Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Herinrichting Rooie Buurt

Activiteit van 16 mei 2022 t/m 31 mei 2023Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen gaat de 'Rooie Buurt' herinrichten. We brengen een nieuw hemelwaterriool, nieuwe wegwegverharding en nieuwe trottoirs aan. Ook vernieuwen wij het openbaar groen en de openbare verlichting. Aannemer ‘EVS Infrabouw start op 16 mei 2022 in de Callenfelstraat met de opbreekwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 jaar duren. 
Zie voor meer informatie de projectpagina www.vlissingen.nl/rooiebuurt.

Adres locatie:
Rooie Buurt in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
De heer J. van Wanrooij, toezichthouder civiele werken van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 18 79 39 of e-mail jvanwanrooij@vlissingen.nl.

Herinrichting A. Coortelaan en omgeving

Activiteit van 14 maart 2022 t/m 31 maart 2023Locatie: Adriaan Coortelaan en omgeving

In de Adriaan Coortelaan en directe omgeving vindt een herinrichting plaats. We gaan de riolering vervangen en de stoepen, straten en het openbaar groen op plekken waar dat nodig is vernieuwen. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Adriaen Coortelaan;
 • Hendrick Avercamplaan;
 • Adriaen van de Vennestraat;
 • Ambrosius Boschaertstraat;
 • Hendrick Berckmanstraat;
 • Adriaen Verdoelstraat.

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen vinden plaats in de periode eind maart tot en met de zomervakantie 2022.
Het aanbrengen riolering en nieuwe verharding wordt door JD infra Aannemingsbedrijf B.V. uitgevoerd in de periode mei 2022 tot en met maart 2023. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 fases. 
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Adriaan Coortelaan en omgeving in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Bij vragen of onduidelijkheden tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer C. Korsman. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 11 53 12 27.

Werkzaamheden plein Westbeer en C. Buskenstraat

Activiteit van 14 maart 2022 t/m 30 december 2022Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen bereidt de herinrichting voor van:

 • Het plein Westbeer op de kruising van Boulevards Bankert en De Ruyter en de Coosje Buskenstraat;
 • De oprit van de Coosje Buskenstraat naar de boulevards, tussen de Spuistraat/Spuikomweg en de boulevard.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en eindigen naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.

 • Op 14 maart starten de nutsbedrijven met werkzaamheden aan kabels en leidingen vooruitlopend op de herinrichting;
 • Half mei start de aannemer met de herinrichting;
 • Half augustus starten we met werkzaamheden op het pleintje bij de Westbeer.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Plein Westbeer en C. Buskenstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Diverse werkzaamheden Visserijkade

Activiteit van 24 januari 2022 t/m 3 juni 2022Locatie: Vlissingen

De werkzaamheden aan de Visserijkade zijn in volle gang. Het gedeelte bij het Loodswezen en Gould Services wordt vervangen en op andere delen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Overige werkzaamheden

 • De nieuwe damwanden zijn geplaatst;
 • De onderhoudswerkzaamheden worden in februari afgerond;
 • Eind januari zijn we gestart met het boren van de ankers. Deze gaan door de oude kademuur heen. De boorwerkzaamheden duren enkele weken;
 • Als de kade stevig is verankerd, wordt de ruimte tussen de oude en nieuwe kade opgevuld met zand. De kade wordt afgewerkt met een betonnen rand, bolders en afmeervoorzieningen;
 • Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe kade in juni 2022 klaar voor gebruik.

Zie voor meer informatie de pagina Binnenhavens.

Adres locatie:
Visserijkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Voorbereidende werkzaamheden aanleg rotonde op de N662

Activiteit van 6 januari 2022 t/m 1 januari 2023Locatie: Vlissingen

Eind 2021 heeft KWS Infra bv opdracht gekregen voor de uitvoering van de aanleg van een rotonde op de N662, ter hoogte van de aansluitingen A58 en Marie Curieweg.
KWS start op 10 januari 2022 met voorbereidende werkzaamheden. Zoals het inrichten van een werkterrein en depot, het aanbrengen van een voorbelastingen het saneren van vervuilde bermgrond.

Depot verontreinigde grond Deinsvlietweg

De verontreinigde grond wordt tijdelijk opgeslagen aan de Deinsvlietweg. Het depot wordt voorzien van een onder- en bovenafdichting en een hekwerk rondom. Deze tijdelijke opslag heeft geen nadelige invloed op de aangrenzende percelen of de omgeving.

Planning

Fase

Periode

Werkzaamheden KWS Infra bv

1

Januari-mei 2022

Voorbereiding voor aanleg rotonde

2

Mei 2022

Aanleg fietspad noordzijde Ritthemsestraat (ter hoogte van huisnummer 127-135)

3

Juni-juli 2022

- Aanleg parallelweg zuidzijde Ritthemsestraat (ter hoogte van 102-108a);
- Renovatie hoofdrijbaan vanaf Zandweg tot aan Koedijk;
- Reconstructie Zandwe.g

4

September-oktober 2022

Aanleg rotonde en renovatie hoofdrijbaan

 

Deze planning is indicatief en kan bijvoorbeeld door weersomstandigheden wijzigen.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden in fase 3 en 4 zal er verkeershinder zijn. In deze periode zullen wij dit communiceren met de overheden, bedrijven, aanwonenden, hulpdiensten en de omgeving.

Communicatie

 • Provincie Zeeland is opdrachtgever;
 • KWS Infra bv heeft de heer B. Lijmbach als omgevingsmanager aangesteld. Hij communiceerd over de planning en fasering van de werkzaamheden en is bereikbaar via e-mail bart.lijmbach@maptm.nl en telefoonnummer (06) 28 61 43 71.
Adres locatie:
Rotonde N662, ter hoogte van de aansluitingen A58 en Marie Curieweg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Omgevingsmanager de heer B. Lijmbach van KWS Infra bv. Bereikbaar via e-mail bart.lijmbach@maptm.nl en telefoonnummer (06) 28 61 43 71.

Aanleg glasvezelnetwerk

Activiteit van 1 april 2021 t/m 1 mei 2023Locatie: Vlissingen

Begin april 2021 is Deltafiber gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Vlissingen. In september 2021 start ook KPN met de aanleg van glasvezel. Deltafiber en KPN voeren de aanleg gefaseerd uit.

Fase 1

De 1e fase betreft de aanleg van ruim 110 kilometer glasvezel. De aanleg gebeurt met grote snelheid (3 tot 5 kilometer per week). Inwoners van Vlissingen zullen beperkte overlast van de aanleg ervaren. 
Uiteraard proberen we om dubbele overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarom zoeken we zoveel mogelijk naar aansluiting met andere projecten en ontwikkelingen. Ook voerden we gesprekken met beide providers om te komen tot een gezamenlijke aanleg. Uiteindelijk bleek dit door de verschillen in engineering en planning in veel gevallen niet mogelijk.

Adres locatie:
Geheel Vlissingen
Organisator:
Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

 1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
 2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
 3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl