Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Reconstructie Van der Helstlaan, groenvoorziening

Activiteit van 21 januari 2020 t/m 1 november 2020Locatie: Vlissingen

Het werk is verdeeld in 2 fasen.

Fase 1. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan;
 • Meindert Hobbemalaan;
 • Hercules Segherslaan;
 • Irislaan.

Fase 2. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan;
 • Beatrixlaan;
 • President Rooseveltlaan;
 • Irislaan.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Adres locatie:
Van de Helstlaan en omgeving
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, 2e fase

Activiteit van 6 januari 2020 t/m 17 april 2020Locatie: Vlissingen

Vooruitlopend op de herinrichting van de 2e fase van der Helstlaan, is uitvoerder DNWG begin januari 2020 gestart met het vervangen van de elektrakabels en op enkele plaatsen de gasleiding in het openbaar gebied. Bij het vervangen van de elektrakabels worden de huisaansluitingen op bepaalde plaatsen vervangen tot in de meterkast.
De werkzaamheden duren tot half april 2020 en vinden plaats in de volgende straten.

 • Van der Helstlaan, het gedeelte tussen de Irislaan en Beatrixlaan;
 • Irislaan, het oostelijk gedeelte aan de zijde van het Breugelplantsoen en Mondriaanplantsoen;
 • J. van Goyenlaan;
 • Beatrixlaan;
 • Adriaan van Ostadelaan.

Na het vervangen van de kabels en leidingen starten de civiele werkzaamheden. De huidige riolering wordt vervangen en de wegverharding wordt vervangen door nieuw materiaal. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Groenwerkzaamheden

Na de werkzaamheden aan het riool en de kabels en leidingen, staat de groenvoorziening op de planning. Zie voor meer informatie de pagina Groenvoorziening.

Adres locatie:
Van der Helstlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Kadeherstel Scheldekwartier

Activiteit van 1 december 2019 t/m 30 september 2020Locatie: Vlissingen
De kades rondom Het Dok in het Scheldekwartier zijn in slechte staat en moeten vervangen worden. In 2009 is dat al grotendeels gebeurd langs de Peperdijk en in 2017 is de Houtkade helemaal hersteld. In het najaar 2019 starten we met het herstel van de overige kades rondom Het Dok.
De havenbodem voor de bestaande kade wordt eerst opgeschoond. Daarna wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht. Vervolgens worden de huidige kademuur ontgraven en gesloopt. Tenslotte wordt de kade weer helemaal aangevuld en de damwand afgewerkt met een betonnen rand. De werkzaamheden starten in het najaar van 2019 en zijn naar verwachting in september 2020 klaar.
Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
scheldekwartier@vlissingen.nl

Snoeiwerkzaamheden winterseizoen 2019–2020

Activiteit van 8 november 2019 t/m 16 maart 2020Locatie: Gemeente Vlissingen
Nu het winterseizoen voor de deur staat, is voor Stadsbeheer de tijd aangebroken om snoei- en dunningswerk uit te voeren. De periode van november tot en met half maart is bij uitstek een geschikte periode om te snoeien en houtopstanden te dunnen. Locaties:
 • Bedrijventerrein Oost-Souburg Oost;
 • Bedrijventerrein Oost-Souburg West;
 • Bonedijkestraat en omgeving;
 • Boulevards Banckert en Evertsen;
 • Buitenhaven;
 • Kennishaven;
 • Lammerenburg;
 • Landelijk gebied Lammerenburg;
 • Papegaaienburg-Hofwijk;
 • Vredehof Noord;
 • Vredehof Zuid;
 • Westerzicht;
 • Zeewijksingel.
Zie voor meer informatie de projectpagina.
Adres locatie:
Diverse locaties in de gemeente Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Schoonenburg

