Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg

Activiteit van 5 september 2016 t/m 1 januari 2020 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In september 2016 zijn de werkzaamheden begonnen. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg.

Werkzaamheden

In de periode 20 november 2017- eind januari 2018 voert Aannemingsbedrijf Hoondert in opdracht van de gemeente Vlissingen, werkzaamheden uit op het terrein gelegen aan de Poortersweg en Ankerweg. Op dit terrein wordt een ontsluitingsweg (rotonde met fietstunnel) gerealiseerd met de A58. In deze periode brengen wij voor de aan te leggen wegen een voorbelasting aan, zodat het onderliggende terrein geschikt gemaakt wordt voor het toekomstige verkeer.  

Bereikbaarheid

Voor het aanbrengen van de voorbelasting worden grote hoeveelheden zand aangevoerd. Dit gebeurt via schepen die in de Buitenhaven worden gelost. Het transport gaat vanuit de Buitenhaven over de Oosterhaven naar het werkterrein. De Poortersweg en de omliggende wegen blijven voor verkeer toegankelijk. Hierbij stellen wij in verband met de transporten via de in- en uitritten van het terrein, een snelheidsbeperking in.

Zettingsperiode

Na afloop van de werkzaamheden start de zettingsperiode van minstens 6 maanden. In deze periode worden er regelmatig metingen uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden gaat de gemeente Vlissingen verder met de uitvoering van de volgende fase van de aanleg van het bedrijventerrein. Dit zal na de zomervakantie van 2018 zijn.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.

Werkzaamheden Offenbachlaan, fase 4

Activiteit van 1 januari 2018 t/m 28 september 2018 Locatie: Vlissingen

Fase 1, 2 en 3 van de werkzaamheden in de Offenbachlaan en omgeving zijn afgerond. De laatste fase van de werkzaamheden omvat het vervangen van de riolering en de bestrating in het stuk van de Puccinilaan tot en met de Chopinlaan. De werkzaamheden starten op 30 april 2018 en zijn naar verwachting half september afgerond. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in delen uitgevoerd.
Met deze laatste fase is de gehele openbare ruimte in de wijk Offenbachlaan en omgeving vernieuwd. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Offenbachlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldewijk

Activiteit van 26 februari 2018 t/m 31 december 2018 Locatie: Vlissingen

Op 26 februari start de gemeente met het verwijderen van oude kabels, leidingen en oude riolering op Scheldekwartier noord tussen de Paul Krugerstraat, de Koningsweg en de Van Dishoeckstraat. Dit als voorbereiding op de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen naar verwachting in december 2018 worden afgerond. Het werk wordt opgesplitst in een aantal deelfasen.
De Scheldewijk is een broedplaats voor meeuwen. Daarom is er voor gekozen om het werk in fasen op te splitsen. Om er voor te zorgen dat de meeuwen niet gaan broeden in het werkterrein, loopt er iedere dag een man met een hond rond om de meeuwen uit het werkterrein te houden. Deze methode van uitvoering is in samenspraak met de provincie tot stand gekomen.

Adres locatie:
Scheldewijk in Vlissingen (Scheldekwartier noord)
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier, telefoon 14 0118

Inspectie en reiniging riool

Activiteit van 26 maart 2018 t/m 24 december 2018 Locatie: Gemeente Vlissingen

In opdracht van de gemeente Vlissingen wordt door M.J. Oomen Leidingtechniek uit Moerdijk en Suez Riool Services uit Delft het Vlissingse hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd. Zij kijken onder andere naar het op de juiste wijze afvoeren van regenwater en huishoudelijk afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinrichting. De werkzaamheden vinden plaats in de periode maart tot en met december 2018. Bewoners worden voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd via een huis-aan-huis brief.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Gemeente Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Rioleringswerkzaamheden wijk Schoonenburg

Activiteit van 30 april 2018 t/m 31 december 2018 Locatie: Oost-Souburg

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 gestart met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat.
In de maanden mei en juli 2018 voert aannemer NV Kumpen op verschillende locaties renovatiewerkzaamheden aan het vuilwaterriool uit. De werkzaamheden vinden plaats in de wijken Zeewijksingel en Schoonenburg. Inwoners en omwonenden zullen weinig van de werkzaamheden merken, omdat ze grotendeels ondergronds plaatsvinden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouwrijp maken terrein Ketelmakerij in het Scheldekwartier

Activiteit van 4 juni 2018 t/m 5 oktober 2018 Locatie: Vlissingen

Op maandag 4 juni 2018 is aannemer Verhoeve Milieu en Water gestart met het 'bouwrijp' maken van het terrein. Dat zijn werkzaamheden die nodig zijn om de woningen te kunnen bouwen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met de 1e week van oktober 2018.
Meer informatie vindt u op de website Ketelmakerij.

