Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Werkzaamheden fietstunnel Poortersweg

Activiteit van 25 mei 2020 t/m 3 juli 2020Locatie: Vlissingen

Vanaf maandag 25 mei is de fietstunnel aan de Poortersweg afgesloten voor fietsers en voetgangers. Tijdens deze periode vinden er werkzaamheden plaats aan de betonwanden en het voetpad in de tunnel. Het fietsverkeer wordt omgeleid via het viaduct Poortersweg en de Oosterhavenweg.

Adres locatie:
Poortersweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Onderhoud asfalt Zinderweg en Abeelseweg

Activiteit van 11 mei 2020 t/m 11 juni 2020Locatie: Vlissingen

Het waterschap voert in 2020 groot onderhoud uit aan diverse wegen. Binnen de gemeente Vlissingen betreft dit de volgende wegen.

 • Zinderweg, 11-15 mei 2020;
 • Abeelseweg, 8 mei-10 juni 2020.

Tijdens de voorbereidingen zijn de wegen beperkt toegankelijk. Tijdens het asfalteren worden ze volledig afgesloten. Indien nodig stelt het waterschap omleidingsroutes in.

Adres locatie:
Zinderweg en Abeelseweg in Vlissingen
Organisator:
Waterschap Scheldestromen
Contact:
https://scheldestromen.nl/

Vervanging transportriool

Activiteit van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020Locatie: Vlissingen

Het transportriool in Vlissingen is ongeveer 60 jaar oud en aan vervanging toe. Afsluiten en vervangen kan niet zomaar. Om die reden hebben wij gekeken naar een alternatieve en duurzame methode om de kwaliteit van de riolering te verbeteren. Aannemer Kumpen N.V. start in april 2020 met het renoveren van het transportriool vanaf de Olympiaweg (brandweerkazerne) tot de Rosenburglaan. Om de riolering te vervangen, hebben we gekozen voor de methode van 'relinen'. Dit houdt in dat de bestaande riolering wordt vervangen via een grote kunststof kous, waar geen graafwerkzaamheden bij komen kijken. Planning:

 • De bovengrondse tijdelijke riolering wordt in april 2020 opgebouwd;
 • De renovatie van de riolering worden in delen uitgevoerd, zoals is aangegeven op de bijgevoegde tekening;
 • De werkzaamheden zijn in juni 2020 afgerond.
Adres locatie:
Van de Olympiaweg (brandweerkazerne) tot aan de Rosenburglaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
1. Projectleider gemeente Vlissingen, mevrouw E. Marteijn. Telefoonnummer (0118) 48 72 31
2. Toezichthouder gemeente Vlissingen, de heer T. Akkermans. Telefoonnummer (06) 15 49 34 66
3. Projectleider Kumpen N.V., de heer G-J Merkx. Telefoonnummer (06) 12 98 13 72

Reconstructie Van der Helstlaan, groenvoorziening

Activiteit van 21 januari 2020 t/m 1 november 2020Locatie: Vlissingen

Het werk is verdeeld in 2 fasen.

Fase 1. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan;
 • Meindert Hobbemalaan;
 • Hercules Segherslaan;
 • Irislaan.

Fase 2. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan;
 • Beatrixlaan;
 • President Rooseveltlaan;
 • Irislaan.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Van de Helstlaan en omgeving
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, 2e fase

Activiteit van 6 januari 2020 t/m 9 oktober 2020Locatie: Vlissingen

Op 28 april 2020 startte uitvoerder EVS Infrabouw met de werkzaamheden van de 2e fase. Deze bestaan uit het vervangen van de huidige riolering en het aanbrengen van nieuwe verharding. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.De werkzaamheden worden in 8 fases uitgevoerd. De planning is als volgt.

 •     Fase 1, Parkeerterrein VC Vlissingen Irislaan: week 17-22;
 •     Fase 2, Adriaan van Ostadelaan (gedeelte Beatrixlaan- A. Cuyplaan): week 18-22;
 •     Fase 3, Beatrixlaan: week 20-26;
 •     Fase 4, J. van Goyenlaan: week 23-30 en week 34-36;
 •     Fase 5, Van der Helstlaan: week 34-40;
 •     Fase 6, Irislaan: week 37-41.

