Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Onderhoudswerkzaamheden Michiel de Ruyterhaven en de Koopmanshaven

Activiteit van 25 januari 2021 t/m 19 maart 2021Locatie: Vlissingen

Eind januari 2021 starten de onderhoudswerkzaamheden in de Michiel de Ruyterhaven en de Koopmanshaven. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd en bestaan uit de volgende handelingen.

 • Hydraulisch baggeren van het vaargedeelte en de ligplaatsen van de Jachthaven Michiel de Ruyterhaven (fase 1 en 2). 
  Dit houdt in dat er gebaggerd wordt door een zuigboot, die de bagger via flexibele leidingen naar een beunbak pompt;
 • Mechanisch baggeren van de Koopmanshaven (fase 3). 
  Dit houdt in dat er gebaggerd door een kraanschip;
 • Vervoeren van de vrijkomende bagger naar de verspreidingslocaties in de Westerschelde. 

Een exacte planning zal na de opdracht door de aannemer worden opgesteld.

Adres locatie:
Binnenstad in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Bij vragen of onduidelijkheden tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder de heer T. Jacobs. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 18 78 95.

Baggerwerkzaamheden Ritthem, West-Souburg en wijken Lammerenburg en Papegaaienburg

Activiteit van 4 januari 2021 t/m 10 april 2021Locatie: Gemeente Vlissingen

In de 1e week van januari tot begin april 2021 voert Waterschap Scheldestromen baggerwerkzaamheden uit in Ritthem, West-Souburg en de wijken Lammerenburg en Papegaaienburg. Melse Maljaars B.V. voert de werkzaamheden uit. 
Bagger bestaat onder andere uit gevallen bladeren, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten belemmert de doorstroming van het water. Het werk gebeurt binnen de normale werktijden en de vrachtwagens rijden een aantal keer per dag heen en weer. Dit laatste kan enige geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaken.

Adres locatie:
Diverse locaties in de gemeente Vlissingen
Organisator:
Waterschap Scheldestromen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg toegangsweg nieuwe Dokbrug

Activiteit van 4 januari 2021 t/m 30 april 2021Locatie: Vlissingen

De bouw van de nieuwe Dokbrug vordert gestaag en is volgens de huidige planning eind maart 2021 gereed voor oplevering. Voordat de nieuwe route De Willem Ruysstraat naar de Commandoweg over de nieuwe Dokbrug te gebruiken is, moeten we nog enkele werkzaamheden uitvoeren. Deze worden gefaseerd uitgevoerd aan zowel de zuidzijde (11 januari tot en met 30 april 2021) als de noordzijde (11 februari tot en met 9 april 2021) van de Dokbrug.
Uitvoerder KWS Infra BV start op 4 januari 2021 met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken van de Koningsweg, het woonrijpmaken van de Dokwerker en het aanpassen van het kruispunt De Willem Ruysstraat / Dokwerker.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Scheldekwartier en directe omgeving
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl

Werkzaamheden Visserijkade

Activiteit van 23 november 2020 t/m 29 januari 2021Tijd: 7.00 tot 12.00Locatie: Vlissingen

De voorbereidingen van het vervangen van de bestrating op de Visserijkade zijn afgerond. Op 23 november 2020 start Aannemersbedrijf Lindeloof met de werkzaamheden. Dit bestaat uit het vervangen van de betonplaten van 2 bij 2 meter, deze worden vervangen op de westelijke Visserijkade.

Uitvoering en planning

 • De werkzaamheden vinden plaats in de periode 23 november 2020 tot en met 29 januari 2021;
 • De aannemer werkt wekelijks van maandag 7.00 uur tot en met donderdag 12.00 uur. Daarna is de kade weer bereikbaar voor aanmerende schepen en viskotters;
 • In de kerstvakantie vinden er in de periode 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021 geen werkzaamheden plaats. 
Adres locatie:
Visserijkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Vlamingstraat

Activiteit van 16 november 2020 t/m 29 januari 2021Locatie: Vlissingen

Op 16 november 2020 start Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.met werkzaamheden aan de Vlamingstraat. De bestrating wordt geheel vernieuwd en er komen nieuwe lichtmasten. Het ontwerp is vergelijkbaar met de eerdere reconstructie van het Groenewoud en de Kleine Kerkstraat. 
Nieuwsupdate 4 december 2020: het werk is bijna afgerond, we moeten alleen de nieuwe lichtmasten nog plaatsen. Dit kan door leverantieproblemen pas in januari 2021. Als tussenoplossing plaatsen we op 16 en 17 december tijdelijke lichtmasten. 

Adres locatie:
Vlamingstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Sloebrug

Activiteit van 5 november 2020 t/m 29 januari 2021Locatie: Vlissingen

In september 2020 is tijdens een inspectie van de Sloebrug in Vlissingen gebleken dat de bevestiging van de draaipunten van de brug (ankerplaat) beweegt bij het draaien van de brug. Hierdoor ontstaat speling waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. Vanwege veiligheid heeft Provincie Zeeland direct besloten de Sloebrug niet te openen voor scheepvaart.
Om de belasting voor de brug zo laag mogelijk te houden, is een rijstrook afgesloten en geldt tijdelijk een maximum snelheid van 30 kilmeter per uur. Doorvaart is op dit moment alleen mogelijk voor schepen die onder de brug door kunnen varen (tot 5 meter hoog). Scheepvaart wordt geadviseerd via Zandkreek /Hansweert /Wemeldinge te varen of via de Noordzee. 
Naar verwachting zijn alle werkzaamheden afgerond in de 2e helft van januari 2021.

Adres locatie:
Sloebrug in Vlissingen
Organisator:
Provincie Zeeland
Contact:
Provincie Zeeland

Voorbereidende werkzaamheden nieuwbouw Ravesteynplein

Activiteit van 25 mei 2020 t/m 31 januari 2021Locatie: Vlissingen

De 183 woningen aan het Ravesteynplein zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen. Slopen en nieuwbouw is de meest verantwoorde optie. Bij de nieuw te bouwen woningen wordt rekening gehouden met de huidige stedenbouwkundige structuur, bestaande uit een binnen- en buitenring. 
In de periode van 25 mei 2020 tot en met januari 2021 treffen diverse partijen voorbereidingen voor de nieuwbouw. Dit zijn DWNG Infra B.V., KPN en Delta Fiber Nederland B.V. De oude kabels en leidingen worden verwijderd, woningen gesloopt en er worden nieuwe kabels en leidingen gelegd voor water, elektra en glasvezel.

Adres locatie:
Ravesteynplein in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

 1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
 2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
 3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl