Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Kraanwerkzaamheden Boulevard Evertsen en Bankert

Activiteit van 17 april 2019 Tijd: 8.00 tot 12.00 Locatie: Vlissingen

Op woensdag 17 april vinden er kraanwerkzaamheden plaats op Boulevard Evertsen en Bankert in Vlissingen. Dit betreft het stuk tussen het Wooldhuis en de Trompweg, ter hoogte van Boulevard Bankert 414. De werkzaamheden beginnen om 8.00 uur en duren tot 12.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Boulevard Evertsen en Bankert in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Schoonmaakwerkzaamheden Het Dok

Activiteit van 21 maart 2019 t/m 29 maart 2019 Locatie: Vlissingen

Vanaf donderdag 21 maart wordt er met een werkschip en duikers gewerkt in Het Dok in het Scheldekwartier. De werkzaamheden bestaan het verwijderen van eerder gelokaliseerde objecten van de havenbodem. Zoals winkelwagentjes, fietsen en zelfs een auto. Deze objecten worden verwijdert, omdat ze het nog uit te voeren explosievenonderzoek verstoren. De werkzaamheden nemen ongeveer 1 week in beslag.

Adres locatie:
Het Dok, Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Natuursteenverharding Bellamypark

Activiteit van 4 maart 2019 t/m 26 maart 2019 Locatie: Vlissingen

Op 4 maart 2019 starten de werkzaamheden aan de natuursteenverharding in de rijbaan van het Bellamypark. Dit betreft het stuk tussen de Spuistraat en de Nieuwedijk. Losliggende keien worden vastgezet en open voegen tussen keien gevuld. Aannemersbedrijf Traas en Ovaa voert de werkzaamheden in 3 fasen uit.

Planning

  • Fase 1. Smalle Kade: start maandag 4 maart, einde maandag 11 maart;
  • Fase 2. Gedeelte tussen de Hellebardierstraat en de Spuistraat: start maandag 11 maart, einde maandag 18 maart;
  • Fase 3. Nieuwedijk gedeelte tussen de Smalle kade en het Bellamypark: start maandag 18 maart, einde maandag 25 maart.  

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Bellamypark Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118.

Werkzaamheden Kroonjuweel

Activiteit van 12 februari 2019 t/m 31 oktober 2019 Locatie: Oost-Souburg

Vanaf februari 2019 vinden er in de directe omgeving van het Kroonjuweel in Oost-Souburg bouwwerkzaamheden plaats. Hierdoor zijn een aantal wegen en parkeerplaatsen tijdelijk niet of beperkt te gebruiken. Om de overlast te beperken worden maatregelen genomen, die naar verwachting tot eind oktober 2019 nodig zijn.
Tijdens de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat de rijbaan kortstondig wordt afgesloten voor verkeer. Om de bereikbaarheid te waarborgen voor bewoners, hulpdiensten en aannemers brengen wij een tijdelijke ontsluitingsweg aan. Deze verbindt het Palts met de Middelburgsestraat. Op vrijdag 1 maart wordt de rijbaan geasfalteerd, de weg is op die dag tot het eind van de dag afgesloten.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Kroonjuweel in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouwrijp maken Claverveld

Activiteit van 30 november 2018 t/m 15 april 2019 Locatie: Vlissingen

Vrijdag 30 november 2018 startte de gemeente officieel met de werkzaamheden in de nieuwe woonwijk Claverveld. Op 4 februari 2019 worden de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Claverveld fase 1 door BAM Infra BV hervat. De werkzaamheden worden naar verwachting begin april 2019 afgerond.
In een tijdsbestek van 8 weken vinden veel werkzaamheden plaats en rijdt er veel bouwverkeer van en naar Claverveld. Het bouwverkeer vooral gebruik van de Weyevlietweg, Vrijburgstraat en bedrijventerrein Vrijburg. De Vrijburgstraat wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer tussen De Tuinderij en de Jacoba van Beierenweg. Het betreft een sluiting van 4 februari tot half april 2019. Voor fietsers geldt een omleidingsroute via de Nieuwe Vlissingseweg.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Nieuwbouwwijk Claverveld in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouwrijp maken locatie Kop van het Dok