Activiteit van 4 november 2019 t/m 20 juli 2020Locatie: Oost-Souburg
In de wijk Schoonenburg is de gemeente op 1 oktober 2015 gestart met de voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering door een gescheiden rioolstelsel. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat. Ook plaatsen we ondergrondse afvalcontainers.
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. De laatste fase start op 4 november 2019 en is naar verwachting half juli 2020 afgerond.
 • Fase 1, Spaarnestraat: 5 november 2019 tot en met februari 2020;
 • Fase 2, Zaanstraat: maart tot en met juni 2020;
 • Fase 3, Hunzestraat: mei tot en met juli 2020.
Zie voor meer informatie de projectpagina.
Adres locatie:
Wijk Schoonenburg in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg nieuwe weg Dokwerker

Activiteit van 23 april 2019 t/m 31 december 2020Locatie: Vlissingen
Op 23 april 2019 is gestart met de aanleg van een nieuwe weg in het Scheldekwartier, 'Dokwerker'. Deze weg ligt tussen de Machinefabriek en Timmerfabriek en zal leiden naar de te bouwen Dokbrug. De nieuwe weg sluit aan op de De Willem Ruysstraat en loopt over het bestaande parkeerterrein. Het nieuwe parkeerterrein bij de Dokwerker is begin juni in gebruik genomen. Hiermee is fase 1 van het project afgesloten.

Fase 2

Deze fase startte in juni 2019. Als eerste werd een gedeelte van het bestaande parkeerterrein opgebroken om plaats te maken voor de nieuwe weg naar de nog aan te leggen Dokbrug. Om de aansluiting te kunnen maken op de Willem Ruysstraat, plaatsten wij verkeerslichten op de De Willem Ruysstraat en was er een omleiding voor het fietsverkeer.
De nieuwe weg was eind augustus 2019 gereed en zal eerst als bouwweg gebruikt worden voor het herstel van de kades en de bouw van de nieuwe Dokbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomervakantie 2019. De werkelijke bouw van de Dokbrug (op locatie) start in het voorjaar van 2020. Eind 2020 wordt de Dokwerker in gebruik genomen voor het verkeer.
Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Woningbouw Ketelmakerij

Activiteit van 8 april 2019 t/m 31 december 2020Locatie: Ketelmakerij
In de eerste maanden van 2019 werd het terrein waar de woningen van Ketelmakerij gebouwd worden, bouwrijp gemaakt. Begin maart 2019 was het terrein gereed en is het officieel overgedragen aan projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed. Op 16 april start aannemer Van Agtmaal in opdracht van ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed, met de bouwwerkzaamheden van de 1e fase van de Ketelmakerij. De 1e fase betreft de bouw van 20 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de zijde van de Jan Weugkade. De werkzaamheden betreffen het heien van de funderingspalen en zullen naar verwachting circa 2 weken in beslag nemen.
Adres locatie:
Ketelmakerij in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Reconstructie Van der Helstlaan, 1e fase

Activiteit van 4 maart 2019 t/m 28 februari 2020Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen voert in 2019 een reconstructie van de Van der Helstlaan en omgeving uit. De herinrichting start op 12 mei en wordt naar verwachting begin maart 2020 afgerond.

Werkzaamheden

 • Verwijderen van de verharding;
 • Verwijderen van de bestaande riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering met huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van de funderingen;
 • Aanbrengen van de verhardingen;
 • Aanbrengen van de inrichtingselementen.

Zie voor meer informatie de projectpagina.

Groenwerkzaamheden

Na de werkzaamheden aan het riool en de kabels en leidingen, staat de groenvoorziening op de planning. Zie voor meer informatie de pagina Groenvoorziening.

Adres locatie:
Van der Helstlaan in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Nieuwbouw wijk Claverveld

Activiteit van 26 november 2018 t/m 31 december 2022Locatie: Vlissingen
Eind november 2018 ging de eerste spa de grond voor de nieuwbouwwijk Claverveld. Deze wijk wordt in fasen gebouwd. Zie voor meer informatie de projectpagina.
Adres locatie:
Nieuwbouwwijk Claverveld
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118