Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Werkzaamheden Vlamingstraat

Activiteit van 16 november 2020 t/m 12 december 2020Locatie: Vlissingen

Op 16 november 2020 start Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.met werkzaamheden aan de Vlamingstraat. De bestrating wordt geheel vernieuwd en er komen nieuwe lichtmasten. Het ontwerp is vergelijkbaar met de eerdere reconstructie van het Groenewoud en de Kleine Kerkstraat. De werkzaamheden worden 11 december afgerond.

Adres locatie:
Vlamingstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Visserijkade

Activiteit van 2 november 2020 t/m 26 februari 2021Tijd: 7.00 tot 12.00Locatie: Vlissingen

We hebben de voorbereidingen van het vervangen van de bestrating op de Visserijkade afgerond. In 2019 is op de kop van de Visserijkade en een gedeelte van de oostzijde de verharding vervangen.
In de periode november 2020-februari 2021 voert aannemersbedrijf Lindeloof uit Hellevoetsluis de werkzaamheden uit. Dit bestaat uit het vervangen van de betonplaten van 2 bij 2 meter. Deze platen worden vervangen op de westelijke Visserijkade. De aannemer werkt wekelijks van maandag 7.00 uur tot en met donderdag 12.00 uur. Daarna is de kade weer bereikbaar voor aanmerende visserijschepen. 

Adres locatie:
Visserijkade in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herstel natuursteen bestratingen binnenstad

Activiteit van 19 oktober 2020 t/m 12 december 2020Locatie: Vlissingen

We voeren in de laatste maanden van 2020 onderhoudswerkzaamheden uit aan hoofdzakelijk doorgaande routes in de binnenstad met natuursteen bestratingen. De werkzaamheden starten in de 2e week van oktober 2020. Omwonenden worden vooraf per brief geinformeerd.
Losliggende keien worden plaatselijk vastgezet en open voegen worden gevuld. Tijdens de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven aan de Nieuwendijk, Smallekade en Spuistraat alleen te voet bereikbaar. Indien noodzakelijk stellen we omleidingsroutes in. De werkzaamheden zijn naar verwachting half december 2020 afgerond.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Binnenstad Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
M.C. de Kraker van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 55 27 37 61

Werkzaamheden Prins Hendrikweg

Activiteit van 19 oktober 2020 t/m 27 november 2020Locatie: Vlissingen

Op 19 oktober 2020 start Sagro aannemingsmaatschappij met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de 2 bouwkavels aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen.
Op de locatie van de voormalige Megamix en op het terrein voor Oceanwide wordt de betonplatenverharding verwijderd. Het opbreken van de betonverharding, breken van de uitkomende betonverharding, het saneren van de grond en het aanvullen van het saneringsgedeelte neemt ongeveer 6 weken  in beslag. Naar verwachting tot 27 november 2020.

Adres locatie:
Prins Hendrikweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden tijdelijke huisvesting scholen Souburg

Activiteit van 19 oktober 2020 t/m 18 december 2020Locatie: Oost-Souburg

Op 19 oktober 2020 start bouwbedrijf De Meeuw met de voorbereidingen van de tijdelijke huisvesting voor de Tweemaster/Kameleon in de Roerstraat in Oost-Souburg. De scholen verhuizen in de kerstvakantie 2020 naar de tijdelijke locaties in de Roerstraat en Dongestraat.

  • Roerstraat: in de week van 19 oktober wordt de oude schoollocatie aan de Roerstraat gereed gemaakt om de fundering voor het tijdelijke schoolgebouw te plaatsen. In de week daarna worden 80 heipalen in de grond geheid, waarna de funderingsbalken worden gestort;
  • Dongestraat: In de Dongestraat hoeft niet geheid te worden. In de week van 19 oktober vindt er grondwerk plaats en worden er funderingsplaten gelegd. Vanaf half november worden de tijdelijke units geplaatst.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Roerstraat en Dongestraat in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden omgeving Lasloods

Activiteit van 7 september 2020 t/m 31 december 2020Locatie: Vlissingen

De grondonderzoeken voor de voorbereiding van het bouwrijpmaken van de omgeving van de Lasloods, starten in de week van 7 september. De werkzaamheden zijn april jl. gestaakt vanwege de broedende meeuwen die op de 1e landtong aan de Jachthavenweg zaten.
De onderzoeken worden hervat, zodat we eind 2020 kunnen straten met het bouwrijpmaken van de percelen.

Adres locatie:
Lasloods, Jachthavenweg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, groenvoorziening

Activiteit van 21 januari 2020 t/m 1 november 2020Locatie: Vlissingen

Het werk is verdeeld in 2 fasen.

Fase 1. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

  • Van der Helstlaan;
  • Meindert Hobbemalaan;
  • Hercules Segherslaan;
  • Irislaan.

Fase 2. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

  • Van der Helstlaan;
  • Beatrixlaan;
  • President Rooseveltlaan;
  • Irislaan.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Van de Helstlaan en omgeving
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Schoonenburg

Activiteit van 11 november 2019 t/m 20 november 2020Locatie: Vlissingen

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 gestart met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook plaatsen we ondergrondse afvalcontainers.De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en zijn naar verwachting half november 2020 afgerond.
Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Schoonenburg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg nieuwe weg Dokwerker

Activiteit van 23 april 2019 t/m 31 december 2020Locatie: Vlissingen
Op 23 april 2019 is gestart met de aanleg van een nieuwe weg in het Scheldekwartier, 'Dokwerker'. Deze weg ligt tussen de Machinefabriek en Timmerfabriek en zal leiden naar de te bouwen Dokbrug. De nieuwe weg sluit aan op de De Willem Ruysstraat en loopt over het bestaande parkeerterrein. Het nieuwe parkeerterrein bij de Dokwerker is begin juni in gebruik genomen. Hiermee is fase 1 van het project afgesloten.

Fase 2

Deze fase startte in juni 2019. Als eerste werd een gedeelte van het bestaande parkeerterrein opgebroken om plaats te maken voor de nieuwe weg naar de nog aan te leggen Dokbrug. Om de aansluiting te kunnen maken op de Willem Ruysstraat, plaatsten wij verkeerslichten op de De Willem Ruysstraat en was er een omleiding voor het fietsverkeer.
De nieuwe weg was eind augustus 2019 gereed en zal eerst als bouwweg gebruikt worden voor het herstel van de kades en de bouw van de nieuwe Dokbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomervakantie 2019. De werkelijke bouw van de Dokbrug (op locatie) start in het voorjaar van 2020. Eind 2020 wordt de Dokwerker in gebruik genomen voor het verkeer.
Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Woningbouw Ketelmakerij

Activiteit van 8 april 2019 t/m 31 december 2020Locatie: Ketelmakerij
In de eerste maanden van 2019 werd het terrein waar de woningen van Ketelmakerij gebouwd worden, bouwrijp gemaakt. Begin maart 2019 was het terrein gereed en is het officieel overgedragen aan projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed. Op 16 april start aannemer Van Agtmaal in opdracht van ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed, met de bouwwerkzaamheden van de 1e fase van de Ketelmakerij. De 1e fase betreft de bouw van 20 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de zijde van de Jan Weugkade. De werkzaamheden betreffen het heien van de funderingspalen en zullen naar verwachting circa 2 weken in beslag nemen.
Adres locatie:
Ketelmakerij in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118