Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Herinrichting kruispunt De W. Ruysstraat / Dokwerker / Insulindestraat

Activiteit van 1 maart 2021 t/m 9 april 2021Locatie: Vlissingen

Op maandag 1 maart 2021 start uitvoerder KWS met de herinrichting van het kruispunt W. Ruysstraat / Dokwerker / Insulindestraat. Volgens de huidige planning duren de werkzaamheden 6 weken. Het verkeer wordt omgeleid, volgt u de borden.'De omleidingen en andere verkeersmaatregelen vindt u ook op de website Melvin.
Door een late leverantie van straatmaterialen handhaven wij de omleiding via de platenbaan. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het nieuw aangelegde voetpad.

Adres locatie:
Kruispunt De W. Ruysstraat / Dokwerker / Insulindestraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouwrijp maken omgeving Lasloods

Activiteit van 22 februari 2021 t/m 9 juli 2021Locatie: Vlissingen

Op maandag 22 februari start aannemer De Voogd met het bouwrijp maken van de omgeving van de Lasloods. Werkzaamheden zijn onder andere grondwerkzaamheden om de kavels op hoogte te krijgen. De afkomende grond wordt in depot gelegd en gezeefd. Met als doel het zand her te gebruiken in het werk. 

•    In opdracht van DNWG legt de aannemer ook de benodigde kabels en leidingen aan;
•    Er wordt tevens een nieuwe riolering met persleiding aangelegd, met uitleggers naar de diverse percelen;
•    Namens DNWG wordt water en elektra aangelegd;
•    De bestaande asfalt rijbaan van de Jachthavenweg wordt verlengd. Rondom de landtong wordt een rijbaan van gebakken klinkers aangelegd van circa 5 meter breed. 

De werkzaamheden zijn volgens planning begin juli afgerond.

Adres locatie:
Binnenstad van Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Onderhoudswerkzaamheden Michiel de Ruyterhaven en de Koopmanshaven

Activiteit van 25 januari 2021 t/m 19 maart 2021Locatie: Vlissingen

Eind januari 2021 starten de onderhoudswerkzaamheden in de Michiel de Ruyterhaven en de Koopmanshaven. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd en bestaan uit de volgende handelingen.

  • Hydraulisch baggeren van het vaargedeelte en de ligplaatsen van de Jachthaven Michiel de Ruyterhaven (fase 1 en 2). 
    Dit houdt in dat er gebaggerd wordt door een zuigboot, die de bagger via flexibele leidingen naar een beunbak pompt;
  • Mechanisch baggeren van de Koopmanshaven (fase 3). 
    Dit houdt in dat er gebaggerd door een kraanschip;
  • Vervoeren van de vrijkomende bagger naar de verspreidingslocaties in de Westerschelde. 

Een exacte planning zal na de opdracht door de aannemer worden opgesteld.

Adres locatie:
Binnenstad in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Bij vragen of onduidelijkheden tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder de heer T. Jacobs. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 18 78 95.

Baggerwerkzaamheden Ritthem, West-Souburg en wijken Lammerenburg en Papegaaienburg

Activiteit van 4 januari 2021 t/m 10 april 2021Locatie: Gemeente Vlissingen

In de 1e week van januari tot begin april 2021 voert Waterschap Scheldestromen baggerwerkzaamheden uit in Ritthem, West-Souburg en de wijken Lammerenburg en Papegaaienburg. Melse Maljaars B.V. voert de werkzaamheden uit. 
Bagger bestaat onder andere uit gevallen bladeren, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten belemmert de doorstroming van het water. Het werk gebeurt binnen de normale werktijden en de vrachtwagens rijden een aantal keer per dag heen en weer. Dit laatste kan enige geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaken.

Adres locatie:
Diverse locaties in de gemeente Vlissingen
Organisator:
Waterschap Scheldestromen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg nieuwe Dokbrug en toegangsweg

Activiteit van 4 januari 2021 t/m 30 april 2021Locatie: Vlissingen

De bouw van de nieuwe Dokbrug vordert gestaag en is volgens de huidige planning half april 2021 gereed voor oplevering. Voordat de nieuwe route De Willem Ruysstraat naar de Commandoweg over de nieuwe Dokbrug te gebruiken is, moeten we nog enkele werkzaamheden uitvoeren. Deze worden gefaseerd uitgevoerd aan zowel de zuidzijde (11 januari tot en met 30 april 2021) als de noordzijde (11 februari tot en met 9 april 2021) van de Dokbrug.

Nieuwsupdate 12 februari 2021

De opbreekwerkzaamheden aan de Koningsweg zijn grotendeels afgerond en het nieuwe rioleringsstelsel is (op het laatste stuk na) aangelegd. Tevens zijn saneringswerkzaamheden uitgevoerd, kabels en leidingen verlegd en is de nieuwe fundering voor een deel al aangebracht.

Langere afsluiting

Door de huidige weersomstandigheden lopen we vertraging op. Ook aanvullende werkzaamheden betekenen een langere afsluiting van de Koningsweg dan oorspronkelijk was voorzien. Deze werkzaamheden betreffen de wijziging van extra parkeervakken en duren tot half april.
De werkzaamheden aan de Dokwerker en het kruispunt met de Willem Ruysstraat staan vanaf begin maart op de planning en zullen ook tot half april duren. Volgens planning zal vanaf half april het verkeer over de nieuwe situatie Koningsweg-Dokwerker en de nieuwe Dokbrug rijden.

Zie voor meer informatie de projectpagina en de pagina Aanleg toegangsweg Dokbrug.

Adres locatie:
Scheldekwartier en directe omgeving
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

  1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
  2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
  3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl