Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Aanleg glasvezelnetwerk

Activiteit van 1 mei 2021 t/m 1 mei 2023Locatie: Vlissingen

Op 1 mei 2021 start Deltafiber met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Vlissingen. De 1e fase betreft de aanleg van 110 kilometer glasvezel. De aanleg gebeurt met grote snelheid (3 tot 5 kilometer per week). Er wordt een sleuf van 25 centimeter breed gegraven, waarin de buis met daarin de glasvezel wordt gelegd.
e verwachte projectduur is ongeveer 2 jaar. Inwoners van Vlissingen zullen beperkte overlast van de aanleg ervaren.

Adres locatie:
Geheel Vlissingen
Organisator:
Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Telefoonnummer: 088 31 31 047
E-mail: zeeland@mijnglasvezelaansluiting.nl

Herinrichting Jan Weugkade / Albionkade

Activiteit van 8 maart 2021 t/m 31 december 2021Locatie: Vlissingen

Op maandag 8 maart 2021 start uitvoerder BAM Infra Regionaal Zuid met de herinrichting van de Jan Weugkade / Albionkade. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

 • Stap 1.
  Als eerste wordt alle grond gesaneerd rond de oude Machinefabriek in de Touwslager, Jan Weugkade en de Plaatwerkerij. Als dit is uitgevoerd is er een schoon werkterrein om zonder saneringsmaatregelen de riolering aan te leggen. Dit als voorbereiding op de geplande woningbouw rondom de Machinefabriek;
 • Stap 2.
  Na de werkzaamheden aan de riolering start uitvoerder Van Kessel met het herstellen van de oude kraanbanen die in het gebied liggen, zodat ze passen in het nieuwe verblijfsgebied rondom het Dok en op de Albionkade. Hierna starten we met het aanbrengen van de verhardingen in de Jan Weugkade;
 • Planning.
  - Maart-juli 2021: werkzaamheden Jan Weugkade;
  - September-december 2021: werkzaamheden Albionkade.

Nieuwsupdate 6 april 2021

De werkzaamheden aan de Jan Weugkade lopen voorspoedig. De sanering van de ondergrond loopt op zijn einde. De Jan Weugkade en de Touwslager zijn schoon. Een aantal stukken van de kraanbaan is bijna allemaal gesloopt.
We zijn gestart met de rioleringswerkzaamheden in de schone grond. Als deze is aangelegd kunnen de werkzaamheden aan het straatwerk beginnen. Tevens worden de bestaande kraanbanen hersteld.

Adres locatie:
Jan Weugkade /Albionkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0018. Projectleider is de heer R. van Liere

Bouwrijp maken omgeving Lasloods

Activiteit van 22 februari 2021 t/m 9 juli 2021Locatie: Vlissingen

Op maandag 22 februari start aannemer De Voogd met het bouwrijp maken van de omgeving van de Lasloods. Werkzaamheden zijn onder andere grondwerkzaamheden om de kavels op hoogte te krijgen. De afkomende grond wordt in depot gelegd en gezeefd. Met als doel het zand her te gebruiken in het werk. 

•    In opdracht van DNWG legt de aannemer ook de benodigde kabels en leidingen aan;
•    Er wordt tevens een nieuwe riolering met persleiding aangelegd, met uitleggers naar de diverse percelen;
•    Namens DNWG wordt water en elektra aangelegd;
•    De bestaande asfalt rijbaan van de Jachthavenweg wordt verlengd. Rondom de landtong wordt een rijbaan van gebakken klinkers aangelegd van circa 5 meter breed. 

De werkzaamheden zijn volgens planning begin juli afgerond.

Adres locatie:
Binnenstad van Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

 1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
 2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
 3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl