Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.

Rioleringswerkzaamheden wijk Schoonenburg

Activiteit van 1 oktober 2015 t/m 31 december 2018 Locatie: Oost-Souburg

In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 begonnen met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden bedrijventerrein Souburg

Activiteit van 5 september 2016 t/m 1 januari 2020 Locatie: Oost-Souburg

In verband met de komst van de Marinierskazerne worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe kazerne. In september 2016 zijn de werkzaamheden begonnen. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op de nog aan te leggen rotonde, die de verbinding vormt tussen de nieuwe Veerhavenweg en de Poortersweg. De aanleg van deze wegen maakt deel uit van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Souburg.

Werkzaamheden

In de periode 20 november 2017- eind januari 2018 voert Aannemingsbedrijf Hoondert in opdracht van de gemeente Vlissingen, werkzaamheden uit op het terrein gelegen aan de Poortersweg en Ankerweg. Op dit terrein wordt een ontsluitingsweg (rotonde met fietstunnel) gerealiseerd met de A58. In deze periode brengen wij voor de aan te leggen wegen een voorbelasting aan, zodat het onderliggende terrein geschikt gemaakt wordt voor het toekomstige verkeer.  

Bereikbaarheid

Voor het aanbrengen van de voorbelasting worden grote hoeveelheden zand aangevoerd. Dit gebeurt via schepen die in de Buitenhaven worden gelost. Het transport gaat vanuit de Buitenhaven over de Oosterhaven naar het werkterrein. De Poortersweg en de omliggende wegen blijven voor verkeer toegankelijk. Hierbij stellen wij in verband met de transporten via de in- en uitritten van het terrein, een snelheidsbeperking in.

Zettingsperiode

Na afloop van de werkzaamheden start de zettingsperiode van minstens 6 maanden. In deze periode worden er regelmatig metingen uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden gaat de gemeente Vlissingen verder met de uitvoering van de volgende fase van de aanleg van het bedrijventerrein. Dit zal na de zomervakantie van 2018 zijn.

Adres locatie:
Bedrijventerrein Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via 14 0118.

Werkzaamheden Offenbachlaan, fase 4

Activiteit van 1 januari 2018 t/m 21 december 2018 Locatie: Vlissingen

Fase 1, 2 en 3 van de werkzaamheden in de Offenbachlaan en omgeving zijn afgerond. Het vervangen van de riolering en de bestrating in de Offenbachlaan fase 4, (Puccinilaan tot en met Chopinlaan) is begin 2018 in voorbereiding. Met deze laatste fase is de gehele openbare ruimte in de wijk Offenbachlaan en omgeving vernieuwd.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van een aantal bomen. De locatie van deze bomen vindt u in de bijgevoegde downloadtabel. Als voorbereiding op de werkzaamheden zal DNWG (de vroegere Delta) in februari en maart 2018 een deel van de drinkwaterleiding vernieuwen.

Planning

De voorbereiding is begin 2018 nog niet afgerond. De planning is dat eind februari 2018 de aannemer bekend is en deze begin april kan starten met de uitvoering.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Offenbachlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omstreken

Activiteit van 8 januari 2018 t/m 29 maart 2019 Locatie: Oost-Souburg

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf de Voogd uit Grijpskerke. Begin januari 2018 starten de werkzaamheden in de F. Leenhoutstraat en de Molenweg. De aannemer werkt van zuid naar noord. Als er ter plaatse van de aansluiting met de Wilgenstraat wordt gewerkt, is deze straat via het parkeerterrein bereikbaar.

Planning

De planning is als volgt:

  • 8 januari - 26 februari: F. Leenhoutstraat en F. Leenhoutdwarsstraat;
  • 8-30 januari: Molenweg tot Irenestraat;
  • 30 januari - 16 maart: kruising Molenweg / Platanenstraat / Irenestraat en Irenestraat;
  • 26 februari - 16 maart: Molenweg tussen de F. Leenhoutdwarsstraat en Irenestaat;
  • 19 maart - 18 april: Fiets/voetpad Molenweg en het parkeergedeelte achter Molenweg 42-64;
  • 18 april - 4 juni: overig terrein voor de begraafplaats;
  • 20 mei - 16 juli: zijpoot M.A. van de Puttestraat en M.A. van de Puttestraat tot de Burgemeester Stemerdinglaan.