Activiteit van 1 oktober 2018 t/m 29 maart 2019 Locatie: Vlissingen

De locatie 'Kop van het Dok' ligt tussen de helling en de Scheldegarage in het Schedekwartier. WVO Zorg gaat op deze locatie 182 woningen bouwen, de gemeente levert de locatie bouwrijp op. Zie ook de pagina Kop van het Dok op de website van het Scheldekwartier.
Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden, maakt firma de Voogd-Grijpskerke B.V. in opdracht van de gemeente Vlissingen het gebied bouwrijp. De werkzaamheden zijn gestart op 1 oktober 2018 en zijn eind maart 2019 gereed. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestrating, verleggen van kabels en leidingen, slopen van een gedeelte van de scheepshelling en de aanleg van een nieuwe weg.

Adres locatie:
Locatie Kop van het Dok op het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden drinkwaterleidingen Walcheren

Activiteit van 1 oktober 2018 t/m 29 maart 2019 Locatie: Geheel Walcheren

In opdracht van Evides Waterbedrijf voert het bedrijf DNWG in de periode 1 oktober 2018-maart 2019 in Walcheren werkzaamheden uit aan het netwerk van drinkwaterleidingen. Ook in de gemeente Vlissingen. Tijdens de werkzaamheden is er kans op bruin water en een wisselende waterdruk. Evides informeert inwoners vooraf over wanneer de werkzaamheden in uw buurt plaatsvinden.

Planning werkzaamheden

  • Op de website www.dnwg.nl/walcheren kunt u vanaf 1 oktober 2018 uw postcode invoeren, zodat u kunt zien wanneer uw straat en omgeving aan de beurt is. Op 29 oktober starten de werkzaamheden in de gemeenten Vlissingen en Veere;
  • De werkzaamheden en planning vindt u ook op de website www.waterstoring.nl.  

Contact  

Heeft u geen beschikking over internet of heeft u vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met DNWG, bereikbaar via telefoonnummer (0113) 74 11 00.

Adres locatie:
Gemeente Vlissingen
Organisator:
Evides Waterbedrijf
Contact:
DNWG via telefoonnummer (0113) 74 11 00

Werkzaamheden Molenweg en omstreken

Activiteit van 13 augustus 2018 t/m 13 juli 2019 Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Op 13 augustus 2018 is aannemersbedrijf Geldof B.V. gestart met de riool- en wegwerkzaamheden in de Middelburgsestraat en een gedeelte van de Molenweg. Deze werkzaamheden zijn de start van Fase 2, die ook weer is opgedeeld in een aantal stappen.
Door onvoorziene omstandigheden of slecht weer kan afgeweken worden van de planning. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg

Activiteit van 5 september 2016 t/m 1 januari 2020 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In september 2016 zijn de werkzaamheden begonnen. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg.

Werkzaamheden in fases

Op 4 februari 2019 is BAM Infra begonnen met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Souburg II. Als alles gaat zoals gepland is de prachtige, nieuwe entree van de gemeente Vlissingen eind 2019 klaar.
Het werk is verdeeld in 4 fases. Tijdens een informatiebijeenkomsten op 29 januari 2019 zijn alle fases en de omleidingsroutes toegelicht.

  • Na het inrichten van het bouwterrein begint de aannemer als eerste met het doortrekken van de Marie Curieweg. Er komt een tijdelijke doorsteek richting de Poortersweg. Over deze wegen loopt in fase 2 de omleidingsroute;
  • Ook begint de aannemer met de aanleg van de fietstunnel. In fase 1 kan het verkeer nog gewoon gebruik maken van de bestaande wegen.

Bouwverkeer

In de directe omgeving zal er tijdens de werkzaamheden meer bouwverkeer rijden. Let daarom goed op als u door het gebied rijdt of wandelt en volg de aanwijzingen van verkeersregelaars op.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.

Werkzaamheden nieuwe entree gemeente Vlissingen

Activiteit van 5 september 2016 t/m 1 januari 2020 Locatie: Vlissingen

De graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe entree van Vlissingen zijn op 11 februari 2019 begonnen. Dit maakt deel uit van een grotere gebiedsontwikkeling, namelijk die van de Buitenhaven. De andere onderdelen van het project Buitenhaven zijn Buitenhaven-West (nat bedrijventerrein) en de Marinekazerne. In 2016 is met het bouwrijp maken van het terrein begonnen.

Adres locatie:
Entree Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118