De voortgang van de werkzaamheden is voor een deel afhankelijk van het weer. Slecht weer betekent mogelijk vertraging.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Van der Helstlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Kadeherstel Scheldekwartier

Activiteit van 1 december 2019 t/m 30 september 2020Locatie: Vlissingen
De kades rondom Het Dok in het Scheldekwartier zijn in slechte staat en moeten vervangen worden. In 2009 is dat al grotendeels gebeurd langs de Peperdijk en in 2017 is de Houtkade helemaal hersteld. In het najaar 2019 starten we met het herstel van de overige kades rondom Het Dok.
De havenbodem voor de bestaande kade wordt eerst opgeschoond. Daarna wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht. Vervolgens worden de huidige kademuur ontgraven en gesloopt. Tenslotte wordt de kade weer helemaal aangevuld en de damwand afgewerkt met een betonnen rand. De werkzaamheden starten in het najaar van 2019 en zijn naar verwachting in september 2020 klaar.
Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
scheldekwartier@vlissingen.nl

Werkzaamheden Schoonenburg

Activiteit van 11 november 2019 t/m 31 juli 2020Locatie: Vlissingen

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 gestart met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook plaatsen we ondergrondse afvalcontainers.De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en zijn naar verwachting half oktober 2020 afgerond.
De werkzaamheden voor de laatste 2 fasen (5 en 6) starten op maandag 11 november 2019 en zullen naar verwachting half juli 2020 worden afgerond.

Adres locatie:
Schoonenburg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg nieuwe weg Dokwerker

Activiteit van 23 april 2019 t/m 31 december 2020Locatie: Vlissingen
Op 23 april 2019 is gestart met de aanleg van een nieuwe weg in het Scheldekwartier, 'Dokwerker'. Deze weg ligt tussen de Machinefabriek en Timmerfabriek en zal leiden naar de te bouwen Dokbrug. De nieuwe weg sluit aan op de De Willem Ruysstraat en loopt over het bestaande parkeerterrein. Het nieuwe parkeerterrein bij de Dokwerker is begin juni in gebruik genomen. Hiermee is fase 1 van het project afgesloten.

Fase 2

Deze fase startte in juni 2019. Als eerste werd een gedeelte van het bestaande parkeerterrein opgebroken om plaats te maken voor de nieuwe weg naar de nog aan te leggen Dokbrug. Om de aansluiting te kunnen maken op de Willem Ruysstraat, plaatsten wij verkeerslichten op de De Willem Ruysstraat en was er een omleiding voor het fietsverkeer.
De nieuwe weg was eind augustus 2019 gereed en zal eerst als bouwweg gebruikt worden voor het herstel van de kades en de bouw van de nieuwe Dokbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomervakantie 2019. De werkelijke bouw van de Dokbrug (op locatie) start in het voorjaar van 2020. Eind 2020 wordt de Dokwerker in gebruik genomen voor het verkeer.
Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Woningbouw Ketelmakerij

Activiteit van 8 april 2019 t/m 31 december 2020Locatie: Ketelmakerij
In de eerste maanden van 2019 werd het terrein waar de woningen van Ketelmakerij gebouwd worden, bouwrijp gemaakt. Begin maart 2019 was het terrein gereed en is het officieel overgedragen aan projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed. Op 16 april start aannemer Van Agtmaal in opdracht van ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed, met de bouwwerkzaamheden van de 1e fase van de Ketelmakerij. De 1e fase betreft de bouw van 20 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de zijde van de Jan Weugkade. De werkzaamheden betreffen het heien van de funderingspalen en zullen naar verwachting circa 2 weken in beslag nemen.
Adres locatie:
Ketelmakerij in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Nieuwbouw wijk Claverveld

Activiteit van 26 november 2018 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen
Eind november 2018 ging de eerste spa de grond voor de nieuwbouwwijk Claverveld. Deze wijk wordt in fasen gebouwd. Zie voor meer informatie de projectpagina.
Adres locatie:
Nieuwbouwwijk Claverveld
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118