Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.

Hoek Beatrixlaan - President Rooseveltlaan

Activiteit van 4 februari 2019 t/m 15 maart 2019 Locatie: Vlissingen

Op de hoek van de Beatrixlaan - President Rooseveltlaan worden 7 woningen in het 1e kwartaal van 2019 opgeleverd.

Werkzaamheden

 • In het voetpad en het fietspad van de President Rooseveltlaan en een gedeelte van de Beatrixlaan,  wordt gescheiden riolering aangelegd. Dit betekent dat de woningen apart worden aangesloten op de 'HWA riolering' (hemelwater) en de 'DWA riolering' (vuilwater);
 • Aan de achterzijde van de woningen wordt een rijbaan met 7 parkeerplaatsen aangelegd. 

Planning

 • De werkzaamheden starten op 4 februari 2019 en duren ongeveer 6 weken;
 • Rond half maart zijn de werkzaamheden klaar;
 • De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Hoek Beatrixlaan - President Rooseveltlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen

Kraanwerkzaamheden Westerhavenweg

Activiteit van 24 januari 2019 Tijd: 8.00 tot 19.00 Locatie: Vlissingen

Op donderdag 24 januari vinden er kraanwerkzaamheden plaats in de Westerhavenweg, ter hoogte van de nieuwbouw van Orsted. De weg is tijdens de werkzaamheden afgezet.
De werkzaamheden beginnen om 8.00 uur en duren tot 19.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd.

Adres locatie:
Westerhavenweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouwrijp maken Claverveld

Activiteit van 30 november 2018 t/m 29 maart 2019 Locatie: Vlissingen

Vrijdag 30 november 2018 startte de gemeente officieel met de werkzaamheden in de nieuwe woonwijk Claverveld. In de periode van december 2018 tot en met maart 2019 wordt verder gewerkt aan het bouwrijp maken van Claverveld. In april 2019 start de daadwerkelijke bouw van de woningen.

Adres locatie:
Nieuwbouwwijk Claverveld in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouw fundering Scheldekraan

Activiteit van 19 november 2018 t/m 2 februari 2019 Locatie: Vlissingen

Op 19 november startte de aannemer op de Jan Weugkade met de bouw van een nieuwe fundering voor de Scheldekraan. De aannemer sloopt eerst een gedeelte van de oude kademuur, die in zeer slechte staat is. Daarna plaatsen we een nieuwe stalen damwand voor de oude kademuur. Als laatste maken we een nieuwe voorkraanbaan. De achterste kraanbaan blijft intact.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin februari 2019 gereed.

Adres locatie:
Jan Weugkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Snoeiwerkzaamheden winterseizoen 2018-2019

Activiteit van 19 november 2018 t/m 16 maart 2019 Locatie: Gemeente Vlissingen

In de periode november 2018 tot en met half maart 2019 voert de gemeente diverse snoeiwerkheden uit. Jaarlijks wordt een deel van de totale oppervlakte beplantingen gesnoeid en/of gedund. Met deze werkwijze worden alle sierheesters binnen de gemeente minimaal eenmaal in de 3 jaar kort gezet, gedund en/of gesnoeid. Voor bosplantsoen (dit is een beplanting die is samengesteld uit grovere struiken en bomen) is dit eenmaal in de 6 jaar. Locaties:

 • Westduingebied/Nollebos. Gelet op de veiligheid verwijderen we in dit gebied dode bomen die dicht bij de paden staan. Ook voeren we een dunning uit en verwijderen we opschot in de bosstrook achter de sauna;
 • Hercules Segherslaan en omgeving;
 • Baskenburg Noord;
 • Scheldestraat en omgeving;
 • Scheldekwartier;
 • Het Fort;
 • Bossenburg;
 • Weyenvliet;
 • Vrijburg;
 • West-Souburg;
 • Kom Oost-Souburg;
 • Molenweg en omgeving;
 • Ritthem.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Gemeente Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouwrijp maken locatie Kop van het Dok

Activiteit van 1 oktober 2018 t/m 29 maart 2019 Locatie: Vlissingen

De locatie 'Kop van het Dok' ligt tussen de helling en de Scheldegarage in het Schedekwartier. WVO Zorg gaat op deze locatie 182 woningen bouwen, de gemeente levert de locatie bouwrijp op. Zie ook de pagina Kop van het Dok op de website van het Scheldekwartier.
Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden, maakt firma de Voogd-Grijpskerke B.V. in opdracht van de gemeente Vlissingen het gebied bouwrijp. De werkzaamheden zijn gestart op 1 oktober 2018 en zijn eind maart 2019 gereed. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestrating, verleggen van kabels en leidingen, slopen van een gedeelte van de scheepshelling en de aanleg van een nieuwe weg.

Adres locatie:
Locatie Kop van het Dok op het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden drinkwaterleidingen Walcheren

Activiteit van 1 oktober 2018 t/m 29 maart 2019 Locatie: Geheel Walcheren

In opdracht van Evides Waterbedrijf voert het bedrijf DNWG in de periode 1 oktober 2018-maart 2019 in Walcheren werkzaamheden uit aan het netwerk van drinkwaterleidingen. Ook in de gemeente Vlissingen. Tijdens de werkzaamheden is er kans op bruin water en een wisselende waterdruk. Evides informeert inwoners vooraf over wanneer de werkzaamheden in uw buurt plaatsvinden.

Planning werkzaamheden

 • Op de website www.dnwg.nl/walcheren kunt u vanaf 1 oktober 2018 uw postcode invoeren, zodat u kunt zien wanneer uw straat en omgeving aan de beurt is. Op 29 oktober starten de werkzaamheden in de gemeenten Vlissingen en Veere;
 • De werkzaamheden en planning vindt u ook op de website www.waterstoring.nl.  

Contact  

Heeft u geen beschikking over internet of heeft u vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met DNWG, bereikbaar via telefoonnummer (0113) 74 11 00.

Adres locatie:
Gemeente Vlissingen
Organisator:
Evides Waterbedrijf
Contact:
DNWG via telefoonnummer (0113) 74 11 00

Werkzaamheden Molenweg en omstreken

Activiteit van 13 augustus 2018 t/m 13 juli 2019 Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Op 13 augustus 2018 is aannemersbedrijf Geldof B.V. gestart met de riool- en wegwerkzaamheden in de Middelburgsestraat en een gedeelte van de Molenweg. Deze werkzaamheden zijn de start van Fase 2, die ook weer is opgedeeld in een aantal stappen.
Door onvoorziene omstandigheden of slecht weer kan afgeweken worden van de planning. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg

Activiteit van 5 september 2016 t/m 1 januari 2020 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In september 2016 zijn de werkzaamheden begonnen. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg.

Werkzaamheden

In de periode 20 november 2017- eind januari 2018 voert Aannemingsbedrijf Hoondert in opdracht van de gemeente Vlissingen, werkzaamheden uit op het terrein gelegen aan de Poortersweg en Ankerweg. Op dit terrein wordt een ontsluitingsweg (rotonde met fietstunnel) gerealiseerd met de A58. In deze periode brengen wij voor de aan te leggen wegen een voorbelasting aan, zodat het onderliggende terrein geschikt gemaakt wordt voor het toekomstige verkeer.  

Bereikbaarheid

Voor het aanbrengen van de voorbelasting worden grote hoeveelheden zand aangevoerd. Dit gebeurt via schepen die in de Buitenhaven worden gelost. Het transport gaat vanuit de Buitenhaven over de Oosterhaven naar het werkterrein. De Poortersweg en de omliggende wegen blijven voor verkeer toegankelijk. Hierbij stellen wij in verband met de transporten via de in- en uitritten van het terrein, een snelheidsbeperking in.

Zettingsperiode

Na afloop van de werkzaamheden start de zettingsperiode van minstens 6 maanden. In deze periode worden er regelmatig metingen uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden gaat de gemeente Vlissingen verder met de uitvoering van de volgende fase van de aanleg van het bedrijventerrein. Dit zal na de zomervakantie van 2018 zijn.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.