Bomen rooien Middelburgsestraat

Op 7 maart start de gemeente met het rooien van de bomen in de Middelburgsestraat. Dit betreft het stuk tussen de Burgemeester Stemerdinglaan en de Esdoornstraat en aan de oneven zijde van de Molenweg, tussen de Middelburgsestraat en de J.D.P. de Smitstraat. Aanwonenden worden hierover door de aannemer nader geïnformeerd. In de week van 26 februari worden de te rooien bomen gemarkeerd.
De werkzaamheden aan kabels en leidingen worden vanaf 26 maart uitgevoerd.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Onderhoudswerkzaamheden Sloebrug

Activiteit van 19 februari 2018 t/m 30 maart 2018 Locatie: Vlissingen

In de periode 19 februari - 30 maart voert Provincie Zeeland werkzaamheden uit aan de Sloebrug. In deze periode is de rechter rijstrook (als u Vlissingen inrijdt) afgezet. Van 19 februari tot en met 2 maart is de rechter rijstrook (als u Vlissingen uitrijdt) gesloten voor verkeer. Ook wordt het voetpad aan de noordkant van de brug (kant Middelburg) afgesloten.

Fietspad

Het fietspad aan de zuidkant (kant Vlissingen) van de brug wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten. Het fietsverkeer wordt omgeleid. De afsluiting van het fietspad is nodig omdat daar een steiger wordt geplaatst voor het bereikbaar maken van de priem (staander) en de ballast van de brug. Ook wordt het fietspad gebruikt voor de opslag van materialen.

Scheepvaart

Van maandag 19 februari 7.30 uur tot vrijdag 30 maart 17.00 uur wordt de Sloebrug niet bediend voor de scheepvaart. De maximale onderdoorvaarthoogte bij KP + N.A.P. 0,9m. is 5m.

De periode van verkeersafzetting/omleiding kan afwijken door onvoorziene omstandigheden en slechte weersomstandigheden.

Adres locatie:
Sloebrug in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldewijk

Activiteit van 26 februari 2018 t/m 31 december 2018 Locatie: Vlissingen

Op 26 februari start de gemeente met het verwijderen van oude kabels, leidingen en oude riolering op Scheldekwartier noord tussen de Paul Kruggerstraat, de Koningsweg en de Van Dishoeckstraat. Dit als voorbereiding op de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen naar verwachting in december 2018 worden afgerond. Het werk wordt opgesplitst in een aantal deelfasen.
De Scheldewijk is een broedplaats voor meeuwen. Daarom is er voor gekozen om het werk in fasen op te splitsen. Om er voor te zorgen dat de meeuwen niet gaan broeden in het werkterrein, loopt er iedere dag een man met een hond rond om de meeuwen uit het werkterrein te houden. Deze methode van uitvoering is in samenspraak met de provincie tot stand gekomen.

Adres locatie:
Scheldewijk in Vlissingen (Scheldekwartier noord)
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier, telefoon 14 0118

Werkzaamheden kabels en leidingen V. Quakkelaarstraat

Activiteit van 12 maart 2018 t/m 16 juli 2018 Locatie: Vlissingen

In de periode 2015-2016 heeft L’escaut Woonservice 59 etagewoningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat gesloopt. Woonservice wil op de vrijkomende locatie 28 nieuwe eengezinswoningen realiseren. Op 12 maart 2018 is aannemer van Gelder in opdracht van Delta Nuts gestart met kabel- en leidingwerkzaamheden. De werkzaamheden duren tot half juli en worden in 2 fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: Scheldestraat tot de Beckerstraat. Uitvoering 12 maart-mei;
  • Fase 2: Beckerstraat tot de Van Dishoeckstraat. Uitvoering mei tot en met juli.  

Na afronding van de werkzaamheden start de gemeente met de herinrichtingswerkzaamheden. Deze worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met december 2018. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Verkuijl Quakkelaarstraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Vooraankondiging

Er zijn geen berichten gevonden.