hiermee is fase 1 van het project afgesloten.

Fase 2

Deze fase startte in juni 2019. Als eerste werd een gedeelte van het bestaande parkeerterrein opgebroken om plaats te maken voor de nieuwe weg naar de nog aan te leggen Dokbrug. Om de aansluiting te kunnen maken op de Willem Ruysstraat, plaatsten wij verkeerslichten op de De Willem Ruysstraat en was er een omleiding voor het fietsverkeer.
De nieuwe weg was eind augustus 2019 gereed en zal eerst als bouwweg gebruikt worden voor het herstel van de kades en de bouw van de nieuwe Dokbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomervakantie 2019. De werkelijke bouw van de Dokbrug (op locatie) start in het voorjaar van 2020. Eind 2020 wordt de Dokwerker in gebruik genomen voor het verkeer.

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Woningbouw Ketelmakerij

Activiteit van 8 april 2019 t/m 31 december 2019 Locatie: Ketelmakerij

In de eerste maanden van 2019 werd het terrein waar de woningen van Ketelmakerij gebouwd worden, bouwrijp gemaakt. Begin maart 2019 was het terrein gereed en is het officieel overgedragen aan projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed. Op 16 april start aannemer Van Agtmaal in opdracht van ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed, met de bouwwerkzaamheden van de 1e fase van de Ketelmakerij. De 1e fase betreft de bouw van 20 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de zijde van de Jan Weugkade. De werkzaamheden betreffen het heien van de funderingspalen en zullen naar verwachting circa 2 weken in beslag nemen.

Adres locatie:
Ketelmakerij in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, 1e fase

Activiteit van 4 maart 2019 t/m 6 december 2019 Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen voert in 2019 een reconstructie van de Van der Helstlaan en omgeving uit. De herinrichting start op 12 mei en wordt naar verwachting op 6 december 2019 afgerond. 

 

Werkzaamheden

 • Verwijderen van de verharding;
 • Verwijderen van de bestaande riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de funderingen;
 • Aanbrengen van de verhardingen;
 • Aanbrengen van de inrichtingselementen.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Van der Helstlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Kroonjuweel

Activiteit van 12 februari 2019 t/m 31 oktober 2019 Locatie: Oost-Souburg

Vanaf februari 2019 vinden er in de directe omgeving van het Kroonjuweel in Oost-Souburg bouwwerkzaamheden plaats. Hierdoor zijn een aantal wegen en parkeerplaatsen tijdelijk niet of beperkt te gebruiken. Om de overlast te beperken worden maatregelen genomen, die naar verwachting tot eind oktober 2019 nodig zijn.
Tijdens de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat de rijbaan kortstondig wordt afgesloten voor verkeer. Om de bereikbaarheid te waarborgen voor bewoners, hulpdiensten en aannemers brengen wij een tijdelijke ontsluitingsweg aan. Deze verbindt het Palts met de Middelburgsestraat.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Kroonjuweel in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118