Adres locatie:
Terrein Ketelmakerij in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omstreken

Activiteit van 13 augustus 2018 t/m 13 juli 2019 Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de 'integrale wijkaanpak' voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Op 13 augustus 2018 is aannemersbedrijf Geldof B.V. gestart met de riool- en wegwerkzaamheden in de Middelburgsestraat en een gedeelte van de Molenweg. Deze werkzaamheden zijn de start van Fase 2, die ook weer is opgedeeld in een aantal stappen.

Planning

 • Fase 1, 13 augustus tot en met 21 september: Molenweg, tussen J.D.P. de Smitstraat en Middelburgsestraat;
 • Fase 2, 5 september tot en met 19 oktober: Middelburgsestraat ter hoogte van huisnummer 57 tot en met 75;
 • Fase 3, 3 oktober tot en met 16 november: Middelburgsestraat ter hoogte van huisnummer 43 tot en met 57;
 • Fase 4, 29 oktober tot en met 7 december: Middelburgsestraat ter hoogte van huisnummer 23 tot en met 43;
 • Fase 5, 3 september tot en met 5 oktober: brandgang Middelburgsestraat 24-60;
 • Fase 6, 7 januari tot en met 15 februari 2019: Middelburgsestraat ter hoogte van huisnummer 75 tot en met 92;
 • Fase 7, 31 januari tot en met 8 maart 2019: Middelburgsestraat ter hoogte van huisnummer 92 tot en met 106;
 • Fase 8, 25 februari tot en met 29 maart 2019: voetpad Middelburgsestraat 106-108;
 • Fase 9, 11 maart tot en met 19 april: Middelburgsestraat 108 tot IJsselstraat;
 • Fase 10, 28 maart tot en met 31 mei: Esdoornstraat tot en met kruising Schroeweg;
 • Juni 2019: na afronding van de werkzaamheden in fase 10 zijn er naar verwachting nog 2 weken nodig om het werkgebied op te ruimen en op te leveren.

Door onvoorziene omstandigheden of slecht weer kan afgeweken worden van de planning. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Bouwwerkzaamheden Vlamingstraat en Walstraat/Kleine Markt

Activiteit van 20 augustus 2018 t/m 21 december 2018 Locatie: Vlamingstraat

In de week van 20 augustus 2018 starten de bouwwerkzaamheden aan de Vlamingstraat en Walstraat/Kleine Markt. Door de start van de werkzaamheden kan er met onmiddellijke ingang niet meer geparkeerd worden in de open ruimte tussen de Vlamingstraat en de Walstraat/Kleine Markt.
Het bouwplan bestaat uit een winkel met daarboven 39 studentensuite’s/aparthotel.

Parkeren

Vergunninghouders zijn gewezen op alternatieve parkeervoorzieningen in de omgeving. Het parkeerterrein Koudenhoek aan de zijde van het Dok van Perry is exclusief beschikbaar voor vergunninghouders. Het overig deel van parkeerterrein aan de Koudenhoek (P-Koningsweg) is ook beschikbaar voor vergunninghouders.

Adres locatie:
Vlamingstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herbestratingswerkzaamheden wijk Bossenburgh

Activiteit van 20 augustus 2018 t/m 21 december 2018 Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen is in juni 2018 gestart met de voorbereidingen van herbestrating in de wijk Bossenburgh. Herbestraten houdt in dat de bestaande tegels en stenen worden verwijderd, schoongemaakt en vervolgens weer netjes worden teruggelegd. Begin september 2018 gaat de aannemer aan de slag. Eind augustus is gestart met voorbereidende werkzaamheden aan het trottoir langs de ringweg Bossenburg. De aannemer informeert de direct aanwonenden wanneer hij gaat starten met de werkzaamheden in hun straat.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

 

 

Adres locatie:
Wijk Bossenburgh in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstraat

Activiteit van 5 september 2018 t/m 1 januari 2019 Locatie: Vlissingen

In de periode 2015-2016 heeft L’escaut Woonservice 59 etagewoningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat gesloopt. Woonservice realiseert in 2018 op de vrijgekomen locatie nieuwe eengezinswoningen. De gemeente richt het openbaar gebied (bestrating, groen, bomen, riool) opnieuw in. Geldof Aannemersbedrijf BV voert de werkzaamheden in 4 fasen uit:

 • Fase 1: Gedeelte tussen de Beckerestraat en Nicolaes Honighstraat;
 • Fase 2: Gedeelte tussen de Nicolaes Honighstraat en de Scheldestraat;
 • Fase 3: Gedeelte tussen de Beckerstraat en de Callenfelsstraat;
 • Fase 4: Gedeelte tussen de Callenfelsstraat en de van Dishoekstraat.

Op 5 september 2018 start de aannemer met Fase 1. De werkrichting is van huisnummer 229 naar huisnummer 199.Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Verkuijl Quakkelaarstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Vooraankondiging

Er zijn geen berichten gevonden.